Sve države članice EU-a moraju smanjiti emisije do 2030. u odnosu na razine iz 2005.

Europarlamentarci za smanjenje emisija u državama članicama za 40 %

Revizija Uredbe o raspodjeli tereta donosi smanjenje maksimalnih emisija stakleničkih plinova iz prometa, zgrada i poljoprivrede u državama članicama do 2030. godine

Europski parlament je na svojoj plenarnoj sjednici 14. ožujka 2023. s 486 glasova za, 132 protiv i 10 suzdržanih usvojio reviziju tzv. Uredbe o raspodjeli tereta. Uredbom je određeno obvezujuće godišnje smanjenje emisija stakleničkih plinova iz cestovnog prometa, grijanja zgrada, poljoprivrede, malih industrijskih postrojenja i gospodarenja otpadom u svim državama članicama. Njome se trenutačno regulira oko 60 % svih emisija u EU-u.

Revidiranom Uredbom o raspodjeli tereta povećava se cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. s 30 % na 40 % u odnosu na razine iz 2005. Prvi put sve države članice EU-a moraju smanjiti te emisije u rasponu od 10 % do 50 %. Ciljevi za svaku državu članicu do 2030. temelje se na BDP-u po stanovniku i troškovnoj učinkovitosti. Države članice EU-a također neće smjeti prekoračiti svoju godišnju emisijsku kvotu.

Fleksibilnost i transparentnost

Uredbom se uspostavlja ravnoteža između potrebe da države članice budu fleksibilne u postizanju svojih ciljeva, osiguravajući pritom pravednu i društveno pravičnu tranziciju te potrebe da se zatvore rupe u zakonima i tako postigne cilj smanjenja emisija na razini Unije. Stoga postoje ograničenja u broju emisijskih jedinica koje države članice mogu zadržati iz prijašnjih godina, posuditi iz nadolazećih i trgovati njima s drugim državama članicama.

Kako bi se promicala veća odgovornost država članica, Europska komisija će informacije o mjerama poduzetima na nacionalnoj razini objavljivati u pristupačnijem obliku u skladu s uputama Parlamenta.

„Ova Uredba je veliki korak naprijed u postizanju klimatskih ciljeva EU-a. Novim pravilima o nacionalnim smanjenjima emisija osigurava se da sve države članice daju svoj doprinos i da se popune postojeće rupe u zakonu. Time šaljemo snažnu poruku da Unija ozbiljno namjerava preuzeti ulogu globalnog predvodnika u provođenju konkurentskog i učinkovitog klimatskog programa.” - kazala je izvjestiteljica Jessica Polfjärd (EPP, Švedska).

Tekst Uredbe treba formalno odobriti Vijeće, nakon čega će se objaviti u Službenom listu Europske unije i stupiti na snagu za 20 dana.

Uredba o raspodjeli tereta dio je paketa „Spremni za 55 % do 2030.”, odnosno plana EU-a za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. za najmanje 55 % u usporedbi s razinama iz 1990. u skladu s Europskim zakonom o klimi.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER