U Parizu se biootpad od danas predaje na lokalnim tržnicama

Prikupljanjem biootpada do proizvodnje bioplina za pogon gradskih autobusa i gnojiva za lokalne poljoprivrednike

Od ponedjeljka 7. rujna Grad Pariz organizira prikupljanje biootpada na lokalnim tržnicama u šest pariških arondismana.

Biootpad je vrlo koristan, a njegovo je prikupljanje u francuskoj metropoli od 7. rujna znatno pojednostavljeno. Bez postavljanja dodatnih spremnika i miomirisa na javnim površinama, građani Pariza prikupljeni biootpad sada mogu predati na najbližoj gradskoj tržnici. Grad Pariz pokreće ovaj način prikupljanja biootpada s ciljem smanjenja količine otpada i zaštite okoliša, kao i potrošnje goriva i emisija vozila komunalnih službi, a građani koji žele sudjelovati u novom načinu odvojenog prikupljanja ove vrste otpada za sudjelovanje se mogu prijaviti preko internetskih stranica gradske uprave.

  • Grad Pariz je s prikupljanjem biootpada iz kućanstava započeo početkom 2017. godine. © Ville de Paris

Za početak će se sakupljanje otpada od hrane provoditi na nekoliko gradskih tržnica u šest pariških arondismana, a s vremenom će se proširiti na veći dio grada. Kako se ističe na stranicama Grada Pariza, posebno prikupljanje biootpada omogućuje njegovo korištenje za proizvodnju bioplina za potrebe gradskog prijevoza i gnojiva za lokalne poljoprivrednike, a novi način prikupljanja predstavlja konkretan i lak način svakodnevnog djelovanja u borbi za zaštitu okoliša kojim se sprječava rasipanje prirodnih resursa.

  • © Ville de Paris

Od 7. rujna prikupljanje biootpada za građane Pariza bit će tako znatno lakše jer će ga uz predočenje dokaza o prebivalištu i ispunjenog obrasca moći odložiti u posebnim spremnicima na gradskim tržnicama. Također, građani koji se prijave za ovakav način prikupljanja biootpada dobit će na korištenje mali spremnik za kućanstvo, dvije role s po 30 kompostabilnih vrećica, kao i brošuru s informacijama koja će im pomagati u svakodnevnom razvrstavanju komunalnog otpada.

U ove je spremnike i vrećice moguće odlagati isključivo ostatke hrane, biljnog i životinjskog podrijetla (kore, kosti, ostaci mesa, ljuske i sl.), vrećice čaja i kave, kao i papirnate maramice i ručnike te kartonske kutije za jaja.

  • Svaki vermikomposter ima dimenziju 39 x 39 x 78 cm i sastoji se od tri sigurno zatvorena odjeljka, a konačan produkt koji daje je kompost, organski ostatak bogat nutrijentima i kao takav idealan dodatak zemlji u vrtlarskim poslovima. / Foto: Végétalisation Paris – Ville de Paris

Podsjetimo, Grad Pariz je s prikupljanjem biootpada iz kućanstava započeo početkom 2017. godine kada se organizirala besplatna podjela spremnika za biootpad i tzv. vermikompostera. Tadašnja kampanja odvijala se u skladu s poticanjem urbanog kompostiranja i smanjenja odlaganja otpada na odlagalištima te je predstavljala dio Plana kompostiranja u Parizu za razdoblje 2016.-2020. kojim je obveza sakupljanja biootpada u kućanstvima uvedena u pojedinim pariškim arondismanima.

Pariška gradska uprava je 2015. godine uspostavila prikupljanje otpada od hrane na ukupno 55 otvorenih i 8 natkrivenih tržnica, u 95 gradskih restorana, kao i u 75 škola u kojima su se djeca educirala o odvojenom prikupljanju otpada.

S.F. / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Grad Pariz svojim građanima besplatno dijeli 500 vermikompostera

Ova kampanja odvija se u skladu s poticanjem urbanog kompostiranja i smanjenja odlaganja otpada na odlagalištima te je dio šire strategije „nula otpada“ i Plana kompostiranja u Parizu za razdoblje 2016.-2020. Navedeni Plan izglasan je u siječnju ove godine, a obveza sakupljanja biootpada u kućanstvima već je uvedena u pojedinim pariškim arondismanima.

U Parizu se uvodi prva zero waste ulica

Pariška gradska uprava odlučna je u borbi protiv otpada te godišnju količinu otpada od 410 kg po stanovniku nastoji smanjiti brojnim mjerama u sklopu provođenja svog novog klimatskog plana. Uvođenjem eksperimentalne zero waste ulice količina otpada se planira smanjiti za 10 % ili oko 50 kg godišnje po stanovniku Pariza.

Zagrebačka Gradska skupština podržala odvoz biootpada u Novsku

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine su na svojoj 20. sjednici u utorak većinom glasova prihvatili prijedlog prema kojem će Grad Zagreb, Grad Novska i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom sklopiti Sporazum o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada u Novskoj.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER