Počela provedba projekta SRI2MARKET: Put prema digitaliziranim i pametnim zgradama

U Hrvatskoj projekt provodi Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP), kao jedan od 12 projektnih partnera koji će na njemu raditi naredne tri godine

Kada se opskrba energijom suoči s ozbiljnim ograničenjima te prijeti njen manjak, europski pogledi okreću se prema zgradama u kojima živimo i radimo. Koliko energije troše zgrade? Kako ih možemo učiniti učinkovitijima? Dok se tehnički odgovori unaprjeđuju, financijski izazov uporno ostaje: tko će i kako financirati digitalizaciju u zgradama?

Države članice EU-a ulažu velike napore u pokazatelje pripremljenosti za pametne tehnologije (engl. SRI - Smart Readiness Indicators) u cilju nadogradnje fonda zgrada, nacionalnih propisa te otklanjanja tržišnih barijera. To potvrđuje i veliki broj projekata koji se provode unutar EU-a, a koji za cilj imaju riješiti spomenute izazove. Jedan od takvih je i europski projekt SRI2MARKET, koji je s provedbom započeo u studenom 2022., a podržava određene zemlje u prevladavanju barijera te predlaže posebne sheme javnog financiranja pametnih tehnologija u zgradama.

U Hrvatskoj projekt provodi Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP), kao jedan od 12 projektnih partnera koji će na njemu raditi naredne tri godine.

Atraktivnost ulaganja u energetsku učinkovitost ovisi o geografskom smještaju i tržišnim mehanizmima. Unatoč uvođenju SRI-a – instrumenta koji podupire procjenu koliko je zgrada energetski pametna te definira mogućnosti daljnje nadogradnje –  njegovo usvajanje se u EU-u odvija različitim tempom. U tom kontekstu, SRI2MARKET će podržati države članice u implementaciji navedenih pokazatelja u njihove nacionalne propise kako bi svi dionici - od vlasnika zgrada do investitora - uvidjeli prednosti pametnih zgrada.

Tijekom tri godine trajanja projekta provest će se obuke energetskih certifikatora za vrednovanje SRI-a u zgradama, predložiti nove sheme javnog financiranja za implementaciju pametnih tehnologija u zgradama te jasna i primjenjiva metodologija izračuna SRI-a. Metodologija izračuna SRI-a, naime, ocjenjuje spremnost zgrada za njihovu sposobnost obavljanja triju ključnih funkcija: optimiziranja energetske učinkovitosti i općih performansi tijekom korištenja, prilagođavanja rada potrebama korisnika te prilagodbe rada potrebama mreže (za pružanje usluga odziva potrošnje. Dodatno, razvit će se preporuke koje će usmjeravati i informirati vlasnike zgrada u odabiru i mogućnostima automatizacije koje najbolje odgovaraju njihovim zgradama.

Šest država članica EU-a sudjelovat će u projektu SRI2MARKET, a doprinosi svake pojedine države članice ovisit će o trenutnom statusu uvođenja SRI-a. U Hrvatskoj i Cipru aktivnosti unutar projekta mogu rezultirati kao podloga donositeljima političkih odluka za implementaciju SRI-a.

„Projekt SRI2MARKET znatno će pomoći u testiranju metodologije izračuna SRI-a, kao i identifikaciji ograničenja te prednosti. Nadamo se da će obavljeni posao utrti put za prihvaćanje digitalizacije i pametnih zgrada u Republici Hrvatskoj”, ističe Marko Bišćan, istraživač u EIHP-u, ujedno i voditelj projekta u Hrvatskoj.

Kroz aktivnosti u sklopu projekta uključit će se donositelji odluka na nacionalnoj razini te dionici na tržištu kako bi se, prije svega, stvorio interes i istaknule prednosti SRI-a. Aktivnosti koje su predviđene u Hrvatskoj i Cipru, između ostalog, uključuju i pomoć u verificiranju i replikabilnosti već razrađenih metoda i alata za kvantificiranje SRI-a od strane država članica s testnim fazama u tijeku, kao i onih s aktivnim interesom za implementaciju SRI-a.

Države članice s testnim fazama u tijeku su Austrija i Francuska. Kroz SRI2MARKET projekt će se stečena iskustva dalje prenositi na druge države članice koje još nisu dosegle ovu fazu kako bi im se olakšalo planiranje budućih aktivnosti. Države članice s aktivnim interesom za implementaciju SRI-a su Portugal i Španjolska. U sklopu projekta pokrenut će se dijalozi i razmjena iskustava među dionicima te će se razviti niz alata i uputiti na način njihovog korištenja. Projekt je zamišljen kao katalizator za ubrzavanje donošenja relevantnih političkih odluka.

„Implementacija pametnih tehnologija u zgrade rezultira boljom udobnošću te nudi dodatne dobrobiti za korisnike: od uštede energije do fleksibilnije potrošnje energije. SRI predstavlja moćan instrument za podršku digitalnoj i pametnoj tranziciji fonda zgrada u EU te je potrebno uložiti sve napore kako bi se podržalo njegovo uvođenje, a što se može postići pomažući vlasnicima zgrada i korisnicima da iskoriste prednosti digitalnih i pametnih tehnologija. Provođenje SRI2MARKET projekta može dati ključni doprinos kroz smjernice za implementaciju SRI-a u državama članicama, mogućnosti financiranja i razvoj modela implementacije digitalnih alata te alata za podršku. Ovaj projekt vrlo ilustrativno pokazuje kako programi EU-a mogu učinkovito podržati provedbu energetskih politika za dobrobit svih građana”, poručuje Sylvain Robert, project officer iz Europske izvršne agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA).

 

UKRATKO O SRI2MARKET PROJEKTU: Indikator pripremljenosti za pametne tehnologije (engl. SRI - smart readiness indicators) sadrži informacije o ocjeni pripremljenosti zgrade ili samostalne uporabne cjeline zgrade za pametne tehnologije, u skladu s člankom 8. stavkom 10. Direktive 2010/31/EU o energetskoj učinkovitosti zgrada. SRI2MARKET predlaže metode izračuna SRI-a u zgradama te sheme javnog financiranja pametnih tehnologija. Projekt je financiran iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020., uključuje 12 projektnih partnera iz 6 zemalja članica EU-a. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 2.010.080,60 EUR.

VEZANE VIJESTI

Planirate putovanje u Beč? Ovo su njegovi najbolji održivi hoteli!

Beč je zeleni grad koji svojim građanima neprestano podiže kvalitetu življenja, održiv je i stremi klimatskoj neutralnosti. Stoga ne čudi da ima moderne i održive hotele. Pojedini upadaju u uči svojom bogato ozelenjenom fasadom, drugi su zahvaljujući ekološkim tehnologijama potpuno energetski neovisni.

Energetski institut Hrvoje Požar pokreće obnovu poslovne zgrade s ciljem ostvarenja nZEB standarda

Obnovom će se postići sedam puta učinkovitiji sustav rasvjete, 30 % obnovljive energije proizvedene putem FN modula snage 50 kW i novi razvod sustava grijanja, hlađenja i mehaničke ventilacije s regeneracijom topline. U potpunosti će se digitalizirati tehnički sustavi i njihova upravljivost za unutarnju ugodnost prema temperaturi, koncentraciji CO2 i osvijetljenosti, a nakon prve faze obnove osigurat će se 65 % manji troškovi energije.

Nove oznake energetske učinkovitosti u primjeni već godinu dana

Uvođenje energetskih oznaka jedna je od najuspješnijih inicijativa EU-a za potrošače koja im pomaže pri odabiru energetski učinkovitih proizvoda te istovremeno daje važan doprinos postizanju energetskih i klimatskih ciljeva EU-a. U sklopu projekta LABEL 2020 razvijena je aplikacija koja građanima prilikom kupovine kućanskih uređaja omogućuje jednostavniji odabir i uštedu energije, a samim time i novca.

START2ACT izazov za uštedu energije

Energetski institut Hrvoje Požar, kao jedan od 11 partnera na projektu START2ACT, objavljuje nagradni izazov za uštedu energije. Smanjite svoje račune, angažirajte svoje zaposlenike i osvojite nagrade ulaskom u START2ACT izazov.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER