Rode u Zagrebačkoj županiji donose novce!

Naknadu za popravak krovišta možete zatražiti najkasnije do 12. kolovoza 2022.

Naknada za popravak i zamjenu krovišta isplaćuje se zbog šteta koje gnijezda bijelih roda svojom težinom čine vlasnicima objekata na kojima se nalaze. Visina naknade je 700,00 kn po gnijezdu.

Bijela roda je strogo zaštićena vrsta ptice koja je već stoljećima vrlo bliska čovjeku te se vrlo dobro prilagodila na suživot s njim. Zbog svoje karizmatičnosti, ljepote i uključenosti u kulturu kroz povijest, ljudi je uglavnom vole i stalo im je do njihove zaštite. Bijele rode većinu svog života provedu kraj čovjeka, gnijezde se u selima, na krovovima kuća, crkava, vatrogasnih domova, štagljevima, stupovima za struju, a hrane na poljoprivrednim površinama. Ostanak bijele rode uvelike ovisi i o našem načinu života na selu stoga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) zajedno s Javnom ustanovom Zeleni prsten Zagrebačke županije isplaćuje sredstva za očuvanje gnijezda bijelih roda.

 

Vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda isplaćuje se naknada u iznosu od 700,00 kn po gnijezdu. Naknada se isplaćuje za popravak i zamjenu krovišta zbog šteta koju gnijezda čine svojom težinom. Rode svake godine nadograđuju svoja gnijezda, a isto gnijezdo može se koristiti desetljećima pa čak i preko stotinu godina, tako da gnijezda dostižu impresivnu težinu. Najveća zabilježena gnijezda mogu biti visoka i široka preko dva metra te doseći masu od čak 1000 kg zbog čega dolazi do oštećenja krovišta. Stoga krovovi na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode imaju kraći vijek trajanja.

Od početka projekta isplaćeno oko 700.000 kuna za popravak krovišta

Kako bi ostvarili naknadu od 700 kuna vlasnici objekata, koji sudjeluju u projektu, trebaju provjeriti već popunjene podatke u obrascu koji su dobili na kućnu adresu, po potrebi izmijeniti ili ispuniti podatke koji nedostaju te potpisati. 

Popunjeni i vlastoručno potpisani obrazac potrebno je poslati najkasnije do 12. kolovoza 2022. godine na adresu: Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor ili na e-mail: boris@zeleni-prsten.hr.

  • Najveća zabilježena gnijezda mogu biti visoka i široka preko dva metra te doseći masu od čak 1000 kg zbog čega dolazi do oštećenja krovišta © JU Zeleni prsten Zagrebačke županije

Vlasnici objekata koji na svom objektu (kuća ili gospodarska zgrada) imaju gnijezdo bijele rode, a do sada nisu sudjelovali u projektu trebaju, također, do 12. kolovoza 2022. godine  kontaktirati Javnu ustanovu Zeleni prsten radi prijave gnijezda na broj telefona: 01/6111-552  ili e-mail: boris@zeleni-prsten.hr.

Unatoč naknadi koja se isplaćuje, u zadnjih 10 godina evidentan je pad broja gnijezda na objektima i povećanje broja gnijezda na stupovima električne mreže. Glavni razlozi su rušenje gnijezda uslijed vremenskih nepogoda, premještanje gnijezda uslijed promjene krovišta, urušavanje starih kuća i štagljeva. 

Zagrebačka županija i rode vole se već godinama

Rode podjednako vole sve dijelove Zagrebačke županije, a najviše roda nalazi se u gradovima  Vrbovec i Ivanić Grad, općinama Pisarovina i  Klinča Sela. Sela s najvećim brojem roda su Donja Kupčina i Donja Zdenčina. Prema najnovijim podaci na području Zagrebačke županije ima preko 260 gnijezda bijele rode. Na obiteljskim kućama i gospodarskim objektima nalazi se 30-ak gnijezda, a na stupovima čak 230 gnijezda bijele rode.

„Rode uskoro kreću na jesensku selidbu, a svojim domaćinima ostavljaju još jedan dar naknadu od 700 kuna. Sačuvajmo rode, vrlo su korisne! Donose novce ali i na ekološki način, besplatno, uništavaju ogroman broj glodavaca.“ – poručuje ravnateljica JU Zeleni prsten zagrebačke županije dr. sc. Tatjana Masten Milek.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Samobor: Na Stražniku otvorena staza „Upoznajmo šumu”

U Park šumi Stražnik otvorena je edukativno rekreativna staza „Upoznajmo šumu“ uređena sredstvima dobivenim iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 830.000,00 kn od čega je 80 % financirano sredstvima Europske unije.

Rode donose novce!

Bijele rode vole društvo i blizinu ljudi, gnijezde se na krovovima kuća i gospodarskih objektima i nagrađuju vlasnike tih objekata. Svima koji imaju gnijezdo rode na krovovima svojih kuća ili gospodarskih objekata isplaćuje se naknada od 92,91 eura po gnijezdu bijele rode.

Isplaćene naknade za gnijezda bijele rode

Naknada za popravak i zamjenu krovišta isplaćuje se zbog šteta koje gnijezda bijelih roda svojom težinom čine vlasnicima objekata na kojima se nalaze. Visina naknade je 700,00 kn po gnijezdu.

Biciklirajte s rodama, fotografirajte ih, nadjenite im imena i osvojite nagrade

Rode vole ljude, ljudi vole rode i ta veza je stoljećima neraskidiva. Postoje brojne priče i legende o rodama koje većinu svog života provedu kraj čovjeka, gnijezde se u selima, na krovovima kuća, crkava, vatrogasnih domova, štagljevima, stupovima energetske mreže, a hrane na poljoprivrednim površinama.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER