Uz potok Črnomerec s Darkom Rundekom

30.03.2019.: Šetnja podrške incijativi za očuvanje otvorenog toka potoka Črnomerca i uređenje javne šetnice duž trase potoka na potezu od Medvednice do Save

Podržite incijativu za očuvanje otvorenog toka potoka Črnomerca i uređenje javne šetnice duž trase potoka na potezu od Medvednice do Save i pridružite se šetnji koju će voditi Darko Rundek. Dvosatna šetnja trasom potoka Črnomerca od Ilice do Save održat će se u subotu, 30. ožujka 2019. u organizaciji Spasimo Potok Črnomerec i 1POSTOZAGRAD, a krenut će s okretišta Črnomerec (zelena površina uz Ilicu) u 11 sati.

Potok Črnomerec jedan je od rijetkih zagrebačkih potoka koji je sačuvao otvoreni tok u gotovo cijeloj dužini od Medvednice do Save. Trasa potoka iznosi čak 11 kilometara, a iako bez ikakve komunalne opreme, izrazito je popularna šetnica i izuzetno važan dio zagrebačke zelene infrastrukture.

Aktualni GUP za dio trase potoka Črnomerca od Krčelićeve ulice do Horvaćanske ceste predviđa izgradnju produžene ulice Črnomerec. Tako kako se planira danas, ta bi izgradnja u potpunosti poništila sam potok i vrijedni zeleni koridor te ukinula potencijal važnog javnog zelenog šetališta zapadnog dijela grada.

Ideja zatvaranja potoka za potrebe izgradnje ceste datira iz prve polovice 20. stoljeća kada su mnogi gradski potoci nadsvođeni za potrebe novih ulica. Od tada do danas stvari su se bitno promijenile: od toga da su izgrađene nove prometnice do toga da mnogi europski i svjetski gradovi sada otvaraju ranije nadsvođene vodotoke, prepoznajući u njima vrijednost kroz urbane, ekološke, društvene i druge aspekte.

Kako bi skrenuli pažnju na postojeće vrijednosti i mogućnosti trase te potrebu prostornog planiranja grada koje uključuje, a ne poništava potok, šetnju uz potok Črnomerec vodit će glazbenik Darko Rundek. Cilj šetnje je skretanje pažnje na taj vrijedni javni prostor koji treba sačuvati i urediti.

Uz pomoć aktivista Spasimo potok Črnomerec i 1POSTOZAGRAD, Darko Rundek će voditi zainteresiranu javnost duž najugroženije rute šetnice, od Ilice do Save, a koja bi idejnim gradskim projektom u potpunosti nestala i bila pretvorena u prometnicu.

Trasa koju se planira staviti u podzemlje je stanište mnogih vrsta životinja od kojih su neke zakonom izričito zaštićene. Njihova staništa je najstrože zabranjeno uništavati. Utoliko se projekt ceste preko potoka i ne može ostvariti bez kršenja zakona.

Dio trase je i zaštićeno arheološko područje s ostacima iz  kamenog doba.

Šetnica uz potok Črnomerec povezuje gradske četvrti Črnomerec, Trešnjevku-sjever i Trešnjevku-jug i dio je identiteta nekoliko zagrebačkih kvartova, a na niz mjesta i jedina javna zelena površina koja funkcionira kao javni park, primjerice u Zaprešićkoj ulici.

Spasimo potok Črnomerec i 1POSTOZAGRAD pokrenuli su inicijativu da se potok spasi od betonizacije te primjereno uredi kao javno šetalište u punoj trasi od Medvednice do Save.

Zagovara se alternativno rješenje od onoga koje u potpunosti poništava potok te je u sklopu izmjena GUP-a zatraženo da se potok sačuva kao važan dio zagrebačke zelene infrastrukture. U perspektivi, trasa potoka Črnomerca vidi se kao uređena šetnica, ali i dio mreže zelenih koridora javnih šetnica s biciklističkim stazama, koje (već sad) povezuju Park prirode Medvednicu s Jarunom tj. nasipom uz Savu, uključujući i brojne druge smjerove kretanja,  poput uređene trase Samoborčeka i veze sa šetnicama uz druge gradske potoke.

Nova mreža šetnica koje bi uključivale i biciklističke staze predstavljala bi važan doprinos boljoj mobilnosti u gradu.

Kroz male komunalne akcije za 2019. godinu već su prihvaćene građanske incijative za etapno uređenje šetnice na prostorima gradskih četvrti Črnomerec, Trešnjevka-sjever i Trešnjevke-jug. Vijeće Gradske četvrti Črnomerec također je jednoglasno donijelo i zaključak da zabranjuje nadsvođenje potoka te odbilo gradski idejni projekt o pretvaranju zelene oaze u prometnicu. 

Spasimo potok Črnomerec i 1POSTOZAGRAD pozivaju Zagrepčane i Zagrepčanke, kao i sve prijatelje Zagreba, da im se pridruže u šetnji trasom potoka Črnomerca s Darkom Rundekom i iz prve ruke dožive taj vrijedni, ali zapušteni prostor s ogromnim potencijalom.

Šetnjom će se skrenuti pažnja i na problem (ne)održavanja ono malo postojeće komunalne infrastrukture uz potok te sagledati taj važni javni prostor kroz njegove sadašnje vrijednosti i mogućnosti.

Vašim dolaskom podržavate nastojanja da se potok Črnomerec sačuva, a Zagreb uvede prostorno planiranje po standardima 21., a ne 20 stoljeća!

Na potok treba gledati kao na prednost, a ne kao prepreku!

Više informacija potražite na Facebook događaju Uz potok Črnomerec s Darkom Rundekom.


ORGANIZATORI:

Spasimo potok Črnomerec je volonterska građanska inicijativa čiji je cilj očuvanje otvorenog toka, zelenog koridora i živog svijeta potoka Črnomerec te uređenje javne šetnice duž trase potoka na potezu od Medvednice do Save.


1POSTOZAGRAD je voloterska građanska platforma usmjerena na poboljšanja grada i javna dobra.


Ekovjesnik

 

 

VEZANE VIJESTI

Tematska šetnja: Tri lica potoka Črnomerca

Ured za fotografiju svoj ovogodišni projekt „Kvartovski objektiv“ započinje tematskom šetnjom trasom potoka Črnomerca od Medvednice do Save koja će se pod nazivom „Tri lica potoka Črnomerca“ održati u subotu, 6. lipnja i u subotu 13. lipnja. Šetnju vodi Saša Šimpraga.

Prosvjed za spašavanje potoka Kustošaka

U nedjelju 9. veljače održava se prosvjed pod nazivom „Spašavanje potoka Kustošaka“, a organizira se zbog započetih radova Hrvatskih voda koji obuhvaćaju rušenje stoljetnog drveća, uništavanje staništa te betoniranje potoka.U nedjelju 9. veljače održava se prosvjed pod nazivom „Spašavanje potoka Kustošaka“, a organizira se zbog započetih radova Hrvatskih voda koji obuhvaćaju rušenje stoljetnog drveća, uništavanje staništa te betoniranje potoka.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER