Područje ekološke mreže Natura 2000 na Savi, značajno za ptice i vodoopskrbu, zatrpano otpadom

Volonteri čistili ilegalno odlagalište građevinskog otpada

Udruge BIOM i Sindikat biciklista okupile su tridesetak volontera povodom četvrte akcije čišćenja otpada „Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš!“. Na obali rijeke Save kod Hrušćice, u općini Rugvica, čistili su ilegalno odlagalište građevinskog i ostalog otpada. Prikupili su nekoliko kontejnera kablova, šute, sanitarija, starog namještaja, nekoliko televizora i veću količinu sitnog miješanog otpada.

Lokacija je odabrana zbog toga što se radi o području prirode iznimno važnom za ptice, koje je dio Europske ekološke mreže Natura 2000. Rijeka Sava i njena poplavna nizina čine jedan od najznačajnijih prirodnih fenomena u Zagrebačkoj županiji.

„Sava vodom opskrbljuje okolna polja i podzemne spremnike vode važne za vodoopskrbu ljudi, zbog čega zabrinjava količina i vrsta pronađenog otpada”, izjavio je biolog Vedran Lucić iz udruge BIOM. „Ovo je jedan od posljednjih dijelova rijeke Save u Hrvatskoj na kojem se još nalazi obilje riječnih otoka i sprudova. Ta staništa važna su za vrste ptica crvenokljuna i mala čigra, vodomar, bregunica i mala prutka, zbog kojih je područje proglašeno Natura 2000 područjem. Zbog svega navedenog i, naravno, zbog lokalnog stanovništva, iznimno je važno spriječiti daljnje odlaganje otpada i sačuvati ovaj prirodni fenomen i bioraznolikost područja”, zaključio je Lucić.

U sklopu akcije za sve zainteresirane organizirano je i edukativno predavanje o biljkama i pticama s tog područja. Akcija je održana uz potporu općine Rugvica, koja je organizirala odvoz i zbrinjavanje prikupljenog otpada.

 

Natura 2000 je ekološka mreža Europske unije koju čine najznačajnija područja za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15) utvrđena je ekološka mreža Republike Hrvatske koja se ujedno smatra i područjima Natura 2000. Ekološka mreža Hrvatske obuhvaća 36,73% kopnenog teritorija i 15,42% obalnog mora. Ekološku mrežu čine: područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (Područja očuvanja značajna za ptice - POP) i područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS).

 

  • Udruga BIOM / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Urbana priroda doprinosi kvaliteti života u gradovima

Dana 23. ožujka 2019. na pariškom Trgu Bastilje simbolično je posađeno 15-tisućito stablo u mandatu aktualne pariške gradonačelnice Anne Hidalgo! Do 2020. godine planira se sadnja još dodatnih 5.000 stabala, čime će Hidalgo ispuniti svoje predizborno obećanje. Za naše prilike prilično neuobičajeno poštovanje birača, zar ne?

Stotine volontera sudjelovalo u četiri akcije čišćenja u sklopu projekta Od izvora do mora

Ove su subote u sklopu društveno odgovornog projekta Od izvora do mora, koji u Hrvatskoj provodi Coca-Cola, organizirane četiri akcije čišćenja – u Kostreni, na otoku Lokrumu, uz jezero Čiče (Veliko jezero) kraj Velike Gorice i u Novigradu kraj Zadra. Stotine volontera se tako na najbolji način pridružilo milijunima ljudi širom svijeta u obilježavanju dana čišćenja planeta World Cleanup Day 2018.

World Cleanup Day: Očistimo zajedno zelenu oazu u predgrađu Zagreba!

Budite dio globalne ekološke akcije „World Cleanup Day“, koja ističe moć običnih, „malih“ ljudi da zajedništvom postignu nevjerojatne stvari! Provedite dan u prirodi i u dobrom društvu pridonesite čišćem okolišu, a usput saznajte i nešto o pticama!

Zelena čistka – World Cleanup Day 2018.

Ove subote, 15. rujna, milijuni volontera iz 150 zemalja svijeta ujedinit će se u najvećoj građanskoj akciji kako bi sakupljali otpad s plaža, rijeka, iz šuma te s ulica gradova. „Zeleni val“ čišćenja krenut će od Novog Zelanda i završiti 36 sati kasnije na Havajima, a u njemu će sudjelovati milijuni ljudi kako bi postigli jedan zajednički cilj - čišći i zdraviji planet.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER