HR PSOR: Imamo priliku za temeljitu transformaciju gospodarstva i javne uprave

Prijedlog mjera za oporavak gospodarstva po načelima održivog razvoja

Na tragu nedavnog apela predsjednice Europske komisije, Ursule von der Leyen, za drugačije, održivo gospodarstvo, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR) objavio je prijedlog mjera za oporavak gospodarstva prema načelima održivog razvoja. Prihvaćanjem mjera, Hrvatska bi mogla iskoristiti priliku da se transformira u predvodnicu Europske unije po pitanju održivog razvoja.

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR) podržava do sada poduzete vladine mjere pomoći gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, navodi se u priopćenju te se naglašava kako u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju imamo priliku za restrukturiranje gospodarstva i javne uprave prema pametnom razvoju temeljenom na načelima održivog razvoja.

S ciljem sprječavanja dodatnih negativnih gospodarskih posljedica, HR PSOR predlaže osiguranje beskamatnih izvora financiranja za očuvanje likvidnosti s grace razdobljem od godinu dana te da se kao mjera privremenog karaktera uvede mogućnost skraćenog radnog vremena kako bi se očuvala radna mjesta u vrijeme pada potražnje i proizvodnje.

Usprkos potrebi brzog djelovanja za pomoć gospodarstvu u vremenima dosad neviđene krize, HR PSOR naglašava kako se u ovom trenutku treba razmišljati o tome koji će se program oporavka poduzeti u srednjoročnom i dugoročnom smislu, nakon što epidemiološke mjere budu ukinute. O tome ovisi hoćemo li se izložiti riziku da zbog potrebe brzog oporavka napustimo i one do sada dobre rezultate koji su postignuti na ostvarenju Ciljeva održivog razvoja, kao i riziku izostavljanja navedenih ciljeva u budućim razvojnim planovima, naglašavaju u HR PSOR-u.

Iako se u procesu transformacija kriju rizici, one mogu predstavljati i iznimne prilike zbog čega ih je važno povezati s razvojem održivih rješenja. Ključnu ulogu im državna uprava čija trenutna regulativa ne pomiče tržište u smjeru održivosti te ne ohrabruje tvrtke na tranziciju prema nisko-ugljičnom ili održivom razvoju.

Stoga HR PSOR naglašava potrebu donošenja regulative koja tvrtke potiče na učinkovitost i poštovanje prirodnih resursa s ciljem postizanja ušteda vode i energije te koja će omogućiti da na tržište počnu ulaziti pametne inovacije za održivi razvoj.

Stručni tim za održivi razvoj

U post-pandemijskom razdoblju imamo izuzetnu priliku da razvoj naše zemlje usmjerimo prema održivom razvoju, pa kao jednu od osnovnih mjera HR PSOR predlaže osnivanje stručnog tima za održivi razvoj pri Vladi RH koji će okupljati eksperte za razna područja održivog razvoja te biti zadužen za koordinaciju javnih politika svih resora i njihovo usklađenje s načelima održivosti.

Uvođenje načela održivog razvoja u planiranje javnih politika

Načela održivog razvoja potrebno je uvesti u planiranje javnih politika koja pomažu pri osmišljavanju cjelokupnog životnog ciklusa, strateškom promišljanju te perspektivi cjelokupnog lanca vrijednosti u suradnji sa svim dionicima.

HR PSOR stoga predlaže uvođenje kriterija razvoja prema načelima održivog razvoja u javne politike kroz razvoj regulatornih instrumenata (za eko-dizajn i eko-inovacije, odgovornost poduzeća za transparentnost u poslovanju, niskougljični razvoj, energetsku i resursnu učinkovitost) te instrumenata javne politike (primjerice za naplatu i takse za odlaganje otpada bez prethodnog odvajanja frakcija, poticaje i olakšice za dobru praksu u upravljanju resursima, investicije u infrastrukturu, porezne olakšice za eko-inovacije, energetsku učinkovitost, održiva rješenja i niskougljična rješenja, transformaciju porezne politike s oporezivanja rada na oporezivanje potrošnje resursa). Svakako, HR SPOR naglašava i potrebu financiranja istraživanja i razvoja te informiranja, umrežavanja i potpore dobrovoljnim mjerama.

Restrukturiranje javne uprave i ustroja Republike

Sada je trenutak i kada treba napraviti detaljnu reviziju ustroja RH, kao i radnih mjesta u javnom sektoru s naglaskom na regionalnu i lokalnu upravu i samoupravu, ističe HR PSOR.

Isto je s javnim poduzećima, čiju strukturu i način korporativnog upravljanja treba temeljito revidirati, a poseban naglasak treba biti na digitalizaciji, transparentnosti trošenja, depolitizaciji i transparentnosti rada javne uprave.

Održivost domaće proizvodnje

HR PSOR predlaže mjere za poticanje domaće proizvodnje temeljene na načelima održive proizvodnje i potrošnje, s posebnim naglaskom na proizvodnji hrane i energije te definiranju i poticanju strateških proizvoda i sektora s ciljem postizanja samodostatnosti. Ističe se potreba razvoja poduzetništva uz potpore eko-inovacijama i pametnim rješenjima, ali i razvoja održivog turizma otpornog na okolišne, energetske i zdravstvene krize.

Nadalje, HR PSOR ističe potrebu ubrzanja transformacije dobrih ideja u poduzetnički i industrijski razvoj i to uklanjanjem ekonomskih i regulatornih barijera te promoviranjem investicija, potražnje i osvještavanja, jer ćemo se u protivnom morati suočiti s daljnjim padom konkurentnosti i industrijske proizvodnje u Hrvatskoj.

Ističe se i važnost kreiranja partnerstava između gospodarstva, znanosti i društvenih aktera, uvođenja održivog razvoja u obrazovanje, kao i promicanje solidarnost i borbu protiv nejednakosti.

„Pred nama je težak period, nalazimo se u situaciji da krećemo gotovo iz početka. Prilika je da postavimo dobre temelje za dugoročni prosperitet i razvoj Republike Hrvatske na načelima održivosti“, zaključuje se u priopćenju HR PSOR-a koji nas upozorava da ne smijemo propustimo ovu jedinstvenu priliku.

Detaljnije o predloženim mjerama Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj možete pročitati na sljedećoj poveznici.

HR PSOR / Ekovjesnik

 

 

VEZANE VIJESTI

Vlasnici kuća u Italiji sada mogu besplatno instalirati fotonaponske sustave

Talijanska vlada je povećala potpore za energetsku obnovu zgrada i projekte nadogradnje obnovljivih izvora energije, uključujući fotonaponske sustave i sustave za pohranu energije za koje će se umjesto dosadašnjih 50 od sada financirati 110 posto troškova! To je tek dio nove uredbe talijanske vlade koja je prošlog tjedna izglasala paket mjera za oživljavanje gospodarstva kao odgovor na krizu COVID-19.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER