Izložba o obnovljenim riječkim pročeljima na riječkom Korzu

Na izložbi su predstavljena 32 najreprezentativnija pročelja obnovljena u periodu od 2007. godine do danas

Do 31. siječnja 2020. godine na postamentima na riječkom Korzu može se razgledati izložba o riječkim pročeljima čija je obnova sufinancirana u sklopu Programa sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Kulturno-povijesne cjeline grada Rijeke.

Programom sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Kulturno-povijesne cjeline grada Rijeke, koji Grad Rijeka provodi već 13 godina, do sada je obnovljeno ukupno 55 zgrada  u što je uloženo 22.602.473,73 kuna.

Provedbom Programa većinom su obnovljene zgrade iz razdoblja historicizma i secesije, ali i iz kasnijeg razdoblja moderne pa čak i 60-ih godina prošloga stoljeća. U sklopu Programa sufinancirana je obnova i dva pojedinačno zaštićena kulturna dobra: Palazzo Adria i Casa Veneziana, koja su pojedinačno sufinancirana u najvećim iznosima.

U najvećem iznosu sufinancirana je Palazzo Adria na adresi Riva 16, popularno zvana i „zgrada Jadrolinije“. Obnova pročelja i krova Palazzo Adria sufinancirana je u iznosu od 2.183.366,00 kn i prva je zgrada sufinancirana Programom.

Casa Veneziana ili Kuća Whitehead na adresi Dolac 7 sufinancirana je 2011. godine  u iznosu od 1.268.919.97 kn.

  • Izložba je na riječkom Korzu postavljena do 31. siječnja / Foto: Grad Rijeka

Program sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Kulturno-povijesne cjeline grada Rijeke pruža mogućnost vlasnicima i suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Kulturno-povijesne cjeline grada Rijeke da se sa svojim prijedlogom programa jave na Javni poziv i na taj način ostvare pravo na sufinanciranje provedbe programa u postotku koji se određuje sukladno posebnim mjerilima.

Tako se s 50 % iznosa sufinancira obnova građevina smještenih unutar A-zone (zone prioriteta) ili građevine koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro, dok se s 40 % iznosa sufinancira sanacija građevina smještenih unutar B ili C zone. Zone unutar zaštićene Kulturno–povijesne cjeline grada Rijeke određene su rješenjem Ministarstva kulture o zaštiti kulturnog dobra urbanističke cjeline grada Rijeke. 

Listu prioriteta donosi gradonačelnik temeljem prijedloga Povjerenstva za obradu prijava kojeg čine 2 predstavnika Grada zajedno s članovima Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke u čijem sastavu se nalaze najeminentniji predstavnici konzervatorske struke. Povjerenstvo stručno vrednuje i boduje pristigle prijave po mjerilima definiranim Pravilnikom o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa, a koje uključuju: konzervatorsku valorizaciju građevine, namjenu i vlasništvo građevine, stanje ugroženosti pročelja i krova te smještaj građevine unutar zone zaštite.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Rijeka: U nedjelju nikad veća Međunarodna karnevalska povorka

Program karnevalske povorke pratit će voditelji na šest pozornica postavljenih uzduž trase, ali i nikad veći broj akreditiranih novinara iz Hrvatske i Europe te mnoštvo organiziranih turističkih grupa iz cijelog svijeta koje u Rijeku dolaze pogledati što to ovdašnje maškare imaju za pokazati.

Radovi na obnovi Lazareta bliže se kraju

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković i ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika Mihaela Skurić danas su s predstavnicima izvođača radova obišli gradilište Lazareta. Preostale tri lađe kompleksa obnavljaju se u sklopu projekta „Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika“, sufinanciranog sredstvima iz EU fondova.

Napreduju radovi na obnovi dvoraca u Virovitičko-podravskoj županiji

U Virovitičko-podravskoj županiji trenutno se sredstvima EU obnavljaju Dvorac Pejačević u Virovitici i Dvorac Janković u Suhopolju. Njihova obnova svakako će doprinijeti razvoju kontinentalnog turizma te stvaranju boljih socio-ekonomskih uvjeta na lokalnoj i regionalnoj razini.

Grad Sisak nastavlja s financiranjem obnove fasada

Grad Sisak je 2015. godine pokrenuo obnovu i revitalizaciju urbane jezgre grada Siska s ciljem učinkovitijeg iskorištavanja gradskih resursa te zaštite kulturne i povijesne baštine koja uključuje uređenje pročelja, odnosno izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na održavanju pročelja građevina unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER