Područje ekološke mreže Natura 2000 na Savi, značajno za ptice i vodoopskrbu, zatrpano otpadom

Volonteri čistili ilegalno odlagalište građevinskog otpada

Udruge BIOM i Sindikat biciklista okupile su tridesetak volontera povodom četvrte akcije čišćenja otpada „Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš!“. Na obali rijeke Save kod Hrušćice, u općini Rugvica, čistili su ilegalno odlagalište građevinskog i ostalog otpada. Prikupili su nekoliko kontejnera kablova, šute, sanitarija, starog namještaja, nekoliko televizora i veću količinu sitnog miješanog otpada.

Lokacija je odabrana zbog toga što se radi o području prirode iznimno važnom za ptice, koje je dio Europske ekološke mreže Natura 2000. Rijeka Sava i njena poplavna nizina čine jedan od najznačajnijih prirodnih fenomena u Zagrebačkoj županiji.

„Sava vodom opskrbljuje okolna polja i podzemne spremnike vode važne za vodoopskrbu ljudi, zbog čega zabrinjava količina i vrsta pronađenog otpada”, izjavio je biolog Vedran Lucić iz udruge BIOM. „Ovo je jedan od posljednjih dijelova rijeke Save u Hrvatskoj na kojem se još nalazi obilje riječnih otoka i sprudova. Ta staništa važna su za vrste ptica crvenokljuna i mala čigra, vodomar, bregunica i mala prutka, zbog kojih je područje proglašeno Natura 2000 područjem. Zbog svega navedenog i, naravno, zbog lokalnog stanovništva, iznimno je važno spriječiti daljnje odlaganje otpada i sačuvati ovaj prirodni fenomen i bioraznolikost područja”, zaključio je Lucić.

U sklopu akcije za sve zainteresirane organizirano je i edukativno predavanje o biljkama i pticama s tog područja. Akcija je održana uz potporu općine Rugvica, koja je organizirala odvoz i zbrinjavanje prikupljenog otpada.

 

Natura 2000 je ekološka mreža Europske unije koju čine najznačajnija područja za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15) utvrđena je ekološka mreža Republike Hrvatske koja se ujedno smatra i područjima Natura 2000. Ekološka mreža Hrvatske obuhvaća 36,73% kopnenog teritorija i 15,42% obalnog mora. Ekološku mrežu čine: područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (Područja očuvanja značajna za ptice - POP) i područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS).

 

  • Udruga BIOM / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Nitko nije oduševljen McDonald’sovim novim papirnatim slamkama

McDonald'sov shake i ostala pića nabolje je biti bez slamke, posebno ako vam je stalo do zaštite okoliša. Papirnate slamke ovog lanca brze hrane počele su se upotrebljavati u nekim njihovim restoranima prije godinu dana kako bi bile u skladu sa „zaštitom okoliša“. No, kao što to često biva s proizvodima koji „nisu štetni za okoliš“, ove slamke ipak nisu reciklabilne. Podsjećamo vas ipak i na negativne posljedice konzumiranja brze i nezdrave hrane.

Stotine volontera sudjelovalo u četiri akcije čišćenja u sklopu projekta Od izvora do mora

Ove su subote u sklopu društveno odgovornog projekta Od izvora do mora, koji u Hrvatskoj provodi Coca-Cola, organizirane četiri akcije čišćenja – u Kostreni, na otoku Lokrumu, uz jezero Čiče (Veliko jezero) kraj Velike Gorice i u Novigradu kraj Zadra. Stotine volontera se tako na najbolji način pridružilo milijunima ljudi širom svijeta u obilježavanju dana čišćenja planeta World Cleanup Day 2018.

Zelena čistka – World Cleanup Day 2018.

Ove subote, 15. rujna, milijuni volontera iz 150 zemalja svijeta ujedinit će se u najvećoj građanskoj akciji kako bi sakupljali otpad s plaža, rijeka, iz šuma te s ulica gradova. „Zeleni val“ čišćenja krenut će od Novog Zelanda i završiti 36 sati kasnije na Havajima, a u njemu će sudjelovati milijuni ljudi kako bi postigli jedan zajednički cilj - čišći i zdraviji planet.

Dogodine kreće projekt zaštite prirode i bioraznolikosti Dinare

Dinara se „vraća u život“ kroz projekt zaštite prirode i bioraznolikosti travnjaka, koji je odobren za financiranje iz EU fondova. Agronomi, šumari i biolozi iz nekoliko institucija će kroz projekt vrijedan 1.296.509 eura raditi na njihovom očuvanju, a priliku za uključivanje i rad uz stručni tim dobit će i mladi iz Cetinskog kraja.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER