Projekt LIFE SUPport će pridonijeti očuvanju bjeloglavog supa u Hrvatskoj

Projekt LIFE SUPport vrijedan je 2.159.598 eura, od čega se 60 posto financira iz programa LIFE Europske unije, a njime će unaprijediti zaštita bjeloglavih supova i uvjeti njihova gniježđenja u Hrvatskoj

Projekt LIFE SUPport donosi rješenja za najveće prijetnje bjeloglavim supovima: nedostatak hrane, uznemiravanje tijekom gniježđenja, trovanje i elektrokuciju.

Projektno partnerstvo čine Udruga BIOM, Javna ustanova „Priroda“ Primorsko-goranske županije, Poljoprivredna zadruga „Otok Krk“, HEP-Operator distribucijskog sustava i Vulture Conservation Foundation te Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH kao pridruženi partner.

 

Veličanstvene ptice koje su se nekada gnijezdile diljem zemlje – od Slavonije do Jadrana, posljednjih su desetljeća gnijezda svijale samo na kvarnerskim otocima Cresu, Krku, Plavniku i Prviću. Ove su godine područje gniježđenja, nakon više od stotinu godina, proširile i na Park prirode Učka.

Trenutačno u Hrvatskoj ima oko 120 gnijezdećih parova supova. Projektom LIFE SUPport njihova se populacija želi ojačati i omogućiti im povratak na povijesna gnjezdilišta u kopnenom dijelu zemlje.

Projekt se počinje provoditi u siječnju 2023. godine, a donijet će rješenja za najvažnije prijetnje bjeloglavim supovima: nedostatak hrane, uznemiravanje tijekom gniježđenja, trovanje i elektrokuciju.

  • Novi projekt zaštite bjeloglavih supova LIFE SUPport predstavljen je na Međunarodni dan strvinara u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli na otoku Cresu / Udruga Biom

„Sve što ćemo činiti tijekom pet godina trajanja projekta LIFE SUPport, imat će dugoročne posljedice. Naime, bjeloglavi su supovi dugovječna vrsta kojoj je potrebno pet godina da dosegne reproduktivnu dob. Zbog toga dio rezultata provedenih aktivnosti očekujemo vidjeti tek u idućem desetljeću“, kazala je Željka Rajković, izvršna direktorica Udruge BIOM.

Potreba za žurnom provedbom ovakvog projekta utvrđena je Stručnom podlogom za prijedlog plana upravljanja bjeloglavim supom s akcijskim planom.

„Budući da supovima nedostaje hrane u prirodi, namjeravamo proširiti mrežu hranilišta. Novo hranilište napravit će se na Krku. To bi hranilište, uz postojeća na Cresu i Učki, unaprijedilo potrebe sadašnje populacije supova te ojačalo populaciju. Tijekom projekta razvijat ćemo suradnju s lokalnim ovčarima i lovcima. Naime, u budućnosti trebamo spriječiti trovanja supova olovnim streljivom i otrovnim mamcima za divlje alohtone životinje. Među lovcima će se promicati korištenje bezolovnog streljiva, a među stočarima zaštita stada ovaca od čagljeva korištenjem ograda i pasa“, kazala je Karla Škorjanc, upraviteljica Poljoprivredne zadruge „Otok Krk“.

  • U Oporavilištu za bjeloglave supove Beli na otoku Cresu trenutačno se skrbi o deset mladih bjeloglavih supova, a nakon oporavka bit će vraćeni u prirodu / Udruga Biom

Elektroenergetska infrastruktura unaprijedit će se zahvaljujući sudjelovanju tvrtke HEP-Operator distribucijskog sustava, kako ni se spriječilo stradavanje supova od strujnog udara. Na 200 srednjenaponskih stupova na kvarnerskim otocima i Učki primijenit će se mjere zaštite ptica od elektrokucije. O važnosti unaprjeđenja energetske mreže radi zaštite supova educirat će se 60 zaposlenika energetskih tvrtki.

„Među glavnim ciljevima projekta je i pad smrtnosti mladih ptica smanjivanjem njihova uznemiravanja u gnijezdima te unaprjeđenjem rada našeg Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli. S lokalnim stanovništvom imamo sjajnu suradnju pri spašavanju supova koji tijekom prvih letova iz gnijezda na otočnim liticama padnu u more, no tijekom projekta dodatno će se educirati vlasnici plovila, ribari i turisti o poželjnom, ali i obveznom ponašanju u blizini bjeloglavih supova tijekom njihova gniježđenja, posebno ljeti. Ptiće se tada ne smije uznemiravati“, istaknula je Irena Jurić, ravnateljica Javne ustanove „Priroda“ koja upravlja Centrom za posjetitelje i oporavilištem za bjeloglave supove Beli.

  • Predstavnici projektnih partnera, slijeva nadesno, Tomislav Hudina, Irena Jurić, Karla Škorjanc, Marta Malenica i Ivana Jelenić / Udruga Biom

Trenutačno se Oporavilište skrbi o deset mladih bjeloglavih supova. Nakon oporavka namjerava ih vratiti u prirodu.

Vodeći partner na projektu LIFE SUPport je Udruga BIOM, partneri su Javna ustanova „Priroda“ Primorsko-goranske županije, Poljoprivredna zadruga „Otok Krk“, HEP-Operator distribucijskog sustava i Vulture Conservation Foundation, a pridruženi je partner Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Udruga Biom / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Novo LIFE programsko razdoblje (LIFE 2021.-2027.)

Program LIFE jedini je financijski instrument Europske unije namijenjen isključivo financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime s ciljem provedbe, poboljšanja i razvoja EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata s europskom dodanom vrijednošću.

U Rijeci predstavljen projekt LIFE SUPport kojim se osigurava budućnost bjeloglavih supova u Hrvatskoj

Prvim uvodnim kick-off sastankom u Rijeci, danas je u prostoru Informativnog centra za prevenciju kriminaliteta za područje grada Rijeke javno predstavljen projekt LIFE SUPport (Osiguravanje budućnosti za bjeloglave supove u Hrvatskoj – Projekt  101074212 — LIFE21-NAT-HR-LIFESUPport), kojem je glavni cilj očuvati i unaprijediti stanje populacije bjeloglavih supova (Gyps fulvus) u Hrvatskoj.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER