Područje ekološke mreže Natura 2000 na Savi, značajno za ptice i vodoopskrbu, zatrpano otpadom

Volonteri čistili ilegalno odlagalište građevinskog otpada

Udruge BIOM i Sindikat biciklista okupile su tridesetak volontera povodom četvrte akcije čišćenja otpada „Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš!“. Na obali rijeke Save kod Hrušćice, u općini Rugvica, čistili su ilegalno odlagalište građevinskog i ostalog otpada. Prikupili su nekoliko kontejnera kablova, šute, sanitarija, starog namještaja, nekoliko televizora i veću količinu sitnog miješanog otpada.

Lokacija je odabrana zbog toga što se radi o području prirode iznimno važnom za ptice, koje je dio Europske ekološke mreže Natura 2000. Rijeka Sava i njena poplavna nizina čine jedan od najznačajnijih prirodnih fenomena u Zagrebačkoj županiji.

„Sava vodom opskrbljuje okolna polja i podzemne spremnike vode važne za vodoopskrbu ljudi, zbog čega zabrinjava količina i vrsta pronađenog otpada”, izjavio je biolog Vedran Lucić iz udruge BIOM. „Ovo je jedan od posljednjih dijelova rijeke Save u Hrvatskoj na kojem se još nalazi obilje riječnih otoka i sprudova. Ta staništa važna su za vrste ptica crvenokljuna i mala čigra, vodomar, bregunica i mala prutka, zbog kojih je područje proglašeno Natura 2000 područjem. Zbog svega navedenog i, naravno, zbog lokalnog stanovništva, iznimno je važno spriječiti daljnje odlaganje otpada i sačuvati ovaj prirodni fenomen i bioraznolikost područja”, zaključio je Lucić.

U sklopu akcije za sve zainteresirane organizirano je i edukativno predavanje o biljkama i pticama s tog područja. Akcija je održana uz potporu općine Rugvica, koja je organizirala odvoz i zbrinjavanje prikupljenog otpada.

 

Natura 2000 je ekološka mreža Europske unije koju čine najznačajnija područja za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15) utvrđena je ekološka mreža Republike Hrvatske koja se ujedno smatra i područjima Natura 2000. Ekološka mreža Hrvatske obuhvaća 36,73% kopnenog teritorija i 15,42% obalnog mora. Ekološku mrežu čine: područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (Područja očuvanja značajna za ptice - POP) i područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS).

 

  • Udruga BIOM / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Podcjenjujemo li količinu mikroplastike u oceanima?

Nakon što je nedavno otkrivena dosad najviša razina mikroplastike na morskom dnu, novo istraživanje pokazuje da u oceanima može biti daleko više mikroplastike nego što je prvotno procijenjeno.

Stotine volontera sudjelovalo u četiri akcije čišćenja u sklopu projekta Od izvora do mora

Ove su subote u sklopu društveno odgovornog projekta Od izvora do mora, koji u Hrvatskoj provodi Coca-Cola, organizirane četiri akcije čišćenja – u Kostreni, na otoku Lokrumu, uz jezero Čiče (Veliko jezero) kraj Velike Gorice i u Novigradu kraj Zadra. Stotine volontera se tako na najbolji način pridružilo milijunima ljudi širom svijeta u obilježavanju dana čišćenja planeta World Cleanup Day 2018.

World Cleanup Day: Očistimo zajedno zelenu oazu u predgrađu Zagreba!

Budite dio globalne ekološke akcije „World Cleanup Day“, koja ističe moć običnih, „malih“ ljudi da zajedništvom postignu nevjerojatne stvari! Provedite dan u prirodi i u dobrom društvu pridonesite čišćem okolišu, a usput saznajte i nešto o pticama!

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER