Dubai ima najambiciozniji plan na svijetu za pretvaranje otpada u energiju

U Dubaiju se planira gradnja jednog od najvećih svjetskih postrojenja za termičku obradu otpada „waste-to-energy“, koje će u potpunosti biti operativno do 2020. godine. Proizvodnjom električne energije iz krutog otpada smanjit će se količina krutog otpada koja se odlaže na odlagalištima, a posljedično s tim doći će i do smanjenja emisija štetnih stakleničkih plinova u atmosferu.

Čakovec i okolna naselja od danas imaju najsuvremeniji sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Danas je u Čakovcu svečano obilježen završetak radova na sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec. Počeo se graditi prije nepune tri godine i njime je riješena odvodnja otpadnih voda i njihovo pročišćivanje za šire područje Čakovca. Također, na području Grada Čakovca obnovljene su i ulice i kvartovi u kojima su se odvijali radovi.

Za odlaganje otpada u krivoj kanti i do 5000 kuna kazne

Gradovi i općine imaju još par dana za odluku kako će organizirati građane da odvajaju svoj otpad. Tko neće odvajati otpad ni nakon dvogodišnjeg pripremnog razdoblja prijeti mu kazna od 50 do 5.000 kuna. Nikome još nije posve jasno koliki će biti novi računi, a svaki grad ima i svoj način odvajanja, pišu 24 sata.

Kazne za nepravilno odlaganje otpada u Zagrebu i do 10.000 kuna

Popis komunalnih prekršaja zbog kojih stanovnici Zagreba mogu biti novčano kažnjeni je prilično detaljan i dugačak, no maksimalna kazna za fizičku osobu iznosi 2.000 kn. Nepravilno odlaganje otpada je poseban problem, pa se svote predviđene nedavnim prijedlogom Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada penju do 10.000 kuna. Zagrebačka odluka o komunalnom redu za bilo kakvo onečišćavanje javne površine predviđa kaznu od 700 do 1.000 kuna, piše Večernji list.

Europska unija novom strategijom ograničava uporabu plastike za jednokratnu uporabu

Europska komisija je objavila prvu europsku strategiju za plastiku koja predstavlja dio ambicioznog akcijskog plana prelaska Europske unije na kružno gospodarstvo. Ova strategija ima za cilj značajno smanjiti količinu plastičnog otpada do 2030. godine i to temeljitom izmjenom dizajniranja, proizvodnje, korištenja i recikliranja plastike i plastičnih proizvoda.

Potpisan prvi ugovor za EU sufinanciranje sanacije odlagališta otpada

U Vodicama je za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Leć potpisan prvi ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava kroz javni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike za sanacije odlagališta neopasnog otpada.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER