U srpnju i kolovozu na području Zadarske županije nastaje 22 % godišnje količine komunalnog otpada

Tijekom srpnja i kolovoza u Zadarskoj županiji nastane više od petine ukupne godišnje količine komunalnog otpada, a od 11 službenih odlagališta na području županije, najopterećenija su ona uz gradove i mjesta gdje je povećana turistička djelatnost, ističu u tvrtki Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije.

Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje, koji s probnim radom kreće u proljeće 2023., osnova je planiranog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Zadarske županije, kao i uspostave sustava recikliranja otpada i njegovog vrednovanja kao gospodarski iskoristive sirovine.

  • CGO Biljane Donje / Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije

Otvaranjem Centra, u sklopu kojeg će djelovati i pretovarne stanice u Biogradu na Moru, Pagu i Gračacu, u Zadarskoj i dijelu Ličko-senjske županije, uspostavit će se cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, smanjiti štetni utjecaj na okoliš te uspostaviti samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

Kako napreduju radovi na trenutno najvećem gradilištu u Zadarskoj županiji pogledajte u priloženom videu.

  • CGO Biljane Donje / Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Potpisivanje ugovora za izgradnju pretovarnih stanica u Biogradu, Gračacu i Pagu

Povodom potpisivanja ugovora za izgradnju i nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica u Biogradu na Moru, Gračacu i Pagu u sklopu Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, u ponedjeljak 4. lipnja 2018., u 15:30 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru organizira se konferencija za novinare.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER