Bioplastika od ljuski rakova za beskonačno recikliranje!

Skupina dizajnera pod nazivom Shellworks pretvara ljuske rakova u bioplastične predmete koji se mogu iznova i iznova reciklirati

Četiri dizajnera s londonskog Kraljevskog koledža umjetnosti i Imperial koledža razvili su seriju uređaja koji otpadnu morsku hranu pretvaraju u biorazgradivu bioplastiku koja se može beskonačno reciklirati.

Mladi londonski dizajneri Ed Jones, Insiya Jaffarjee, Amir Afshar i Andrew Edwards rade na projektu pod nazivom Shellworks, kojim ljuske rakova pretvaraju u materijal sličnan papiru koji može postati dobra alternativa za jednokratnu plastiku.

Dobiveni se materijal sastoji od mješavine octa i biopolimera hitina, vlaknaste tvari koja izgrađuje egzoskeleton rakova i stanične stijenke gljiva, čiju krutost i fleksibilnost dizajneri mogu promijeniti prema potrebi. Iako je hitin drugi po redu najobilniji svjetski polimer, mora se kemijski ekstahirati iz izvora prije pretvaranja u praktičan materijal.

Nakon što su shvatili koliko je skupa komercijalna verzija hitina - hitosan, i koliko dugo traju dostupni procesi ekstrakcije, dizajneri su odlučili razviti vlastitu metodu proizvodnje.

„Proveli smo tjedne pokušavajući ekstrahirati šačicu hitosana i tada smo shvatili da za taj posao trebamo pravi alat“, kazali su dizajneri.

Tim je eksperimentirao s pet uređaja za proizvodnju / Foto: Shellworks

Tim je provodio eksperimente i proizveo pet uređaja za proizvodnju pod nazivom Shelly, Sheety, Vaccy, Dippy i Drippy, kojima se ljuske rakova mogu pretvoriti u različite predmete bez korištenja ikakvih aditiva u procesu, koji bi pak mogli utjecati na mogućnost recikliranja krajnjeg proizvoda.

Prvi uređaj pod nazivom Shelly je mali ekstraktor koji omogućuje početni proces izdvajanja hitina iz otpadne morske hrane.

„Ekstraktor je dizajniran tako da pruža potpunu kontrolu nad svakim parametrom procesa da bi se omogućilo daljnje eksperimentiranje na polimernom nivou materijala“, objasnili su dizajneri.

Prozirnost materijala ovisi o proizvodu koji se želi dobiti / Foto: Shellworks

Prozirnost materijala može se promijeniti s obzirom na proizvod koji se želi dobiti. Svaki od ostala četiri uređaja iskorištava pojedino svojstvo otopine bioplastike da bi pokazali njezin potencijal, što rezultira proizvodima poput protubakterijskog blister pakiranja, vrećica za nošenje hrane i samognojećim posudama za biljke.

Sheety je isparivač koji pretvara bioplastičnu otopinu u materijal oblika ravnih listova. Oni se zatim mogu zalijepiti jedan za drugi koristeći tekući oblik bioplastike.

Vaccy proizvodi vakuum zagrijavanjem vodenom parom. Bioplastični listovi mogu se oblikovati lijevanjem gdje poprimaju oblik predmeta koji se stavi u proizvođač vakuuma.

Uređaj Dippy je uređaj sa zagrijanim kalupom koji se umače u materijal. Sastoji se od dva čvrsta, metalna dijela koji su pričvršćeni na izvor topline i koji se umaču u tekući materijal te ostavljaju da se suše formirajući 3D posude poput čaša i spremnika.

Korištenjem hidroreciklirajućeg uređaja materijal se može ponovno pretvoriti u tekućinu / Foto: Shellworks

Materijal se može ponovno pretvoriti u tekućinu koristeći Drippy hidroreciklirajući uređaj. Prilagodljivost materijala je omogućila dizajnerima da ostvare različita svojstva proizvoda promjenom udjela osnovnih komponenata. To znači da mogu kontrolirati krutost, fleksibilnost i optičku čistoću materijala, kao i debljinu.

Jednom kad se materijal osuši u jedan od tri različita oblika, poslije se može ponovno pretvoriti u početnu otopinu bioplastike što mu daje mogućnost beskonačnog recikliranja!

To se može učiniti Drippy hidroreciklirajućim uređajem, koji kapa otopinu vode i octa u posudu koja sadrži komadiće osušene bioplastike i postepeno ih ponovno vraća u tekući oblik. Ono što je još važnije, može se sipati na zemlju u tekućem obliku kao prirodno gnojivo koje ne djeluje onečišćujuće.

Novi materijal bi mogao pronaći širu primjenu za proizvodnju antibakterijskih blister pakiranja, vrećica za nošenje hrane i samognojećih posuda za biljke / Foto: Shellworks

Kao što je ranje navedeno, ovaj materijal mogao bi pronaći širu primjenu za proizvodnju antibakterijskih blister pakiranja, vrećica za nošenje hrane i samognojećih posuda za biljke. Dizajneri se nadaju da će razvijanjem vlastitih metoda proizvodnje, povezanih s tim kako se materijal ponaša, bioplastika postati dostupnija i tako široko primjenjivanija od strane drugih dizajnera, što će u konačnici doprinijeti kružnom gospodarstvu.

„Dizajniranjem prilagodljivih procesa proizvodnje, primjene koja se veže za materijal i ekopozitivne otpadne vode, vjerujemo da možemo demonstrirati kako bi plastika od hitosana mogla postati životna alternativa za mnoge plastične proizvode koje danas koristimo“, optimistični su dizajneri.

Materijal čileanske dizajnerice Margarite Talep razgrađuje se sa samo četiri mjeseca / Foto: margaritatalep.com

Na sličnom je projektu čileanska dizajnerica Margarita Talep napravila održivu, biorazgradivu alternativu za jednokratna pakiranja koristeći sirovi materijal ekstrahiran iz algi.

Žarko Šaravanja / Ekovjesnik

 

 

VEZANE VIJESTI

Možete li zamisliti plaćanje čokolade otpadom?

18. ožujka ipak nismo obilježili treći Svjetski dan recikliranja ♻️ Iako se trenutno bavimo drugim problemima, ne smijemo zaboraviti na problem otpada i potrebe njegovog zbrinjavanja!

Totomoxtle je materijal koji spašava rijetke vrste kukuruza

Meksički dizajner Fernando Laposse razvio je totomoxtle – materijal napravljen od raznobojnih ljuski raznih vrsta kukuruza kojim se potiče bioraznolikost koja je od životne važnosti. Ovaj projekt osvojio je i nagradu Future Food Design Awards za 2017. godinu.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER