Zadnja šansa za spas plemenite periske

Znanstvenici uputili apel za spas plemenite periske

Znanstvenici koji su se sredinom rujna okupili na otoku Krku na stručnom skupu o recentnom pomoru plemenitih periski u Jadranu i Mediteranu nakon dodatnih konzultacija i ronilačkih pregleda donijeli su zaključke i predložili realno provodiv akcijski plan za spas te vrlo vrijedne i važne vrste od izumiranja.

Kako se navodi u priopćenju Eko Kvanera, nadležne su institucije za spas plemenite periske do sada pokrenule premalo aktivnosti i postizale nedovoljno rezultata (ponajviše zbog manjka resursa, ali i iskustva). Znanstvenici su se stoga odlučili obratiti apelom predsjedniku RH te predsjednicima Vlade i Sabora RH s ciljem da potaknu provođenje predloženog akcijskog plana uz angažiranje svih resursa kojima Republika Hrvatska raspolaže. Također, potrebno je zatražiti dodatne resurse od Europske unije, s obzirom da jedino na Jadranu postoji značajan broj eventualno nezaraženih jedinki.

Pomor se proteklih mjeseci radikalno ubrzao pa su za spas periski preostali ne mjeseci, već tjedni, ako ne i dani. Prije svega potrebno je da se preostali živi primjerci odmah stave u karantenu (kao što je već pokušao Akvarij Pula) te da se iz njih pokuša pokrenuti intezivan uzgoj mlađi.

„Ukoliko pak svi nadležni državni organi i dalje ne posvete dovoljno pažnje tom problemu i ne angažiraju dovoljno raspoloživih resursa, vjerojatno ćemo već sljedeće godine moći postaviti prvi spomenik još jednoj zauvijek izgubljenoj vrsti. Jer podsjetimo, po nedavnom izvješću WWF-a, u proteklih pola stoljeća nestale su dvije trećine svjetske populacije životinjskih vrsta, najvećim dijelom pod utjecajem štetnih aktivnosti čovjeka (klimatskih promjena i uništavanjem staništa)", ističu u udruzi Eko Kvarner.

Apel u cijelosti prenosimo u nastavku:

Apel hrvatskih znanstvenika za aktiviranje svih resursa RH s ciljem spasa plemenite periske od izumiranja

Poštovani predsjedniče Republike Hrvatske,

ovim apelom obraćamo se Vama kao Predsjedniku Republike Hrvatske sa željom poticanja svih nadležnih na poduzimanje hitnih mjera za očuvanje i spas od izumiranja mediteranske i jadranske endemske vrste školjkaša, plemenite periske (Pinna nobilis).

Plemenita periska je strogo zaštićena vrsta i od 2019. g. nalazi se na popisu IUCN-a kao kritično ugrožena vrsta, zbog masovnih pomora uzrokovanih parazitom. Zakonskom regulativom RH i EU određena je njena zaštita, kao i hitne mjere postupanja kod ugroza strogo zaštićenih vrsta. Usprkos tome, i dalje svjedočimo izumiranju ove vrste pred našim očima. Posljednja živa naselja zabilježena u kvarnerskom području zaražena su. Ostala je svega nekolicina živih pojedinačnih jedinki, te se očekuje da će i one u vrlo kratkom roku uginuti u svom prirodnom okolišu.

Zbog svega toga u gradu Krku se (u petak 11. rujna 2020.) održao znanstveno- stručni skup u čijem radu su sudjelovali znanstvenici i stručnjaci koji provode istraživanja i poduzimaju mjere očuvanja plemenite periske u Hrvatskoj. U cjelodnevnoj raspravi konstatirano je izuzetno brzo širenje zaraze, izvan svih očekivanja, te da se u cilju učinkovitih mogućih rješenja i spasa ove vrste od izumiranja moraju hitno poduzeti sve raspoložive mjere, te provesti dodatna ulaganja u očuvanje vrste u kontroliranim uvjetima (karanteni). Znanstvena istraživanja zahtijevaju određene protokole i vrijeme, a u slučaju plemenite periske bolest napreduje takvom brzinom da se istraživanja zbog izumiranja vrste neće moći završiti u potrebnom obimu s ciljem učinkovitih rješenja.

Svjesni problema i činjenice da se jedino brzim mjerama može očuvati ova strogo zaštićena vrsta, Aquarium Pula svojom je inicijativom uspostavio ex situ infrastrukturu s ciljem očuvanja periske u kontroliranim uvjetima. Kako je ovo jedini centar u Hrvatskoj koji je osnovom vlastitih iskustava uspio u očuvanju vrste ex situ, znanstvenici su mišljenja da je slične centre potrebno uspostaviti uzduž cijele jadranske obale gdje već postoji infrastruktura za uzgoj mlađi morskih organizama. Također treba omogućiti većem broju stručnih osoba mogućnost brzog izdvajanja još preostalih živućih primjeraka, posebnim legitimnim dekretom, jer je brzina poduzimanja mjera izdvajanja još preostalih živih primjeraka iz prirodne sredine i smještaj u kontrolirane uvjete za sad jedina učinkovita mjera za spas ove vrste važne na nacionalnoj i europskoj razini.

Zbog svega navedenog apeliramo na Vas da kao odgovorni državni dužnosnik pokrenete realizaciju akcijskog plana (prijedlog je u prilogu) te svih ostalih legalnih i legitimnih mjera za očuvanje ove strogo zaštićene vrste, uz korištenje svih resursa kojima Republika Hrvatska raspolaže. Također, o svim planiranim i poduzetim mjerama  potrebno je službenim kanalima informirati i EU, te od njih zatražiti dodatne resurse za spas plemenite periske od nepovratnog izumiranja, i to na Jadranu.

Prijedlog akcijskog plana zaštite plemenite periske (Pinna nobilis)

Dokument s prijedlogom akcijskog plana možete preuzeti ovdje.

ZAKLJUČCI SA ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA

„PROŠIRENJE EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000 NA MORSKA PODRUČJA (SJEVEROZAPADNA OBALA OTOKA KRKA, RIJEČKI ZALJEV) S CILJEM OČUVANJA STANIŠTA PLEMENITE PERISKE

Na znanstveno-stručnom skupu održanom u gradu Krku i uz podršku predsjednika RH, dana 11. rujna 2020. sudjelovali su znanstvenici iz institucija i sveučilišta u Hrvatskoj uključeni u istraživanja, praćenja i ex situ očuvanje plemenite periske Pinna nobilis u Jadranskom moru. Osnovom izlaganja i zajedničke rasprave doneseni su sljedeći zaključci:

1) Trenutno činjenično stanje i brzina napredovanja zaraze unutar populacija strogo zaštićene vrste, plemenite periske Pinna nobilis, Linnaeus 1758 u Jadranskom moru uzrokovane parazitom Haplosporidiumm pinnae, bakterijom roda Mycobacterium i mogućim drugim uzročnicima traži hitne mjere postupanja na svim razinama od odlučivanja do dodatnih ulaganja u znanstvena istraživanja i proširenje kapaciteta očuvanja u kontroliranim uvjetima.

2) U Jadranskom moru populacije periske su zaražene i broje se posljednji živi primjerci ove vrste. Strogo zaštićenoj vrsti Pinna nobilis prijeti izumiranje. Ova vrsta nalazi se od 2019.g. na crvenoj listi IUCN-a kao kritično ugrožena vrsta.

3) Moguće mjere zaštite i očuvanja propisane važećom zakonskom regulativom u prirodnom okolišu nisu primjenjive zbog dužine trajanja potrebnih istraživanja i protokola u zakonskoj regulativi.

4) Jedine raspoložive i učinkovite mjere očuvanja plemenite periske su zakonski legitimni nalozi resornog Ministarstva te ovlaštenje nekolicine stručnjaka za izdvajanjem još živih primjeraka iz in situ u ex situ kontrolirane uvjete, izvan redovnih protokola.

5) Protokol postupanja kod izdvajanja plemenite periske iz prirodnog okoliša u kontrolirane uvjete treba definirati osnovom iskustava Aquariuma Pula, jedine ustanove koja je poduzela mjere ex situ zaštite u Hrvatskoj i uspjela očuvati tridesetak živih zaraženih primjeraka i petnaestak živih zdravih jedinki u kontroliranim uvjetima.

6) Osnovom ograničenih kapaciteta karantenskog uzgoja periske u Hrvatskoj potrebno je osposobiti nekoliko centara uzduž jadranske obale za moguć prihvat i kontrolirani uzgoj periske. Predlaže se da institucije koje raspolažu infrastrukturom za uzgoj morskih organizama jedan dio prostora namjene očuvanju i uzgoju plemenite periske (npr. poduzeće Cro-maris koje je načelno izrazilo spremnost za suradnju u tom smislu).

7) Za hitne mjere očuvanja potrebno je osigurati financijske potpore na nacionalnoj i europskoj razini te o svim mjerama hitno informirati EU.

8) Također se predlaže da se u očuvanje opstanka plemenite periske uključe i znanstvene institucije koje raspolažu potrebnom opremom i tehnologijom za daljnja znanstvena istraživanja i trajno pohranjivanje gameta.

9) Osnovom rasprave razrađen je prijedlog mjera zaštite plemenite periske koji treba uputiti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, a javnim apelom prema Vladi RH tražiti hitne mjere postupanja za spas ove vrste od interesa za EU i RH.

Sudionici Skupa:

  • Izv. prof. dr. sc. Tatjana Bakran-Petricioli, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Doc. dr. sc. Tomislav Šarić, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru
  • Dr. sc. Andrej Jaklin, viši znanstveni suradnik, Centar za istraživanje mora Rovinj, Institut Ruđer Bošković Zagreb
  • Dr. sc. Valter Kožul, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku
  • Neven Iveša, dipl. ing. biol., Odjel za prirodne i zdravstvene studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
  • Prof. dr. sc. Dario Đerđa, Katedra za upravno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • Želimir Gržančić, dipl. iur., Katedra za upravno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • Milvana Arko-Pijevac, dipl. ing. biol., Prirodoslovni muzej Rijeka
  • Marta Matić, mag. soc., Udruga Eko Kvarner

VEZANE VIJESTI

Na korak bliže potrazi za svetim Gralom energetike!

Britanski znanstvenici danas su lansirali novi fuzijski uređaj koji će dati ključne smjernice za izgradnju fuzijske elektrane DEMO. Ovaj jabukoliki uređaj, vruća je tema fuzije, zagrijana na preko 150 milijuna stupnjeva Celzijeva!

Krčko podmorje krije vjerojatno posljednje periske na svijetu

Niz neveselih činjenica o trenutnom stanju, odnosno brojnosti populacije plemenite periske (Pinna nobilis), endemske i »na papiru« zaštićene vrste školjkaša mogao se jasno čuti na znanstveno-stručnom skupu na kojemu su se, na inicijativu i u organizaciji Eko Kvarnera, u Krku okupili svi najupućeniji domaći stručnjaci, javlja Novi list.

MAD konferencija: Očuvanje staništa plemenite periske

Ekološka udruga Eko Kvarner organizira znanstveno-stručni skup „Proširenje ekološke mreže Natura 2000 na morska područja (sjeverozapadna obala otoka Krka, Riječki zaljev) s ciljem očuvanja staništa plemenite periske Pinna nobilis Linneaus, 1758“.

Apel za spas plemenite periske

Znanstvenice i znanstvenici će ovih dana uputiti apel predsjedniku Republike, premijeru i predsjedniku Sabora s ciljem da se angažira sve državne resurse i da se preostale žive primjerke plemenitih periski odmah stavi u karantenu te iz njih ostvari intezivan uzgoj mlađi.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER