CASP 2021: Objavljeno najnovije izvješće Europske komisije o sigurnosti proizvoda

Više od trećine testiranih proizvoda predstavlja rizik za europske potrošače!

U najnovijem izvješću o koordiniranim aktivnostima za sigurnost proizvoda u Europskoj uniji (CASP 2021) navodi se kako više od trećine testiranih proizvoda predstavlja rizik za europske potrošače. Neispravno je čak 84 % igračaka kupljenih izvan EU-a te 68 posto ispitanih njihaljki za bebe zbog čega se preporučuje izbjegavanje web kupovine od trgovina izvan EU-a.

Projekti u sklopu Koordiniranih aktivnosti za sigurnost proizvoda (Coordinated Activities on the Safety of Products - CASP) svim tijelima za nadzor tržišta država članica EU-a i Europskog gospodarskog prostora (EEA) omogućuju suradnju u području jačanja sigurnosti proizvoda koji se stavljaju na jedinstveno tržište EU.

 

Europska komisija objavila je najnovije izvješće o koordiniranim aktivnostima za sigurnost proizvoda u Europskoj uniji. Ukupno 38 tijela iz 19 različitih članica EU-a i Europskog gospodarskog prostora (EEA), među kojima je i Hrvatska, udružile su svoje napore u nadzoru tržišta kako bi ojačale sigurnost proizvoda stavljenih i dostupnih na europskom tržištu te europskim potrošačima. 

Za potrebe izvješća CASP 2021 uzorkovano je 627 proizvoda iz šest različitih kategorija i testirano u akreditiranim laboratorijima koji se nalaze u EU-u. Testirane su dječje igračke iz ne-EU web trgovina, električne igračke, ležaljke i njihaljke za bebe, e-cigarete i tekućine, osobna zaštitna oprema te krivotvorene kacige.

Nakon analize zajednički su procijenjeni rizici otkriveni testovima te su donesene i odluke koje korektivne mjere treba poduzeti na nesukladnim proizvodima za koje se utvrdilo da predstavljaju rizike za potrošače. Ukupno 233 od 627 testiranih proizvoda nije zadovoljilo barem jedan od potrebnih standarda. Od toga je 89 proizvoda ocijenjeno kao ozbiljno rizično, 31 s visokim rizikom, 25 srednje rizično i 123 s niskim rizikom za potrošače. 

Podneseno je 99 obavijesti o problematičnim proizvodima na Safety Gateu za povlačenje s tržišta EU-a.

Dječje igračke iz ne-EU web trgovina

Testiranje je bilo usredotočeno na plastične igračke i igračke s plastičnim dijelovima za djecu stariju i mlađu od 36 mjeseci. Uzorkovane igračke dostupne su isključivo od web prodavača izvan EU-a. 

Samo 16 % testiranih igračaka zadovoljilo je potrebne standarde uključene u plan ispitivanja, odnosno tek 15 od ukupno 92 igračke. Preostalih 77 uzoraka (84 %) nije zadovoljilo barem jedan od standarda. Mehanička ispitivanja pokazala su da veći broj uzoraka ne zadovoljava standarde, odnosno 84 %, a kemijska ispitivanja 21%. 

Glavni identificirani kemijski problem odnosio se na ftalate te se navodi kako 20 % uzoraka (18) nije udovoljavalo zahtjevima o ftalatima. Svi uzorci (osim jednog) nisu ispunjavali uvjete na upozorenja, oznake i upute u provjerama koje provode nacionalna tijela. Ukupno 61 % uzoraka nije imalo oznaku CE ili je oznaka CE bila neispravna. 

Električne igračke

Ukupno 97 od 130 ili 75 % uzoraka testiranih od strane laboratorija zadovoljio je standarde definirane konačnim planom ispitivanja. Preostala 33 uzorka (25 %) nije ispunilo barem jedan od standarda. Od uzoraka testiranih prema RoHS2, 43 % nije zadovoljilo relevantne zahtjeve. Prekomjerna prisutnost opasnih tvari olova i kadmija predstavlja opasnost za okoliš kada se električna igračka reciklira.

Što se tiče ispitivanja električne i mehaničke sigurnosti, broj kvarova bio je ograničen, iako su identificirane neke opasnosti u vezi s lakim pristupom baterijama, u slučaju plosnatih baterija, svijetlećim diodama (LED) i kod igračka koje dijete može koristiti dok su uključene u struju.

U kategoriji igračaka na daljinsko upravljanje nalazi se najveći broj uzoraka koji ne zadovoljavaju barem jedan od relevantnih standarda (36 %), a slijede električne igračke s plosnatim i drugim baterijama (33 %).

Ukupno, 52 % uzoraka nije zadovoljilo barem jedan od standarda za upozorenja, oznake i upute tijekom provjera koje su obavila nacionalna tijela.

Ležaljke i njihaljke za bebe

Ukupno 54 od 105 ili 51 % uzoraka testiranih od strane laboratorija zadovoljio je standarde. Preostalih 51 uzorak (49 %) nije zadovoljilo barem jedan od standarda.

Mehanički testovi otkrili su puno veći broj kvarova (48 %) nego kemijski testovi (2 %). Kategorija njihaljki za bebe imala je puno višu stopu ne zadovoljavanja standarda (68 %) od ležaljki (38 %).

Što se tiče ležaljki, najveća stopa neuspjeha (16 %) odnosio se na klauzulu 5.10 o kutu i visini sjedala, gdje neispravnost predstavlja rizik za oštećenja kralježnice, nakon čega slijedi klauzula 5.16 za klizanje (10 %), što predstavlja opasnost od pada ležaljke i ozljede djeteta.

Što se tiče dječjih njihaljki, najveća stopa neuspjeha (49 %) u vezi je s klauzulom 8.4 o opasnostima zbog pada djeteta, slijedi klauzula 8.4.1 o kutovima (46 %) i 8.4.2 o sustavima za držanje (8 %). Postoji zabrinutost da bi dijete moglo skliznuti s njihaljke za bebe i zadobiti ozljedu (modrice i/ili prijelome). Dvije njihaljke nisu zadovoljile zahtjeve kemijskih ispitivanja.

Ukupno 49 % uzoraka nije udovoljilo standarde upozorenja, oznaka i uputa.

E-cigarete i tekućine

Ukupno 137 od 169 uzoraka (81 %) testiranih od strane laboratorija zadovoljio je sve standarde. Preostala 32 uzorka (19 %) nisu zadovoljila barem jedan od standarda. Znatno veći broj uzoraka uređaja za e-cigarete nije udovoljavao relevantnim zahtjevima (60 %) u odnosu na e-tekućine (8 %).

Glavni problemi kod uređaja za e-cigarete bili su povezani sa sustavom pakiranja koji se može ponovno zatvoriti i koji je siguran za djecu, njihovom otpornošću na lomljenje i zaštitu od istjecanja iz spremnika tekućine. Nekoliko proizvoda nije zadovoljilo višestruke zahtjeve u pogledu zadržavanja e-tekućine.

Za e-tekućine, od 132 ispitana uzorka, većina uzoraka koji nisu zadovoljavali standarde (7 od 10) imali su problem povezan s prisutnošću diacetila, aditiva u hrani. Dva uzorka e-tekućine koja nisu udovoljavala standardima imala su probleme vezane uz prisutnost aldehida, koji se obično smatraju toksičnima i potencijalno bi mogli naštetiti korisnicima.

Više od polovice procijenjenih proizvoda (54 %) imalo je netočna ili nedostatna upozorenja, oznake i upute.

Osobna zaštitna oprema

Ukupno 91 od 131 uzorka (69 %) koje je laboratorij ispitao zadovoljio je sve standarde iz konačnog plana ispitivanja. Preostalih 40 uzoraka (31 %) nije zadovoljilo barem jedan od standarda.

Kategorija proizvoda s najviše uzoraka koji nisu zadovoljili najmanje jedan standard bila je zaštitna odjeća visoke vidljivosti (61 %), dodaci za vidljivost (32 %) i kacige za bicikliste, korisnike skejtborda ili rola (23 %). 

Oba od dva uzorka dječjih kaciga za rekreacijske aktivnosti u okruženjima koja imaju dokazane rizike od ozljeda glave u kombinaciji s rizikom od davljenja zadovoljila su sve relevantne norme. Svih 14 testiranih dodataka za vidljivost s LED svjetlima zadovoljili su relevantne zahtjeve. Ukupno 85 % uzoraka nije zadovoljilo standarde za upozorenja, oznake i upute.

Krivotvorene kacige

Krivotvorene kacige za bicikliste i korisnike skejtborda ili koturaljki testirane su prema EN1078:2012+A1:2021 (kapacitet apsorbiranja udaraca, čvrstoća, učinkovitost, bočni/rotacijski testovi).

Testiranje uzorkovanih krivotvorina provedeno je prema istim kriterijima, u istom laboratoriju koji je odabran za testiranje prikupljenih kaciga na PSA 5. Bez obzira na malu veličinu uzorka, rezultati ispitivanja pokazuju 100-postotnu stopu neuspjeha. Svaka krivotvorena kaciga nije ispunila značajne sigurnosne odredbe u EN1078:2012+A1:2021 – često protiv više od jedne klauzule o sigurnosnim performansama. Tehnički stručnjak i nacionalno tijelo zaključili su kako krivotvorene kacige predstavljaju stvarni rizik za sigurnost potrošača u visokorizičnim prometnim situacijama. 

Preporuke za europske potrošače

U izvješću se preporučuje praćenje web stranice Safety Gate koja sadrži relevantne informacije o opozvanim i zabranjenim proizvodima. Potrošači bi svakako trebali obratiti pozornost na upozorenja i oznake koje prate proizvode te pažljivo čitati priložene upute kako bi bili sigurni u ispravno korištenje proizvoda.

Kupujte od pouzdanih trgovaca koji vam mogu pomoći oko kupljenih proizvoda. Potrošači bi trebali biti osobito oprezni kada kupuju na internetskim trgovinama ako prodavači nemaju sjedište u EU.

Izvješće o koordiniranim aktivnostima za sigurnost proizvoda u Europskoj uniji – CASP 2021 dostupno je putem sljedeće poveznice.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

HAPIH i EFSA najavili edukacijsku kampanju „SAFE2EAT“

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) najavile su početak edukacijske kampanje kojoj je cilj povećati informiranost potrošača o sigurnosti hrane i potaknuti ih da kritički promišljaju o onome što jedu. Kampanjom se želi ojačati povjerenje potrošača u EU sustav sigurnosti hrane, koji jamči da je hrana u Hrvatskoj i cijeloj Europskoj uniji sigurna za konzumaciju.

Motorna vozila i igračke na vrhu popisa opasnih neprehrambenih proizvoda

Europska komisija objavila je godišnje izvješće o EU-ovu sustavu Safety Gate za brzo obavješćivanje o opasnim neprehrambenim proizvodima. Izvješćem su obuhvaćena upozorenja prijavljena tijekom 2021. i mjere koje su poduzela nacionalna tijela. Prema godišnjem izvješću, automobili su prvi put na vrhu popisa prijavljenih proizvoda, a nakon njih slijede igračke.

Europska komisija objavila dobitnike nagrade EU-a za sigurnost proizvoda za 2023.

Nagradom se odaje priznanje inovativnim poslovnim inicijativama i istraživanjima koji povećavaju sigurnost potrošača nadilazeći pritom zakonom propisane zahtjeve. Europska komisija danas je objavila koja su poduzeća i istraživački projekti dobitnici ovogodišnjih nagrada zbog njihovog iznimnog doprinosa sigurnosti potrošača.

Zastupnici odobrili poboljšana pravila EU-a o sigurnosti proizvoda

Zastupnici u Europskom parlamentu su u četvrtak s 569 glasova za, 13 protiv i bez suzdržanih podržali izmijenjena pravila o sigurnosti proizvoda za neprehrambene potrošačke proizvode, izvijestili su iz Europskog parlamenta. Novom uredbom postojeća se Direktiva o općoj sigurnosti proizvoda usklađuje s najnovijim dostignućima u području digitalizacije i porastom kupnje na internetu.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER