U Virovitici će se graditi Centar za reciklažu komunalnog otpada i Reciklažno dvorište

Usvojen Nacrt prijedloga Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice usvojen je Nacrt prijedloga Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu.

Navedenim programom predviđena su sredstva u visini od 4.917.000,00 kuna te će se dijelom utrošiti za nastavak radova na sanaciji gradskog odlagališta otpada Virovitica, čiji se radovi financiraju sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Virovitice u omjeru 60 : 40 posto, kao i na izradu projektne dokumentacije za izgradnju Centra za reciklažu komunalnog otpada.

Projekt bi se provodio u tri faze, a Grad Virovitica i tvrtka Flora VTC, u dogovoru s nadležnim ministarstvom, u fazi su izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju moderne sortirnice. Druga faza bila bi kompostana te treća energana, odnosno energetski blok. Na taj način bi se miješani komunalni i biorazgradivi otpad pretvarao u bioplin ili biodizel, a u konačnosti i u električnu energiju. Do polovice sljedeće godine u planu je i izrada dokumentacije za sortirnicu kako bi se moglo pristupiti nominaciji projekta, a potom i izgradnji potrebnih kapaciteta.

U planu je, između ostalog, i izgradnja Reciklažnog dvorišta uz postojeće gradsko odlagalište, koje će također biti nominirano prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

  • Virovitica.hr / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Grad Virovitica priprema projekt kojim će riješiti problem odlaganja otpada

U Gradskoj upravi održan je sastanak gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina s predstavnicima Virovitičko-podravske županije, tvrtke Flora VTC te Razvojne agencije VTA na temu prijave izgradnje sortirnice na gradskom odlagalištu na natječaj koji je najavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Napreduju radovi na obnovi dvoraca u Virovitičko-podravskoj županiji

U Virovitičko-podravskoj županiji trenutno se sredstvima EU obnavljaju Dvorac Pejačević u Virovitici i Dvorac Janković u Suhopolju. Njihova obnova svakako će doprinijeti razvoju kontinentalnog turizma te stvaranju boljih socio-ekonomskih uvjeta na lokalnoj i regionalnoj razini.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER