Struka traži drugu ponovnu javnu raspravu o zagrebačkom GUP-u

Ključne primjedbe strukovnih udruženja i ustanova na Izmjene i dopune GUP-a Zagreba

S obzirom na očigledne nedostatke u pogledu usklađenosti Prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Zagreb sa Zakonom o prostornom uređenju, uredbama, pravilnicima i planom šireg područja, kao i cijeli niz tehničkih nepravilnosti i međusobne neusklađenosti pojedinih dijelova plana, arhitekti i urbanisti okupljeni u šest strukovnih organizacija i ustanova traže da se njegov prijedlog nakon potrebnih korekcija uputi na drugu ponovnu javnu raspravu.

Društvo arhitekata Zagreba, Hrvatska komora arhitekata, Udruženje hrvatskih arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu su po završetku ponovljene javne rasprave 14. kolovoza 2019. dali ključne primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba, koji se se odnose na usklađenost sa zakonima, uredbama, pravilnicima i planom više razine te izmjene i dopune pojedinih planskih odredbi koje su bile predmet postupka ponovljene javne rasprave.

Kao razlog za potrebu provođenja još jedne ponovljene javne rasprave navodi se očigledna neusklađenost Prijedloga izmjena i dopuna GUP-a sa Zakonom o prostornom uređenju, uredbama i pravilnicima, kao i cijeli niz tehničkih nepravilnosti i međusobne neusklađenosti pojedinih dijelova plana. Osim toga, u zajedničkom dopisu se ističe kako je pripremljenim prikazom izrađenim u suprotnosti sa čl. 25. Pravilnika onemogućeno šire sudjelovanje javnosti.

Također, navedena strukovna udruženja smatraju da Prijedlog izmjena i dopuna GUP-a sadrži niz planskih odredbi koje treba  preispitati te se dodaje kako je neophodna izrada stručno utemeljenih analiza i procjena, odnosno stručnih podloga, koje trebaju izraditi potpuno neovisne stručne ili znanstvene institucije i potom ih, sukladno zakonu, predstaviti javnosti.

Osim same procedure oko donošenja GUP-a arhitekti i urbanisti ponovno ističu područja grada na kojem se planira realizacija tzv. projekta „Zagrebački Manhattan“, odnosno  Hipodroma Zagreb, Zagrebačkog Velesajma i igrališta NK Lokomotive, koja i dalje nisu u skladu s Prostornim planom Grada Zagreba.

U njihovom zajedničkom dopisu upućenom Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj grada stoji kako naglašavaju nedvojbenu potrebu ulaganja u društveno-ekonomski razvoj grada Zagreba, ali uz adekvatno planiranje i rješavanje svih pitanja vezano za zaštitu okoliša i prirode te kulturne baštine, pridržavanjem zakonskih propisa RH, uz transparentnost procesa izrade i uključenost javnosti.

Cjelovit dopis dostupan je na sljedećoj poveznici.

  • Ekovjesnik

 

>>> Pročitajte još >>> Tema GUP Zagreb

VEZANE VIJESTI

Zelena transformacija starog željezničkog čvorišta u Sankt Peterburgu

Fantastičan arhitektonski projekt obnove starog i zapuštenog željezničkog čvorišta te izgradnje nove gradske zone mješovite namjene sačuvat će sjećanje na povijesnu namjenu ovog prostora, integrirati i naglasiti njegov industrijski karakter, a istovremeno stvoriti suvremen, dinamičan i udoban stambeni prostor.

„Ex Velesajam“? DAZ uputio otvoreno pismo ministrici kulture

Kako je kulturno-povijesna cjelina Zagrebačkog Velesajma registrirana kao zaštićeno kulturno dobro, oznake Z-2951, čija je „urbanistička matrica izuzetno vrijedan primjer urbanizma sredine 20. stoljeća, unutar koje je izgrađen niz uspješnih arhitektonskih realizacija“, Društvo arhitekata Zagreba zatražilo je očitovanje ministrice kulture vezano uz promjene GUP-a grada Zagreba.

ArchDaily objavljuje projekte nelegalnog natječaja za „Zagrebački Manhattan“

Društvo arhitekata Zagreba, Hrvatska komora arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu reagirali su na članak koji je 24.6.2019. objavljen na ArchDaily.com stranici o nelegalnom natječaju za Vidikovac na „Zagrebačkom Manhattanu“.

Reakcija struke na Nacrt GUP-a Zagreba

Nacrt izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba iz lipnja 2019. nije u skladu s demokratskim procedurama javne participacije te se protivi strukovno usvojenim i vrijednim načelima donošenja prostornih planova, stoji u otvorenom pismu upućenom Gradu Zagrebu koji potpisuju čelnici strukovnih udruženja.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER