Udruga Sunce poziva građane da postanu glas okoliša

U sklopu projekta „Sačuvajmo ekosustave Jadranskog mora aktivnim sudjelovanjem“ (SEAS), Udruga Sunce priredila je Usporednu analizu sustava prostornog planiranja u RH i odabranim zemljama EU-a. Primjenom dobivenih praktičnih smjernica može se izravno utje

„U tvojoj zajednici kreiraju se prostorni planovi ili odobravaju zahvati s utjecajem na okoliš? Znaš li da možeš sudjelovati u njihovom donošenju? Okoliš nema svoj glas. Sudjeluj, reagiraj na vrijeme i postani glas okoliša!“, poručuju iz Udruge Sunce.

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Oni se ne donose preko noći već isključivo na temelju stručne analize i argumentirane rasprave te svatko na koga se odluka odnosi ima pravo biti uključen u proces donošenja plana.

 

Prostorni planovi su  alati zaštite okoliša jer utvrđuju okvir mogućih ljudskih aktivnosti na nekom prostoru. Njihova uloga je pomiriti potrebu za razvojem neke lokalne zajednice i potrebu za očuvanjem okoliša kao preduvjetom razvoja. Čist i zdrav okoliš interes je svakoga, ali okoliš ne može sam sebe zastupati, stoga putem sudjelovanja javnosti građani mogu postati glas okoliša. Primorske županije i gradovi suočavaju se s pritiscima razvoja koje je potakao razvoj turizma, no prostorni planovi na snazi ili su zastarjeli tako da ne prate stvarne potrebe razvoja neke lokalne zajednice ili mijenjani toliko puta da ih prosječan građanin s teškoćom tumači. 

Udruga Sunce je u sklopu projekta Sačuvajmo ekosustave Jadranskog mora aktivnim sudjelovanjem (SEAS) napravila Usporednu analizu sustava prostornog planiranja u RH i odabranim zemljama EU-a.

Rezultati analize Udruge Sunce pokazuju kako građani još uvijek ne koriste svoje pravo za sudjelovanjem javnosti u zadovoljavajućoj mjeri prilikom donošenja i izmjena/dopuna prostornih planova radi nedovoljno jasnih vremenskih okvira i uputa nadležnih tijela za sudjelovanje jednom kada se plan stavlja na javnu raspravu. 

„Samo građanin koji je upoznat i uključen u svrhu donošenja nekog akta u što ranijoj fazi može s razumijevanjem svakodnevno primjenjivati isti. Zato je sudjelovanje javnosti od iznimne važnosti za dobivanje legitimiteta u provedbi prostornog plana među građanima“, navode u Udruzi Sunce koja je izradila i edukativnu infografiku kojom želi osnažiti građane u korištenju prava na sudjelovanje javnosti prilikom prvog slijedećeg  procesa donošenja ili izmjena/dopuna prostornih planova. 

„Grad Split je u procesu izmjena i dopuna prostornog plana i to Generalnog urbanističkog plana (GUPa) u kojem i vi možete sudjelovati. Do kraja godine očekuje se proces savjetovanja s javnosti i više tehničkih informacija možete pronaći na stranicama Grada Splita, a na koji način možete sudjelovati možete saznati iz naše infografike“, poručuje Udruga Sunce.

Zaštita i očuvanje okoliša osigurani su upravo kroz sudjelovanje javnosti u odlučivanju u pitanjima okoliša i omogućenom pravu na tužbu u slučaju kršenja tih prava.

Vođena time, Udruga Sunce je u sklopu projekta SEAS izradila Usporedna analiza učinka korištenja instituta sudjelovanja javnosti i pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša u Hrvatskoj i državama članicama EU-a. Njen naglasak je na sudjelovanju u postupcima procjene utjecaja na okoliš te pristupu pravosuđu u predmetima vezanima za procjenu utjecaja na okoliš, a s fokusom na ekološke nevladine organizacije. Postupci procjene utjecaja na okoliš obvezan su korak za odobrenje pojedinih zahvata u okolišu te važan instrument za pravovremeno sudjelovanje javnosti dok je zahvat još u pripremnoj fazi.

„Rezultati analize u velikoj mjeri ukazuju na određene manjkavosti pri implementaciji, a usporedbom prakse u drugim državama članicama EU-a dolazimo do praktičnih rješenja za unaprjeđenje navedenih instituta. U tom smislu izradili smo smjernice za tijela javne vlasti i udruge koje mogu izravno utjecati na poboljšanje sudjelovanja javnosti“, navode u udruzi.

„Mnogi priznati ekološki pravnici naglašavali su važnost sudjelovanja javnosti pa je svojevremeno Ludwig Krämer ustanovio da okoliš nema svoj glas, a odvjetnica Eleanor Sharpston izjavila: „Riba ne može ići na sud, kao što se ni okoliš se ne može sam zaštititi ako je ugrožen ili ozlijeđen.“ Glasnijim odjekom i većim uvažavanjem glasa građana možemo postići ravnotežu između ekonomskih interesa i općeg interesa za očuvanjem okoliša i prirode, a samo zajedničkim djelovanjem možemo utjecati na razvoj ovih prava u Republici Hrvatskoj“, ističu u udruzi.

Projekt Sačuvajmo Ekosustave Jadranskog mora Aktivnim Sudjelovanjem – SEAS provodi se uz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova, a projektni partneri su WWF Adria, Udruga Zelena Istra, Urbanex d.o.o. i University of South-Eastern Norway (USN).

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

S više parkova i zelenih površina ova metropola postaje pravi „vrtni grad“!

Prva žena na čelu francuske metropole već je u svom prvom mandatu pokrenula veliku zelenu preobrazbu grada sadnjom 20.000 stabala. Na tome se nije stalo jer je u Parizu od srpnja 2020. dodatno povećan broj njegovih zelenih stanovnika, a ukupno je tijekom prošle sezone sadnje (jesen-zima 2020.) posađeno 15.284 stabala. Ove sezone planira se sadnja više od 20.000 stabala.

U Splitu održana Konferencija o smanjenju utjecaja sidrenja na morske cvjetnice

Na konferenciji su predstavljeni rezultati i iskustva stečena tijekom provedbe projekta SASPAS te se raspravljalo o izazovima i mogućim rješenjima za smanjenje utjecaja sidrenja na morske cvjetnice, posebice livade posidonije (Posidonia oceanica). Konferencija je okupila predstavnike različitih institucija iz Hrvatske i Italije povezanih s pitanjima očuvanja morskih cvjetnica.

Udruga Sunce upozorava na još jedan slučaj devastacije obale

Okolišni propisi su jasni. Postupci procjene utjecaja na okoliš provode se zbog osiguranja načela predostrožnosti u ranoj fazi planiranja zahvata, a sve kako bi se utjecaji zahvata sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša, ističu u splitskoj Udruzi Sunce.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER