STOP nekontroliranom izvozu i uvozu opasnog otpada

Zelena akcija poziva Ministarstvo zaštite okoliša da što prije osigura učinkovitu provedbu Baselske konvencije

Kako bi se odredbe Baselske konvencije provele u djelo, sve države potpisnice, pa tako i Hrvatska, moraju što prije prilagoditi nacionalno zakonodavstvo. Bez nacionalnog zakonodavstva teže je kazneno progoniti nezakonit promet koji se može dogoditi u slučaju kršenja zakona.

Baselska konvencija, čiji je cilj spriječiti nekontrolirani izvoz opasnog otpada iz razvijenih u nerazvijene zemlje, početkom prosinca je postala obvezujući međunarodni ugovor. Zelena akcija, kao članica međunarodne IPEN (International Pollutants Elimination Network) mreže koja je vršila pritisak da se ostvari ovaj uspjeh, poziva Ministarstvo zaštite okoliša da u potpunosti uskladi nacionalno zakonodavstvo s odredbama Baselske konvencije.

Ratifikacijom Konvencije od strane 97 država, Baselska konvencija je postala međunarodno pravo. Također, izmjenama je u Konvenciju dodan i novi članak o zabrani izvoza opasnog otpada, koji je dodatno ojačao snagu Konvencije. Njime je propisano da se opasni otpad iz razvijenih zemalja (EU, OECD i Lihtenštajn) ne smije izvoziti u zemlje u razvoju. Osim toga, i za neke vrste neopasnog otpada (kućanski otpad, pepeo za spaljivanje, teško reciklabilna plastika) uvodi se zabrana uvoza bez dozvole nadležne institucije u zemlji uvoznici.

Primjerice, prema dosadašnjim odredbama Baselske konvencije, za prekogranični promet neopasnim plastičnim otpadom nisu propisane posebne procedure te  se sav uobičajeni plastični otpad mogao izvoziti/uvoziti bez nekih posebnih administrativnih zahtjeva. Novim amandmanom se za prekogranični promet plastičnim otpadom primjenjuju ista pravila kao i za opasni otpad. Stoga se izvoz plastičnog otpada smatra ilegalnim ako nije dobivena suglasnost nadležne institucije u zemlji uvoznici.

Kako bi se odredbe Konvencije provele u djelo, sve države potpisnice, pa tako i Hrvatska, moraju što prije prilagoditi nacionalno zakonodavstvo. Bez nacionalnog zakonodavstva teže je kazneno progoniti nezakonit promet koji se može dogoditi u slučaju kršenja zakona. Stoga, Zelena akcija poziva Ministarstvo zaštite okoliša da što prije osigura učinkovitu provedbu Konvencije.

Ekovjesnik

 

 

VEZANE VIJESTI

Europski EE otpad truje hranidbeni lanac u Gani

Postojane organske onečišćujuće tvari (POPs) su organski spojevi koji su otporni na fotolitičku, biološku i kemijsku razgradnju te se akumuliraju u živim organizmima i lako prenose na velike udaljenosti.

UN odlučio kontrolirati globalno odlaganje plastičnog otpada

Najveći proizvođači plastičnog otpada od sada će morati dobiti suglasnost prije izvoza svog toksičnog otpada, čime se najvećim uvoznicama – prvenstveno zemljama jugoistočne Azije, omogućuje znatno bolja kontrola i zaštita od odlaganja neželjenog plastičnog otpada.

Konačno potvrđeno - Plastika je smrtonosna!

S osam milijuna tona plastičnog otpada koji svake godine završi u svjetskim morima i oceanima, posve je opravdana zabrinutost zbog ubrzanog širenja plastike i njezine sveprisutnosti u okolišu. Unatoč tome, do sada se iznenađujuće malo znalo o pravom utjecaju plastičnog onečišćenja na ljudsko zdravlje. Nova revolucionarna studija otkriva pak zdravstvene rizike na svakom stupnju životnog ciklusa plastike.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER