Počela provedba projekta SRI2MARKET: Put prema digitaliziranim i pametnim zgradama

U Hrvatskoj projekt provodi Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP), kao jedan od 12 projektnih partnera koji će na njemu raditi naredne tri godine

Kada se opskrba energijom suoči s ozbiljnim ograničenjima te prijeti njen manjak, europski pogledi okreću se prema zgradama u kojima živimo i radimo. Koliko energije troše zgrade? Kako ih možemo učiniti učinkovitijima? Dok se tehnički odgovori unaprjeđuju, financijski izazov uporno ostaje: tko će i kako financirati digitalizaciju u zgradama?

Države članice EU-a ulažu velike napore u pokazatelje pripremljenosti za pametne tehnologije (engl. SRI - Smart Readiness Indicators) u cilju nadogradnje fonda zgrada, nacionalnih propisa te otklanjanja tržišnih barijera. To potvrđuje i veliki broj projekata koji se provode unutar EU-a, a koji za cilj imaju riješiti spomenute izazove. Jedan od takvih je i europski projekt SRI2MARKET, koji je s provedbom započeo u studenom 2022., a podržava određene zemlje u prevladavanju barijera te predlaže posebne sheme javnog financiranja pametnih tehnologija u zgradama.

U Hrvatskoj projekt provodi Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP), kao jedan od 12 projektnih partnera koji će na njemu raditi naredne tri godine.

Atraktivnost ulaganja u energetsku učinkovitost ovisi o geografskom smještaju i tržišnim mehanizmima. Unatoč uvođenju SRI-a – instrumenta koji podupire procjenu koliko je zgrada energetski pametna te definira mogućnosti daljnje nadogradnje –  njegovo usvajanje se u EU-u odvija različitim tempom. U tom kontekstu, SRI2MARKET će podržati države članice u implementaciji navedenih pokazatelja u njihove nacionalne propise kako bi svi dionici - od vlasnika zgrada do investitora - uvidjeli prednosti pametnih zgrada.

Tijekom tri godine trajanja projekta provest će se obuke energetskih certifikatora za vrednovanje SRI-a u zgradama, predložiti nove sheme javnog financiranja za implementaciju pametnih tehnologija u zgradama te jasna i primjenjiva metodologija izračuna SRI-a. Metodologija izračuna SRI-a, naime, ocjenjuje spremnost zgrada za njihovu sposobnost obavljanja triju ključnih funkcija: optimiziranja energetske učinkovitosti i općih performansi tijekom korištenja, prilagođavanja rada potrebama korisnika te prilagodbe rada potrebama mreže (za pružanje usluga odziva potrošnje. Dodatno, razvit će se preporuke koje će usmjeravati i informirati vlasnike zgrada u odabiru i mogućnostima automatizacije koje najbolje odgovaraju njihovim zgradama.

Šest država članica EU-a sudjelovat će u projektu SRI2MARKET, a doprinosi svake pojedine države članice ovisit će o trenutnom statusu uvođenja SRI-a. U Hrvatskoj i Cipru aktivnosti unutar projekta mogu rezultirati kao podloga donositeljima političkih odluka za implementaciju SRI-a.

„Projekt SRI2MARKET znatno će pomoći u testiranju metodologije izračuna SRI-a, kao i identifikaciji ograničenja te prednosti. Nadamo se da će obavljeni posao utrti put za prihvaćanje digitalizacije i pametnih zgrada u Republici Hrvatskoj”, ističe Marko Bišćan, istraživač u EIHP-u, ujedno i voditelj projekta u Hrvatskoj.

Kroz aktivnosti u sklopu projekta uključit će se donositelji odluka na nacionalnoj razini te dionici na tržištu kako bi se, prije svega, stvorio interes i istaknule prednosti SRI-a. Aktivnosti koje su predviđene u Hrvatskoj i Cipru, između ostalog, uključuju i pomoć u verificiranju i replikabilnosti već razrađenih metoda i alata za kvantificiranje SRI-a od strane država članica s testnim fazama u tijeku, kao i onih s aktivnim interesom za implementaciju SRI-a.

Države članice s testnim fazama u tijeku su Austrija i Francuska. Kroz SRI2MARKET projekt će se stečena iskustva dalje prenositi na druge države članice koje još nisu dosegle ovu fazu kako bi im se olakšalo planiranje budućih aktivnosti. Države članice s aktivnim interesom za implementaciju SRI-a su Portugal i Španjolska. U sklopu projekta pokrenut će se dijalozi i razmjena iskustava među dionicima te će se razviti niz alata i uputiti na način njihovog korištenja. Projekt je zamišljen kao katalizator za ubrzavanje donošenja relevantnih političkih odluka.

„Implementacija pametnih tehnologija u zgrade rezultira boljom udobnošću te nudi dodatne dobrobiti za korisnike: od uštede energije do fleksibilnije potrošnje energije. SRI predstavlja moćan instrument za podršku digitalnoj i pametnoj tranziciji fonda zgrada u EU te je potrebno uložiti sve napore kako bi se podržalo njegovo uvođenje, a što se može postići pomažući vlasnicima zgrada i korisnicima da iskoriste prednosti digitalnih i pametnih tehnologija. Provođenje SRI2MARKET projekta može dati ključni doprinos kroz smjernice za implementaciju SRI-a u državama članicama, mogućnosti financiranja i razvoj modela implementacije digitalnih alata te alata za podršku. Ovaj projekt vrlo ilustrativno pokazuje kako programi EU-a mogu učinkovito podržati provedbu energetskih politika za dobrobit svih građana”, poručuje Sylvain Robert, project officer iz Europske izvršne agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA).

 

UKRATKO O SRI2MARKET PROJEKTU: Indikator pripremljenosti za pametne tehnologije (engl. SRI - smart readiness indicators) sadrži informacije o ocjeni pripremljenosti zgrade ili samostalne uporabne cjeline zgrade za pametne tehnologije, u skladu s člankom 8. stavkom 10. Direktive 2010/31/EU o energetskoj učinkovitosti zgrada. SRI2MARKET predlaže metode izračuna SRI-a u zgradama te sheme javnog financiranja pametnih tehnologija. Projekt je financiran iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020., uključuje 12 projektnih partnera iz 6 zemalja članica EU-a. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 2.010.080,60 EUR.

VEZANE VIJESTI

Arena Porte de la Chapelle otvara svoja vrata u nedjelju 11. veljače

Arena Porte de la Chapelle (Adidas Arena) predstavlja novo središte sjevernog dijela francuske metropole koje će kao višenamjenski modularni prostor svojim sadržajima biti otvoren za sve stanovnike ove pariške četvrti. S kapacitetom od 8.000 sjedala dvorana će nakon Ljetnih olimpijskih i paraolimpijskih igara Paris 2024. upotpuniti mogućnosti održavanja brojnih kulturnih i sportskih događanja i natjecanja, a bit će i dom košarkaškog kluba Paris Basketball.

Energetski institut Hrvoje Požar pokreće obnovu poslovne zgrade s ciljem ostvarenja nZEB standarda

Obnovom će se postići sedam puta učinkovitiji sustav rasvjete, 30 % obnovljive energije proizvedene putem FN modula snage 50 kW i novi razvod sustava grijanja, hlađenja i mehaničke ventilacije s regeneracijom topline. U potpunosti će se digitalizirati tehnički sustavi i njihova upravljivost za unutarnju ugodnost prema temperaturi, koncentraciji CO2 i osvijetljenosti, a nakon prve faze obnove osigurat će se 65 % manji troškovi energije.

Nove oznake energetske učinkovitosti u primjeni već godinu dana

Uvođenje energetskih oznaka jedna je od najuspješnijih inicijativa EU-a za potrošače koja im pomaže pri odabiru energetski učinkovitih proizvoda te istovremeno daje važan doprinos postizanju energetskih i klimatskih ciljeva EU-a. U sklopu projekta LABEL 2020 razvijena je aplikacija koja građanima prilikom kupovine kućanskih uređaja omogućuje jednostavniji odabir i uštedu energije, a samim time i novca.

START2ACT izazov za uštedu energije

Energetski institut Hrvoje Požar, kao jedan od 11 partnera na projektu START2ACT, objavljuje nagradni izazov za uštedu energije. Smanjite svoje račune, angažirajte svoje zaposlenike i osvojite nagrade ulaskom u START2ACT izazov.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER