Reakcija struke na Nacrt GUP-a Zagreba

Poštivanje svih važećih zakona i propisa, kao i sudjelovanje struke i javnosti putem valjane procedure, koja uključuje javnu i stručnu raspravu s ciljem očuvanja javnog interesa i prostora, u uređenoj državi ne bi trebao biti problem

Nacrt izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba iz lipnja 2019. nije u skladu s demokratskim procedurama javne participacije te se protivi strukovno usvojenim i vrijednim načelima donošenja prostornih planova, stoji u otvorenom pismu upućenom Gradu Zagrebu koji potpisuju čelnici strukovnih udruženja.

Društvo arhitekata Zagreba, Hrvatska komora arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu povodom Poziva na očitovanje na Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Zagreba od 12. lipnja 2019. potpisuju otvoreno pismo Gradu Zagrebu te pozivaju na primjenu svih demokratski vrijednih alata uključivanja javnosti i poštovanja planskog zakonodavnog okvira.

Pritom naglašavaju kako je pri utvrđivanju najnovijeg Nacrta izmjena i dopuna GUP-a Zagreba neophodno osigurati sudjelovanje javnosti i struke kroz zakonski definirani javni uvid i raspravu za nove teme i prostorne koncepcije GUP-a, poštovanje procedura donošenja planova i odrednica Prostornog plana Grada Zagreba te dobivanje suglasnosti javnosti i struke oko velikih područja u vlasništvu Grada Zagreba u cilju očuvanja javnog interesa i prostora, i to provedbom javnih rasprava i niza javnih urbanističkih i arhitektonskih anketnih i natječaja za realizaciju. Otvoreno pismo u nastavku prenosimo u cijelosti.

  • Prve skice „Zagrebačkog Manhattana“ / Društvo arhitekata Zagreba (DAZ)

Otvoreno pismo uz Nacrt GUP-a Zagreba

Nacrt izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba iz lipnja 2019. nije u skladu s demokratskim procedurama javne participacije te se protivi strukovno usvojenim i vrijednim načelima donošenja prostornih planova.

Donošenje izmjena GUP-a najavljenih kroz Nacrt iz lipnja 2019., u ovom proceduralnom okviru, nije prihvatljivo Društvu arhitekata Zagreba, Hrvatskoj komori arhitekata, Udruzi hrvatskih urbanista, Hrvatskom društvu krajobraznih arhitekata i Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Grad Zagreb uputio je 12.06.2019. predsjednicima vijeća gradskih četvrti Zagreba Poziv na očitovanje na Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Zagreba. Uz poziv na očitovanje dostavljen je i tekstualni dio Nacrta GUP-a. Nije dostavljen grafički dio, kao niti Izvješće o javnoj raspravi održanoj 2017. godine. No, od danas je to Izvješće, izrađeno 11.10.2017. godine, moguće pronaći na mrežnim stranicama Grada Zagreba.

Novi Nacrt GUP-a ima niz bitnih izmjena u odnosu na Prijedlog plana za Javnu raspravu iz 2017. godine. Time čini nepotpunom prethodnu participaciju javnosti putem Javnog izlaganja i rasprave kako je predviđeno Zakonom o prostornom uređenju, i povlači stručnu i društvenu potrebu novog uvida javnosti.

Između ostalog, za prostor „Zagrebačkog Manhattna“ na Velesajmu i Hipodromu prema novom Nacrtu propisana je izrada Urbanističkog plana uređenja „Novi Novi Zagreb“. Ovaj prostor nije bio tako prezentiran na Javnoj raspravi 2017. godine. Za UPU Novi Novi Zagreb navodi se da je „ex. Hipodrom“ zona tematskog parka i mješovite namjene, drugačije od sadašnje namjene ozelenjenog prostora sporta i rekreacije. Za „ex. Velesajam“ navodi se zona mješovite i poslovne namjene, za razliku od dosadašnje samo poslovne namjene. Propisani javni natječaj ograničen je na jedan anketni, što nikako ne odgovara potencijalima velikog prostora od 110 hektara, s mogućim brojem novih stanovnika kao u cijeloj Ličko-senjskoj županiji.

UPU „Novi Novi Zagreb“ u ovom Nacrtu temelji se na upitu Gradskog sektora za prostorno uređenje i graditeljstvo o  preispitivanju GUP-a u članku 82. s ciljem smanjivanja broja UPU-a. Upravo suprotno od upita, nositelj izrade dodaje UPU „Novi Novi Zagreb“.  Očitovanja nadležnih tijela vezana uz ovo rješenje datirana su od ožujka do svibnja 2019. godine te su u vremenskoj koliziji s Izvješćem o javnoj raspravi od 11.10.2017. godine, čiji su sastavni dio.

Prostornim planom Grada Zagreba, kao planom višeg reda a time i zakonodavnim okvirom, prostor Hipodroma štiti se kao vrijedni krajolik gdje treba zadržati konfiguraciju, tradicionalni način korištenja, izgled izgrađenih i neizgrađenih površina i livada te karakteristične vizure. Nove građevine u zaštićenom vrijednom krajoliku ne smiju prelaziti gabarite povijesne strukture i moraju biti primjerene ambijentu i tradiciji građenja, a svojom veličinom, oblikom, funkcijom i materijalom primjerene krajobrazu. Zahtjevi iz PPGZ nisu poštovani u ovom Nacrtu GUP-a.

Društvo arhitekata Zagreba, i dalje pozdravljajući nove investicije, smatra pri utvrđivanju najnovijeg Nacrta izmjena i dopuna GUP-a Zagreba neophodnim osigurati:

  • Sudjelovanje javnosti i struke kroz zakonski definirani javni uvid i raspravu za nove teme i prostorne koncepcije GUP-a
  • Poštovanje procedura donošenja planova i odrednica Prostornog plana Grada Zagreba
  • Dobivanje suglasnosti javnosti i struke oko velikih područja u vlasništvu Grada Zagreba u cilju očuvanja javnog interesa i prostora, i to provedbom javnih rasprava i niza javnih urbanističkih i arhitektonskih anketnih i natječaja za realizaciju

  • Prve skice „Zagrebačkog Manhattana“ / Društvo arhitekata Zagreba (DAZ)

Pozivamo Grad Zagreb da primjeni sve demokratski vrijedne alate uključivanja javnosti i poštuje planski zakonodavni okvir, a kao struka stavljamo se na raspolaganje kako bi unaprijedili GUP na dobrobit svih nas, građana Zagreba i stanovništva Hrvatske."

Otvoreno pismo za Društvo arhitekata Zagreba potpisuje Tihomil Matković, arhitekt i predsjednik DAZ-a.

  • Ekovjesnik

 

>>> Pročitajte još >>> GUP mora pasti ili servus Zagreb!

VEZANE VIJESTI

Zagreb među europskim metropolama koje će najviše pogoditi globalno zatopljenje

Zagreb se ubraja među glavne gradove EU-a koje će najviše pogoditi globalno zatopljenje. To pokazuju rezultati nedavnog istraživanja kojim je obuhvaćeno 28 glavnih gradova svih država članica EU-a te Moskva, Oslo i švicarski Zürich. Za razliku od Zagreba većina europskih metropola već provodi niz mjera u borbi protiv klimatske krize, što je osobito došlo do izražaja ovog tjedna kada su se neke od njih uistinu dobro pripremile kako bi svojim stanovnicima i posjetiteljima olakšale ljetne vrućine.

ArchDaily objavljuje projekte nelegalnog natječaja za „Zagrebački Manhattan“

Društvo arhitekata Zagreba, Hrvatska komora arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu reagirali su na članak koji je 24.6.2019. objavljen na ArchDaily.com stranici o nelegalnom natječaju za Vidikovac na „Zagrebačkom Manhattanu“.

Struka traži drugu ponovnu javnu raspravu o zagrebačkom GUP-u

S obzirom na očigledne nedostatke u pogledu usklađenosti Prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Zagreb sa Zakonom o prostornom uređenju, uredbama, pravilnicima i planom šireg područja, kao i cijeli niz tehničkih nepravilnosti i međusobne neusklađenosti pojedinih dijelova plana, arhitekti i urbanisti okupljeni u šest strukovnih organizacija i ustanova traže da se njegov prijedlog nakon potrebnih korekcija uputi na drugu ponovnu javnu raspravu.

„Ex Velesajam“? DAZ uputio otvoreno pismo ministrici kulture

Kako je kulturno-povijesna cjelina Zagrebačkog Velesajma registrirana kao zaštićeno kulturno dobro, oznake Z-2951, čija je „urbanistička matrica izuzetno vrijedan primjer urbanizma sredine 20. stoljeća, unutar koje je izgrađen niz uspješnih arhitektonskih realizacija“, Društvo arhitekata Zagreba zatražilo je očitovanje ministrice kulture vezano uz promjene GUP-a grada Zagreba.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER