Novi pozivi Fonda za zaštitu okoliša vrijedni 26,2 milijuna eura

Od 26,2 milijuna eura bespovratnih sredstava najviše sredstava namijenjeno je prilagodbi klimatskim promjenama

Ovog tjedna Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavljuje šest novih javnih poziva namijenjenih projektima gospodarenja otpadom, prilagodbi na klimatske promjene te razvoju infrastrukture za punjenje električnih vozila.

Potencijalnim prijaviteljima na raspolaganju će biti čak 26,2 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ovisno o pozivu, sredstva će biti dostupna lokalnim jedinicama, trgovačkim društvima u privatnom i javnom sektoru, zdravstvenim ustanovama, domovima za starije i domovima za djecu.

Najviše sredstava namijenjeno je prilagodbi klimatskim promjenama, čak 17 milijuna eura, što  je za pet milijuna eura više od prošlogodišnjeg budžeta, kojim se sufinanciralo 46 projekata. Značajan interes za ovaj program pokazuje i odaziv na poziv za financiranje izrade Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja te izrade radnih podloga za izradu Akcijskih planova prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP), koji su nužni za implementaciju projekata zelene infrastrukture. Naime, brojne lokalne jedinice svjesne su da se radi o ulaganju u budućnost našeg okoliša i naših općina i gradova, pogotovo s obzirom na vremenske ekstreme koji su već zorno pokazali nužnost takvih investicija. Stope sufinanciranja projekata ovise o području na kojima se provode te se kreću od 40, 60, pa sve do 80 %, a maksimalan iznos Fondovog ulaganja po projektu iznosi 350 tisuća eura.

Takav postotak sufinanciranja dostupan je i za nabavu uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama, u domovima za starije i domovima za djecu. Nastavak je to programa kojim su se slični uređaji financirali hotelima i studentskim centrima te je postigao odlične rezultate u vidu smanjenja volumena otpada od hrane koji se u konačnici odlagao na odlagališta. Osim financiranja uređaja, u sklopu programa nastoji se kroz edukativne materijale utjecati i na smanjenje stvaranja takvog otpada, a za ove programe ukupno je dostupno 840 tisuća eura.

Jedinicama lokalne samouprave koje imaju sjedište na otocima Fond će s tri milijuna eura sufinancirati izgradnju mini pretovarnih stanica. One će služiti za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar odvojeno sakupljenog komunalnog otpada radi njegovog prijevoza na kopno te daljnje oporabe i zbrinjavanja, a sve u cilju postizanja ciljeva kružne ekonomije i zaštite prirode naših otoka. Po projektu je moguće dobiti do 250 tisuća eura bespovratnih sredstava.

Iako je prioritet u hijerarhiji gospodarenja otpadom njegovo što manje stvaranje, dio koji se ipak odloži na odlagališta, kao i otpad koji ostaje nakon mehaničko-biološke oporabe u centrima ima potencijal daljnjeg korištenja. Jedna od mogućnosti je primjena postupaka energetske oporabe, koristeći odgovarajuće tehnologije za pročišćavanje dimnih plinova. Upravo zato je Fond ove godine pripremio program financiranja pripreme pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa, vrijedan 400 tisuća eura. Za izradu projektno-tehničke dokumentacije korisnici mogu dobiti 100 % financiranja, odnosno do 50.000,00 eura.

Uz sufinanciranje projekata zaštite okoliša, Fond će s pet milijuna eura poticati i uspostavu infrastrukture za punjenje električnih vozila. Sredstva u iznosu do 20 tisuća eura bit će dostupna pravnim osobama iz javnom sektoru koji ispred svojih zgrada imaju više od 20 parkirališnih mjesta. Nastavak je ovo Fondovog ulaganja u razvoj e-mobilnosti kako bi se dodatno osnažila infrastruktura za sve veći broj energetski učinkovitih vozila na našim cestama. Što se tiče poticaja za takva vozila, Fond taj javni poziv planira objaviti na jesen, nakon što se provede detaljna analiza dosadašnjeg sustava poticaja.

Detaljnije informacije o javnim pozivima te potrebnu dokumentaciju i obrasce za prijave potražite na stranicama Fonda.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Povijesni bečki trg Michaelerplatz prilagođava se klimatskim promjenama

Krajem prošlog tjedna najavljen je projekt obnove jednog od najpoznatijih trgova u zaštićenoj povijesnoj jezgri Beča. Riječ je o trgu Michaelerplatz na kojem će Bečanke i Bečani, kao i brojni posjetitelji iz cijelog svijeta, sljedeće godine u hladu stabala uživati u pogledu na spomenike od antičkog do suvremenog doba.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER