Od 1. listopada mijenja se usluga sakupljanja otpada u središtu Zagreba

Odlaganje ZG vrećica na javnoj površini ispred ulaza u zgradu privremenog je karaktera i trajat će do izgradnje podzemnih spremnika u središtu grada

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je kako će se tijekom prvog tjedna primjene novog modela prikupljanja miješanog komunalnog otpada s javnih površina u središtu grada ukloniti svi spremnici za navedenu vrstu otpada. Umjesto u njih, građani će miješani komunalni otpad odlagati u ZG vrećicama ispred ulaza svoje zgrade, i to svakog dana osim nedjelje, isključivo u vremenu od 20 do 22 sata.

Sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 7/2022 i 19/2022) sav miješani komunalni otpad se od 1. listopada smije odlagati isključivo u ZG vrećicama, navodi se u današnjoj obavijesti o promjeni usluge sakupljanja otpada u centru Zagreba, u kojoj je detaljno objašnjena sama usluga.

Također, sukladno navedenoj Odluci, sve spremnike za odlaganje otpada (miješanog komunalnog otpada, papira i biootpada) potrebno je smjestiti u za to predviđene zaključane smetlarnike i podrume, haustore, ograđena dvorišta ili na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućuje pristup spremnicima od strane trećih osoba.

U slučaju da u haustoru, veži ili ostalim zajedničkim stambenim prostorijama nema mjesta za smještaj svih spremnika (miješani komunalni otpad, papir i biootpad), prioritet je da se ondje smjesti spremnik ili posuda za miješani komunalni otpad.

Odluka se primjenjuje od 1. listopada 2022.

Korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u središtu Zagreba koji su spremnike smjestili unutar svoje nekretnine (u haustor, vežu ili drugu zajedničku stambenu prostoriju) iste smiju iznositi za potrebe pražnjenja isključivo u vremenu od 20 do 22 sata svakim danom osim nedjeljom te su ih obavezni unijeti unutar svoje nekretnine najkasnije sljedećeg jutra do 8 sati ili će ih Čistoća trajno ukloniti.

Nadalje, korisnici u središtu Zagreba koji nemaju mogućnost smještaja spremnika unutar svoje nekretnine (u haustor, vežu ili drugu zajedničku stambenu prostoriju) nakon 1. listopada 2022. više neće moći koristiti spremnike na javnoj površini ispred svoje višestambene zgrade jer će ti spremnici biti trajno uklonjeni s javnih površina. Korisnici kojima su spremnici trajno uklonjeni, ZG vrećice s miješanim komunalnim otpadom odlagat će ispred ulaza svoje višestambene zgrade isključivo u vremenu od 20 do 22 sata svakim danom osim nedjeljom. Odlaganje ZG vrećica izvan ovog vremena je kažnjivo.

Popis ulica u centru Zagreba na koje se odnosi ova obavijest

  • Obavijest i popis ulica u središtu Zagreba s kućnim brojevima možete preuzeti i u prilogu članka

Otpadni papir, staklo, plastičnu i metalnu ambalažu korisnici mogu, kao i do sada, odlagati na obližnjim zelenim otocima u za to predviđene spremnike, posude i zvona. Otpadna plastična i metalna ambalaža može se i dalje odlagati u standardiziranim žutim vrećama po redoslijedu odvoza, dok će na zelene otoke biti postavljeni i spremnici za biootpad. Redoslijed odvoza plastične i metalne ambalaže može se provjeriti putem aplikacije Razvrstaj MojZG (aplikaciju možete preuzeti za Android ili iOS uređaje), kao i na stranicama podružnice Čistoća, na kojima je dostupna i karta zelenih otoka.

Kontrola primjene

Komunalni redari Grada Zagreba i zaposlenici Čistoće provodit će nadzor nad provedbom ove Odluke i važeće Odluke o komunalnom redu. Kako je navedenim odlukama i predviđeno, za postupanje korisnika usluge protivno ugovoru o korištenju javne usluge, komunalni redar i zaposlenici Čistoće ovlašteni su korisniku izdati novčanu kaznu.

Trajanje primjene

Prikupljanje otpada u središtu Zagreba na način opisan u ovoj obavijesti (uz priloženi popis obuhvaćenih ulica i kućnih brojeva) privremenog je karaktera i trajat će do izgradnje podzemnih spremnika za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad. Korisnici će biti obaviješten kada se za njihovo obračunsko mjesto realizira izgradnja podzemnih spremnika te će im biti dodijeljena jedinstvena identifikacijska kartica za njihovo korištenje.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 01 6189 779, i to svakog dana od 8 do 20 sati, a upite možete dostaviti i na e-mail zgvrecice@zgh.hr.

Počeli radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u Gradskoj četvrti Podsused - Vrapče

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u subotu početak radova na izgradnji reciklažnog dvorišta u Gradskoj četvrti Podsused - Vrapče. Novo reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada. Sastojat će se od manipulativne površine s prizemnim dvorišnim objektom za djelatnike, prizemnom dvorišnim skladištem za problematičan otpad te će biti opremljen kontejnerima i spremnicima za različite vrste otpada.

„Po završetku izgradnje, Podsused će dobiti najveće reciklažno dvorište u gradu Zagrebu, a građani će moći besplatno ostaviti glomazni i drugi otpad koji ne mogu odvojiti u spremnike namijenjene za recikliranje“, rekao je gradonačelnik Tomašević. Također je istaknuo da se po otvorenju očekuje povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta u drugim dijelovima Zagreba.

„Ovo dvorište će zamijeniti postojeće mobilno reciklažno dvorište u Podsusedu. Pozivamo građane da donose svoj glomazni i drugi otpad za reciklažu, besplatno i brzo, na mjesto gdje će biti adekvatno i kvalitetno zbrinut“, dodao je gradonačelnik.

Ukupna investicija iznosi oko osam milijuna kuna, od toga je 4,5 milijuna kuna financirano bespovratnim sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta trajat će osam mjeseci.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER