EU projekt I-STORMS

Integrirana strategija upravljanja rizicima plavljenja mora u jadransko-jonskoj regiji

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) projektni je partner u projektu I-STORMS (Integrated Sea sTORm Management Strategies) u okviru Programa INTERREG transnacionalne suradnje ADRION (Jadransko-jonska inicijativa) za razdoblje 2014. - 2020.

I-STORMS (Integrated Sea sTORm Management Strategies) je projekt regionalne suradnje u razmjeni znanja, podatka i prognoza, za rana upozorenja na plavljenja mora. Kroz zajedničku infrastrukturu, zajedničke strategije odgovora na ugrozu, Projekt planira inovativni pristup na podjeli podataka, zajedničke smjernice za rano upozoravanje za potrebe javnosti i službi za zaštitu i spašavanja, transnacionalnu strategiju smanjivanju rizika od plavljenja mora i uspostavljanje stalnog foruma suradnje partnera u projektu te nacionalnih sudionika i korisnika.

Hrvatska ima dugu tradiciju pomorskih promatranja i prognoza te razvijenu Pomorsku meteorološku službu. Sve češće se uz prognoze atmosfere i stanja mora (atmosferski tlak, prizemni vjetar, vidljivost na moru, morski valovi) na otvorenom, postavljaju zahtjevi za izdavanje prognoza i upozorenja na obalne događaje koje su interakcija atmosfere i mora. Na prostorima istočne obale Jadrana, zabilježen je cijeli niz događaja koji se odnose na obalna plavljenja , što kao posljedica morskih oluja-nevera, olujnih uspora, ako i zbog posljedica meteo-tsunamija, pojave naglog i intenzivnog ali kratkotrajnog dizanja mora zbog naglih promjena atmosferskog tlaka, u područjima plitkih zaljeva i luka. U Hrvatskoj se više istraživačkih instituta bavi oceanografskim fenomenima, a posebno istraživanjima plavljenja mora, te je ambicija DHMZ-a, kao jedinog hrvatskog partnera u I-STORMS projektu, sakupiti njihova saznanja o mjerenjima i modeliranjima obalnih plavljenja, te načiniti prostor operativnoj primjeni rezultata I-STORMS projekta.

Posebni ciljevi Projekta u kojima DHMZ sudjeluje izravno ili kroz projektne timove:

 • Uspostava I-STORMS mreže, sastavljene od nacionalnih partnera, koji će sudjelovati u razvoju i primjeni I-STORMS alata, te razvoju i primjeni nacionalnih praksa, postupaka ranih upozorenja i civilne zaštite.
 • Stvaranje ADRION Atlasa plavljenja mora (Sea storm atlas), koja će sadržavati informacije o prošlim olujama, opise šteta, kao i pregled postojećih postupaka intervencije na ugroze u zemljama projektnih partnera.
 • Izrada kataloga rizika povezanih s olujnim usporima, i meteo-tsunamijima s dionicima (različitim javnim institucijama i institucijama zaduženim za informiranje o stanju na moru ili čije se aktivnosti obavljaju na moru).
 • Popis infrastrukture operativnih mjerenja, motrenja i prognostičkih modela za ADRION domenu (meta podaci sa formatima, politikom podataka).
 • Razvoj zajedničke interoperabilne informacijske platforme - geoportala za oceanografska mjerenja, prognostičke modele cirkulacije mora, za potrebe ranih upozorenja na mogućnosti plavljenja mora.
 • Uspostavljenje zajedničke ADRION strategije za učinkovitije reagiranje, upravljanje i zaštitu obalnih područja.
 • Prikaz i diseminaciju rezultata projekta putem javnih prezentacija, tiskanih materijala i javno dostupnih web i mobilnih aplikacija.

Specifična uloga DHMZ-a

DHMZ je nacionalna meteorološka i hidrološka služba i ovlašteno državno tijelo za pomorsku meteorologiju, te svakodnevno izdaje meteorološke biltene i upozorenja za Jadransko more i hrvatsku unutarnju morsku vodu. Nedavno je DHMZ započeo modernizaciju motriteljske mreže, koja će uključivati i mrežu meteo-oceanskih privezanih plutača, koji se rade u realnom vremenu, na hrvatskim teritorijalnim vodama (vidi projekt METMONIC). Pridonoseći I-STORMS projektu, DHMZ će aktivno sudjelovati u postizanju svih ciljeva, podijeliti poznavanje specifičnih morskih i priobalnih fenomena na Jadranu (npr. olujni uspori od ekstremnih lokalnih vjetrova, meteo-tsunami), podijeliti opažanja i prognoze za stanja mora.

DHMZ je jedini član I-STORMS projekta iz Hrvatske i važan je za:

 • izgradnju i koordinacija nacionalne mreže I-STORMS,
 • popis nacionalne infrastrukture operativnih mjerenja, promatranja i prognostičkih modela za atmosferu i cirkulacije mora,
 • organiziranje nacionalne I-STORMS konferencije, te doprinos ostalim konferencijama (znanstvenim, regionalnim) vezanim za priobalne pojave, sustave ranog upozoravanja i upravljanje rizicima,
 • izgradnju foruma za edukacije o sustavima upozorenja na pojave na moru, te ugroze plavljenja mora, za ciljne skupine: specifične korisnike, kreatore politike i javnost.

Ciljevi projekta I-STORMS je uspostava I-STORMS mreže, sastavljenje od nacionalnih partnera, koji će sudjelovati u razvoju i primjeni I-STORMS alata, te razvoju i primjeni nacionalnih praksa, postupaka ranih upozorenja i civilne zaštite. Stvaranje ADRION Atlasa plavljenja mora (Sea storm atlas), koja će sadržavati informacije o prošlim olujama, opise šteta, kao i pregled postojećih postupaka intervencije na ugroze u zemljama projektnih partnera. Izrada kataloga rizika povezanih sa olujnim usporima, i meteo-tsunamijima s dionicima (različitim javnim institucijama i institucijama zaduženim za informiranje o stanju na moru ili čije se aktivnosti obavljaju na moru). Popis infraskrukture operativnih mjerenja, motrenja i prognostičkih modela za ADRION domenu (meta podaci sa formatima, politikom podataka). Razvoj zajedničke interoperabilne informacijske platforme - geoportala za oceanografska mjerenja, prognostičke modele cirkulacije mora, za potrebe ranih upozorenja na mogućnosti plavenja mora. Uspostavljenje zajedničke ADRION strategije za učinkovitije reagiranje, upravljanje i zaštitu obalnih područja. Prikaz i diseminaciju rezultata projekta putem javnih prezentacija, tiskanih materijala i javno dostupnih web i mobilnih aplikacija.

Suradnici na projektu su sljedeće institucije:

 • City of Venice (CoV), Italija
 • National Research Council-Institute of Marine Sciences (CNR ISMAR), Italija
 • Agency for environmental protection and energy in Emilia-Romagna (ARPAE), Italija
 • Slovenian Environment Agency (ARSO), Slovenija
 • Apulia Region, Department of Civil Protection (ARCP), Italija
 • Regional Council of Durres (RCD), Albanija
 • Regional Union of Municipalities of Epirus (PED Epirus), Grčka
 • Institute of Geosciences, Energy, Water and Environment (IGEWE), Albanija
 • Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatska

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.405.787,45 EUR, udio DHMZ-a je 135.028,54 EUR. Sufinanciranje osigurava Europska unija (Europski fond za regionalni razvoj i Instrument pretpristupne pomoći 2014.-2020.) u udjelu od 85%, a država Hrvatska u udjelu od 15%. Projekt je započeo 1. siječnja 2018., a završava 31. prosinca 2019.

 

 

VEZANE VIJESTI

Izmjeren rekordni val i ekstremne razine Jadranskog mora

Prema podacima Hrvatskog hidrografskog instituta, u utorak 12. studenog pokraj otočića Sv. Andrija izmjerena je rekordna visina vala na Jadranu, a u srijedu su u ranim jutarnjim satima ujedno zabilježene i ekstremne razine mora.

Kako je jedna laguna postala prva linija obrane od klimatskih promjena

Stanovništvo na albanskoj obali Jadranskog mora se s ozbiljnom prijetnjom podizanja razine mora suočava već duži niz godina, no čini se kako je za jedan dio obale pronađeno prirodno rješenje koje albanska vlada koristi uz pomoć Globalnog fonda za okoliš i UN-ovog Programa za okoliš.

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014.-2020.

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama Jadransko – jonskog područja na dostavu prijava u okviru 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Prioritetnu os 2: Održiva regija.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER