KD Čistoća Rijeka počela s prikupljanjem otpada ‘od vrata do vrata’ u Bakru

Korisnici koji žive u obiteljskim kućama koriste individualne spremnike, a korisnici u višestambenim zgradama zajedničke polupodzemne spremnike

Individualni sustav omogućuje kontrolu nad vlastitim otpadom, sprečavanje neovlaštenog korištenja spremnika, ali i postizanje veće stope i kvalitete reciklabilnih vrsta otpada, ističu u KD Čistoća Rijeka.

Sakupljanje otpada 'od vrata do vrata' već se organizirano provodi u općinama Klana, Čavle, Jelenje, Viškovo i Kostrena te u gradu Kastvu, a od ponedjeljka 6. ožujka 2023. i u Bakru.

Zeleni, plavi i žuti spremnici za korisnike u obiteljskim kućama

Korisnicima koji žive u obiteljskim kućama dodijeljena su tri individualna spremnika: zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i karton te žuti za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu. Volumen dobivenog spremnika određen je prema broju članova kućanstva.

Svi individualni spremnici označeni su barkodom te su na taj način uključeni u informatički sustav i pripojeni u evidenciju svakog korisnika. Prilikom pražnjenja spremnici se elektronički identificiraju, registrira se šifra korisnika, volumen i broj pražnjenja te se podaci pritom šalju u sustav. Na taj način se vodi točna evidencija o broju pražnjenja svakog spremnika za svakog korisnika.

U KD Čistoća ističu kako se time naplaćuje isključivo odvoz miješanog komunalnog otpada iz zelenog spremnika, dok su odvoz otpadnog papira i kartona iz plavog spremnika te plastike, metala i višeslojne ambalaže iz žutog spremnika besplatni. Mjesečni račun za odvoz otpada ovisi o volumenu spremnika i broju pražnjenja zelenog spremnika tijekom prethodnog mjeseca.

Polupodzemni spremnici za korisnike u višestambenim zgradama

Korisnicima u višestambenim zgradama usluga je osigurana putem zajedničkih polupodzemnih spremnika postavljenih na javnoj površini i to na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta korisnika. U ove se spremnike odvojeno odlažu miješani komunalni otpad, papir i karton, plastična, metalna i višeslojna te staklena ambalaža.

Polupodzemne spremnike korisnici koriste pomoću jedinstvenog šifriranog ključa koji sadrži podatke o svakom korisniku. Time se najpravednije evidentira korištenje spremnika, odnosno odlaganje otpada, a mjesečni račun za odvoz otpada ovisi o broju otvaranja zelenog spremnika za miješani komunalni otpad tijekom prethodnog mjeseca od strane svakog pojedinog korisnika. Svako otvaranje zelenog poluukopanog spremnika omogućuje odlaganje 30 litara miješanog komunalnog otpada. Odvoz otpadnog papira i kartona, plastike, metala i višeslojne ambalaže te staklene ambalaže besplatan je i za korisnike u višestambenim zgradama.

Kontrola korištenja spremnika

Za sve ostale vrste otpada iz kućanstava korisnicima u Bakru su i dalje na raspolaganju specijalizirani spremnici za otpadno staklo, tekstil, odjeću i obuću na javnim površinama, usluga zbrinjavanja u reciklažnom dvorištu te besplatna usluga zbrinjavanja glomaznog otpada na adresi korisnika jednom godišnje.

Prilikom pražnjenja spremnika nadgleda se pravilno odlaganje miješanog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada, odnosno je li ispravno odvojena svaka vrsta otpada te jesu li u spremnike odložene nedozvoljene vrste otpada, što je podložno sankcijama.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Rijeka izabrala model prikupljanja komunalnog otpada u višestambenim zgradama

Nakon višemjesečne analize i razmatranja četiri prijedloga modela prikupljanja komunalnog otpada u višestambenim zgrada, izabran je model prema kojem će se otpad prikupljati u nadzemnim spremnicima velikih kapaciteta. Spremnici su zaštićeni su od neovlaštenog korištenja i korisnici im mogu pristupiti pomoću kartice ili ključa.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER