Hrvatska se tijekom četiri dana u prosincu 2023. u potpunosti napajala iz obnovljivih izvora energije

Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH) objavili su Izvještaj o elektroenergetkim kretanjima za prosinac 2023. godine u kojem analiziraju proizvodnju i potrošnju električne energije u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na obnovljive izvore.

U izvještaju OIEH-a ističe se podatak da se u prosincu 2023. Hrvatska čak četiri dana u potpunosti napajala električnom energijom iz obnovljivih izvora te da su obnovljivi izvori energije (bez hidroelektrana) ostvarili udio u ukupno raspoloživoj energiji od 19,5 posto. U Izvještaju se također navode najnoviji podaci o instaliranim kapacitetima solarnih i vjetroelektrana za 2023. godinu.

Obnovljivi izvori su u prosincu 2023. ostvarili udio u raspoloživoj električnoj energiji od 19,5 posto, ističe se u najnovijem izvještaju Obnovljivih izvora energije Hrvatske (OIEH).

„Svjesni interesa koji postoji za poznavanje evolucije potrošnje i proizvodnje električne energije, posebno obnovljive energije, u Hrvatskoj i Europi, o važnosti ovih tehnologija u mjerama protiv klimatskih promjena i pojačavajući svoju predanost da budemo aktualni za statističke podatke u elektroenergetskom sektoru, svakog mjeseca predstavljamo izvještaj o elektroenergetskim prilikama u hrvatskom elektroenergetskom sustavu“, navode u OIEH-u.

Izgradnja sunčanih elektrana tijekom 2023. godine najviše je obilježila razvoj novih proizvodnih kapaciteta. U pogon elektroenergetskog sustava ušlo je novih 238,7 MW što je najviše od svih tehnologija u elektroenergetskom sustavu pa je Hrvatska 1. siječnja 2024. godine u pogonu imala 462,5 MW instalirane snage sunčanih elektrana.

Dominantnu ulogu u proizvodnji električne energije u prosincu 2023. godine imale su hidroelektrane, uz punjenje akumulacija u iznosu 84 GWh, a zbog više temperature zraka za 2,2 °C u odnosu na dosadašnju prosječnu, potrošnja električne energije za grijanje bila je manja 52 GWh u odnosu na potrošnju prethodnih godina u mjesecu prosincu. Isto tako, u prosincu je vidljiva velika promjenjivost dnevne potrošnje za radne dane i u dane blagdana.

TE Plomin imala je smanjenu proizvodnju (35 GWh) tijekom prosinca zbog pogonskih problema, a RHE Velebit je imala veliki rad u crpno-turbinskom pogonu (potrošnja u crpnom pogonu iznosila je 27 GWh).

NE Krško je radila punom snagom, 0,2 % više od nominalne i svi su sigurnosni sustavi  bili operabilni, a rijeka Sava se zagrijavala daleko ispod dozvoljenih 3 ºC.

OIE su na dnevnoj razini četiri dana u prosincu u potpunosti podmirivali potrošnju električne energije

Zbog uravnoteženja satne bilance bilo je potrebno vršiti značajnu razmjenu na interkonekcijama (uvoz je iznosio 95 GWh, a izvoz 148 GWh) električne energije (u saldu izvoz 53 GWh).

Maksimalna tuzemna dnevna potrošnja je iznosila 59.086 MWh (8. prosinca 2023.), a minimalna 41.021 MWh (25. prosinca 2023.). Maksimalno pokrivanje tuzemne potrošnje na dnevnom nivou od strane OIE (bez velikih HE) je 15. prosinca iznosilo 43,5 % pri čemu je proizvodnja tog dana iznosila 23.832 MWh, od čega vjetroelektrana 20.988 uz prosjek 874,5 MWh/h. 

Minimalno pokrivanje tuzemne potrošnje na dnevnom nivou od strane OIE (bez velikih HE) je 19. prosinca iznosilo 6,2 % pri čemu je proizvodnja toga dana iznosila 3.452 MWh, od čega vjetroelektrana 478 MWh, prosjek 19,9 MWh/h.

Proizvodnja vjetroelektrana u prosincu 2023. godini

Tijekom studenog 2023. u probni pogon je ušla VE Bruvno snage 45 MW tako da instalirana snaga svih vjetroelektrana sada iznosi 1.160,15 MW, odnosno odobrena snaga za priključak na mrežu je 1.136,85 MW. Ukupna proizvodnja vjetroelektrana u prosincu je iznosila 243.901 MWh. Faktor korištenja snage je bio 28,8 % (prosjek za prosinac u razdoblju 2011. do 2022. je 31,8 %).

Prosječna satna proizvodnja VE u prosincu je iznosila 327,8 MWh/h, maksimalna satna 969 MWh/h, (maksimalna 15 minutna 983 MW), maksimalni faktor korištenja snage 85,2 % na satnom nivou.

Uz postojeću instaliranu snagu u 2024. godini uz prosječni godišnji faktor snage od 2011. do 2023. godine od 27,3 %, očekuje se godišnja proizvodnja vjetroelektrana od 2.726 GWh. 

Proizvodnja sunčanih elektrana u 2023. godini

Izgradnja sunčanih elektrana tijekom 2023. godine je najviše obilježila razvoj novih proizvodnih kapaciteta od svih tehnologija. U pogon elektroenergetskog sustava je ušlo novih 238,7 MW, što je najviše od svih tehnologija u elektroenergetskom sustavu, tako da smo 1. siječnja 2024. godine u pogonu imali 462,5 MW. To znači da je tijekom 2023. godine, prosječno u pogon ulazilo 19,9 MW mjesečno, što je izvrsno, posebno u odnosu na ranije godine.

Razvoj sunčanih elektrana odvija se po eksponencijalnom trendu, a ako se taj trend nastavi na dan 1. siječnja 2025. godine u sustavu bismo imali 963 MW, što bi predstavljalo rast od 501 MW (prosječno mjesečno 42 MW). Uz prosječne mjesečne faktore korištenja snage iz nadomjesne krivulje, ukupna proizvodnja svih sunčanih elektrana bi s ovom snagom iznosila u 2024. godini 1.147 GWh.

U OIEH-u dodaju da je proizvodnja sunčanih elektrana sezonski usmjerena, budući da se 70 % godišnje proizvodnje ostvari u razdoblju travanj-rujan, a 30 % u razdoblju listopad-ožujak. Ovakva raspodjela proizvodnje sunčanih elektrana je komplementarna s proizvodnjom hidroelektrana i vjetroelektrana koja je u ljetnim mjesecima najmanja pa sunčane elektrane na taj način podižu sigurnost opskrbe i rada elektroenergetskog sustava.

Više informacija potražite na stranicama OIEH-a.

 

VEZANE VIJESTI

Njemačka se sve više okreće obnovljivim izvorima energije

Savezna mrežna agencija (Bundesnetzagentur) objavila je preliminarne podatke o rastu kapaciteta obnovljivih izvora energije u 2023. godini. Instalirani kapacitet obnovljivih izvora porastao je za 17 gigavata na ukupno gotovo 170 GW što je povećanje od 12 posto na godišnjoj razini. Porast se uglavnom odnosi na solarnu energiju i energiju vjetra.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER