U Zadru održan treći trening prijenosa znanje i vještina u sklopu projekta ForBioEnergy

Korištenje šumske biomase kao energenta

U prostorima Županijske komore Zadar održan je treći od šest predviđenih treninga prijenosa znanja i vještina u sklopu europskog projekta ForBioEnergy, čiji je opći cilj poticanje proizvodnje bioenergije u zaštićenim područjima.

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Zadar održan je treći trening prijenosa znanja i vještina u sklopu europskog projekta ForBioEnergy (Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas), u kojem je jedan od partnera Zadarska županijaOpći cilj ovog projekta je poticanje proizvodnje bioenergije u zaštićenim područjima, nudeći prekogranična rješenja za prevladavanje prepreka koje ometaju razvoj sektora. Projekt koji je financiran EU sredstvima preko programa MED teritorijalne suradnje (Interreg V – B Mediterranean Cooperation Programme 2014 – 2020.) započeo je 1. studenog 2016. godine, a traje do 30. travnja 2019. godine.

„Glavni cilj treninga bio je predstavljanje Akcijskog plana za novi regulatorni okvir u vezi korištenja šumske biomase u zaštićenim područjima te njegova priprema, provedba i širenje. Ovaj dokument izradila je Zadarska županija za svoja odabrana pilot područja (PP Velebit, PP Vransko jezero i PP Telašćica) te Park prirode Velebit za svoje pilot područje koje se nalazi na području Ličko-senjske županije“, rekao je Daniel Segarić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Zadarske županije.

Postojeće prepreke u korištenju biomase

Alen Berta iz Instituta za primijenjenu ekologiju - Oikon d.o.o., istaknuo je kako postoje tri prepreke za korištenje biomase. Prva prepreka je depopulacija ruralnih krajeva i manjak radnika što bi se moglo riješiti odobravanjem većih kvota za strane radnike, boljom informiranosti u vezi financiranja mjera za područje šumarstva te aktivnom pomoći pri izradi dokumentacije.

„Povećavanjem ulaganja u mehanizaciju u šumarstvu, kvalitetu šuma i otvorenost šuma kroz fondove Ruralnog razvoja i OKFŠ-a (opće korisne funkcije šume) te uspostavom više manjih centara za biomasu mogla bi se riješiti druga detektirana prepreka, a to je nedostatak drvne mase. Posljednja, odnosno treća prepreka je neažuriranost katastra, male čestice i posjedi - što bi se moglo riješiti usklađenjem katastra i gruntovnice novom geodetskom izmjerom, podizanjem svijesti vezano za potrebu ažuriranja katastra te uvođenjem dodatnih poticaja za održavanje zemljišta“, naglasio je Berta.

Ciljevi koje je potrebno ispuniti

Robert Bogdanić, komunikacijski voditelj projekta ForBioEnergy u PP Velebit, predstavio je glavne prepreke Akcijskog plana za područje PP Velebit, odnosno pilot područja Ličko-senjske županije, dok je profesor Stjepan Risović sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu svojom prezentacijom spomenuo socijalne, ali i ekonomske prednosti korištenja šumske biomase kao energenta. Istaknuo je brojne primjere iz prakse s naglaskom da smatra kako Hrvatska ima potencijal, ali da prvo mora ukloniti postojeće prepreke.

Bogdanić je potom istaknuo tri specifična cilja koje država u budućnosti treba ispuniti. Prvi cilj je povećanje otvorenosti državnih šuma, odnosno izgradnje cesta. Drugi cilj je unaprjeđivanje upravljanja privatnim šumama, dok je treći povećanje sigurnosti ljudi i imovine uz očuvanje bioraznolikosti. Napomenuo je i kako su sukobi na lokalnim područjima najčešće uzrokovani neriješenim zemljišno – knjižnim odnosima, ilegalnim sječama šuma i nefunkcioniranjem sustava identifikacije zemljišnih parcela. 

Ovo je bio treći od šest predviđenih treninga u okviru projekta ForBioEnergy koji je uspješno održan. Trening je svim sudionicima pružio odličan uvid u trenutno stanje našeg šumarskog sektora i prepreke na koje nailazi u pogledu mogućnosti korištenja biomase.

Zadarska županija / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Donošenje vrijednosti AGROBIOMASI

Kao članica konzorcija međunarodnog projekta AgroBioHeat, posvećenog uvođenju poboljšanih i tržišno spremnih rješenja za grijanje na agrobiomasu u Europi, Zelena energetska zadruga poziva hrvatske gospodarstvenike u području agrobiomase na sudjelovanje u besplatnom virtualnom događaju „Donošenje vrijednosti AGROBIOMASI“.

PP Vransko Jezero priređuje bogat program povodom 20. rođendana

Javna ustanova Park prirode Vransko jezero će tijekom mjeseca listopada za svoje posjetitelje i lokalne osnovne škole organizirati niz aktivnosti kojima će obilježiti jubilarni 20. rođendan Parka (4. listopada), Europski dan promatranja ptica (5. i 6. listopada) te Svjetski dan ptica selica (12. listopada).

Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd

Ravnatelj Javne ustanove Park prirode Vransko jezero Danijel Katičin prošlog je tjedna u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd“ s ministricom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijelom Žalac i ravnateljem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislavom Petrićem

WWF: Mediteranske zemlje podbacile u zaštiti mora

Prema novom izvještaju Svjetske organizacije za zaštitu prirode (WWF), gotovo sve zemlje Mediterana podbacile su u ispunjavanju zakonskih obveza uspostave adekvatne mreže morskih zaštićenih područja (MZP) do 2020. godine.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER