WWF: Novo istraživanje rasvjetljava uloge, prilike i izazove žena u ribarstvu

MEĐUNARODNI DAN ŽENA: Žene kao nevidljiva pokretačka snaga ribarstva

Žene obavljaju oko trećinu poslova povezanih s ribarstvom u Mediteranu i Crnom moru. To su podaci koje je otkrila nova studija „Žene u ribarstvu Mediterana i Crnog mora: uloge, izazovi i prilike“, koju je danas objavila Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja UN-ove Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) u suradnji s Odjelom za ribarstvo i akvakulturu FAO-a.

Cilj objavljivanja studije „Žene u ribarstvu Mediterana i Crnog mora: uloge, izazovi i prilike“ je staviti pitanje rodne ravnopravnosti u ribarstvu u središte važnih rasprava i pružiti donositeljima odluka okvir na temelju kojeg mogu dalje djelovati. Potpuno uključivanje znanja i iskustava žena u odluke značilo bi poboljšanje njihovih života, kao i života njihovih obitelji i članova zajednice. 

Podaci o doprinosu žena ribarstvu ograničeni su u cijelom svijetu, budući da žene često obavljaju pozadinske poslove kako bi podržale obiteljska poslovanja. Najnoviji, rodno podijeljeni, podaci o zapošljavanju otkrivaju da se poslovi žena u ribarstvu u Mediteranu i Crnom moru pretežno fokusiraju na fazu nakon samog ribolova. Žene čine čak 38 % regionalne radne snage u toj fazi nakon ribolova, u usporedbi sa 16 % njihove zastupljenosti u fazi pripreme za ribolov i 10 % u fazi samog izlaska na more.

Rad žena u ribarstvu prisutan je duž cijelog lanca vrijednosti i ključan je za dobro funkcioniranje ove industrije. Žene su uključene u čišćenje i preradu ribe, prodaju ulova, popravak mreža, te u vođenje administrativnih poslova i marketinga. Tu su i žene koje su i same ribarice te svakodnevno izlaze na more i sudjeluju u zahtjevnim fizičkim poslovima. Osim toga, sve je više žena znanstvenica u ovom području, kao i žena na vodećim funkcijama u industriji. 

„U WWF Adriji, naš fokus je mali priobalni ribolov. Rad žena u ovom sektoru često je u pozadini i slabije priznat. Navedena studija o ženama u ribarstvu pokazuje da njihov rad često nije formaliziran te da žene za svoj rad ne primaju plaću i radni staž jer se on gleda isključivo kao doprinos obiteljskom poslovanju. Nužno je osigurati bolji status žena u ovom sektoru, kao i omogućiti da se njihovo mišljenje čuje u procesima donošenja odluka. Našim radom u WWF Adriji nastojimo obuhvatiti žene koje rade u ribarstvu diljem Jadrana, omogućiti da se njihovi glasovi čuju i podržati ih u međusobnom osnaživanju i povezivanju.“ – kazala je Kora Dvorski, suradnica za obalne zajednice iz WWF Adrije.

Glasovi žena ne smiju biti izgubljeni, već ih je važno uključiti u upravljanje ribarstvom kako bismo postigli što veću održivost morskih ekosustava i unaprijedili standard života u obalnim zajednicama. Ova studija preporučuje djelovanje koje zahtjeva veću razinu posvećenosti Mediteranskih zemalja, kao i financijsku podršku. Jedna od aktivnosti čija se važnost naglašava je svakako potreba za prikupljanjem rodno definiranih podataka duž cijelog lanca vrijednosti u ribarstvu. To su nužni koraci kojima će se poboljšati radni uvjeti žena u ribarstvu, a samim time i ukupna održivost, društveni i gospodarski napredak ribarskih zajednica.

Studija „Žene u ribarstvu Mediterana i Crnog mora: uloge, izazovi i prilike“ rasvjetljava problematiku zastupljenosti i vidljivosti žena u ribarskom sektoru kroz mješoviti kvalitativno-kvantitativni pristup kako bi doskočio nedostatku službenih podataka o toj temi. Ova studija je prva cjelovita procjena doprinosa žena ribarstvu u cijelom području Mediterana i Crnog mora nadopunjena kvalitativnom analizom temeljenom na intervjuima provedenim s ljudima iz pet različitih zemalja koje predstavljaju raznolike kontekste ribarstva u području pokriveno GFCM-om. Kroz razgovore s ribarima, upraviteljima u sektoru ribarstva, istraživačima i ostalim ljudima uključenima u ovu problematiku, dobio se uvid u razne segmente koji su postali osnova za stvaranje seta preporučenih akcija za GFMC i donositelje odluka u regiji.

Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) trudi se potaknuti svijest o predrasudama s kojima se žene u ribarstvu Mediterana i Crnog mora suočavaju, uključujući podržavanje stvaranja i priznavanja ženskih organizacija te olakšavanja pristupa žena opremi i programima socijalne zaštite.

Ova studija pokazuje da postoji potencijal za promicanje projekata i edukacija o spolnim razlikama kroz identificiranje ključnih ženskih dionika za sudjelovanje na sastancima i tečajevima, te stvaranje okoline u kojoj se žene potiču na sudjelovanje i izražavanje.

VEZANE VIJESTI

Puno je razloga zašto biste na Svjetski dan pčela trebali posjetiti Ljubljanu

Svjetski dan pčela u Ljubljani će se obilježiti brojnim događanjima, između ostalog, probama meda i pčelinjih proizvoda te upoznavanjem građana s projektom „Čebelja pot“ („Put pčela“). Dva dana kasnije, na Međunarodni dan bioraznolikosti 22. svibnja, u Stritarjevoj ulici organizirat će se ljubljanski festival bioraznolikosti Raznoživo.

WWF: Mediteranske zemlje podbacile u zaštiti mora

Prema novom izvještaju Svjetske organizacije za zaštitu prirode (WWF), gotovo sve zemlje Mediterana podbacile su u ispunjavanju zakonskih obveza uspostave adekvatne mreže morskih zaštićenih područja (MZP) do 2020. godine.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER