U Splitu održana Konferencija o smanjenju utjecaja sidrenja na morske cvjetnice

Završna konferencija projekta EU Interreg Italija-Hrvatska SASPAS „Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea“

Na konferenciji su predstavljeni rezultati i iskustva stečena tijekom provedbe projekta SASPAS te se raspravljalo o izazovima i mogućim rješenjima za smanjenje utjecaja sidrenja na morske cvjetnice, posebice livade posidonije (Posidonia oceanica). Konferencija je okupila predstavnike različitih institucija iz Hrvatske i Italije povezanih s pitanjima očuvanja morskih cvjetnica.

Morske cvjetnice jedno su od najvažnijih i najugroženijih morskih staništa. Pružaju hranu, zaklon, područje za razmnožavanje i razvoj brojnih morskih organizama, proizvode kisik te čuvaju obalu od erozije. Na ovaj način podupiru ribarstvo te ostalu ekonomiju lokalnih zajednica. Na globalnoj razini, ove livade odgovorne su za više od 10 % ugljikovog dioksida sačuvanog u morima, iako obuhvaćaju tek 0,2 % ukupne površine dna. Procjenuje se kako CO2 vezuju i do 35 puta brže od tropskih prašuma te imaju iznimno važnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena.

 

„Livade morskih cvjetnica, posebice posidonije, ugrožene su zbog nasipavanja obale, otpadnih voda, uzgajališta morskih organizama i korištenja povlačnih ribolovnih alata. Naročitu štetu livadama posidonije nanosi slobodno sidrenje. Ovom konferencijom želimo podijeliti iskustva o načinima smanjivanja utjecaja sidrenja na ova važna i ugrožena staništa“, naglasila je Zrinka Jakl, predsjednica Udruge Sunce.

Konferencija je završno događanje projekta EU Interreg Italija-Hrvatska SASPAS „Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea“, a održana je u Splitu 9. i 10. lipnja s ciljevima predstavljanja rezultata SASPAS projekta, razmjene iskustava o izazovima i mogućim rješenjima za smanjenje utjecaja sidrenja te izgradnje partnerstava i jačanja kapaciteta predstavnika različitih institucija iz Hrvatske i Italije povezanih s pitanjima očuvanja morskih cvjetnica.

Na konferenciji su predstavljena iskustva iz Hrvatske i Italije te primjeri dobre prakse iz Španjolske, a o pitanjima uspostave ekoloških sidrišta i kontrole slobodnog sidrenja raspravljali su panelisti, predstavnici zaštićenih područja, turističkog sektora i privatnih koncesionara sidrišta.

Projekt SASPAS započeo je u siječnju 2019. godine i završava u lipnju 2022. Cilj projekta je očuvanje i obnova morskih cvjetnica kroz postavljanje sigurnih sidrišta, pilot-transplantacije morskih cvjetnica, monitoring i definiranje integriranog sustava upravljanja za morske cvjetnice u Jadranu.

  • Novi sidreni sustav u NP Kornati (lijevo) i sidrom uništena livada posidonije (desno)

Podsjetimo, u Hrvatskoj je u sklopu projekta SASPAS tijekom srpnja 2021. godine u području Nacionalnog parka Kornati postavljeno ukupno 40 ekološki prihvatljivih sidrišta. Postavljena su u uvalama Kravljačica, Strižnja, Šipnate i Tomasovac - Suha punta. U svakoj od navedenih uvala postavljeno je 10 sidrenih mjesta za plovila do 16 metara dužine. Svako sidreno mjesto označeno je bovom, a one su postavljene korištenjem „Earth Anchor“ sustava – metode bušenja kroz pijesak i morski sediment u stijensku podlogu pri čemu su sidra ukopana izravno u morsko dno. S obzirom na prirodu postavljanja, utjecaj na morski sediment je kratkotrajan i zanemariv, dok tijekom samog postavljanja i kasnijeg korištenja sidrišta nema nikakvog dodira s biljnim pokrovom. To je iznimno važno zbog očuvanja morskih cvjetnica pa je ovakav sidreni sustav ekološki prihvatljiviji u odnosu na postavljanje betonskih blokova.

Uspješnim postavljanjem takvog sidrenog sustava u sklopu SASPAS projekta, započelo je ostvarivanje dugoročnog cilja NP Kornati, odnosno uspostave sidrišta u svih 19 njegovih uvala te potpune zabrane slobodnog sidrenja na području nacionalnog parka.

Također, „u sklopu projekta provedena je i transplantacija posidonije na sidrenjem oštećenim lokalitetima, što je jedan od prvih takvih zahvata u hrvatskom dijelu Jadrana, a s ciljem podizanja razine svijesti nautičara i široke javnosti o ovim temama pokrenuta je i kampanju „Postani čuvar posidonije” koja još uvijek traje“, rekla je Vida Zrnčić voditeljica projekta SASPAS u Udruzi Sunce.

  • U sklopu INTERREG Italy-Croatia SASPAS projekta provodi se praćenje morskih cvjetnica i prikupljanje podataka praćenja na godišnjoj razini, postavljanje ekološki prihvatljivih sustava za sidrenje (sidrišta i jednostavne signalne plutače), pilot transplantacije morskih cvjetnica i uspostavljanje integriranog sustava upravljanja za morske cvjetnice u jadranskom području (GIS Digital Information Platform -DIP) kao i izrada prijedloga Integriranog programa upravljanja zaštite morskih cvjetnica (MSSIMP). Projekt SASPAS daje veliku pozornost upravo problemu slobodnog sidrenja, s obzirom da i mala sidra mogu uništiti velike površine morskog dna.

Konferencija je bila otvorena za praćenje, a snimke su dostupne putem YouTube kanala  na sljedećim poveznicama: 9. lipnja 2022. i 10. lipnja 2022.

Projekt SASPAS„Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea“ financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Interreg V-A IT-HR CBC Programa (Prioritetna os 3- Environment & cultural heritage). Provodilo ga je sedam partnerskih institucija iz Hrvatske i Italije, uz vodstvo Općine Monfalcone iz Italije (Selc Cooperative Company (IT), National Interuniversity Consortium for Marine Sciences (IT), Provisional Management Consortium of Regional Natural Park »Coastal Dunes from Torre Canne To Torre San Leonardo«, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce (HR), Nacionalni park Kornati (HR), Sveučilište u Rijeci (HR), Consortium for The Coordination of Research Activities Concerning The Venice Lagoon System (IT)).

 

  • Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Snøhetta dizajnira novi urbani crveni tepih za legendarnu La Croisette u Cannesu

Projekt vrijedan 160 milijuna eura pokreće se s ciljem ponovnog osmišljavanja prostora legendarnog Bulevara Croisette koji se nije obnavljao još od 1960-ih. Sivilo asfalta ustupit će mjesto novoj promenadi s popločenjem od crvenog granita u koji će se ugraditi mesingane linije i ploče s oznakama turističkih znamenitosti, nazivima većih hotela te palmom kao neizostavnim simbolom grada.

Postanite čuvari posidonije

Kampanja „Postani čuvar posidonije“ provodi se od srpnja 2021. s ciljem osvještavanja javnosti, a posebice nautičara, o važnosti zaštite i očuvanja morskih cvjetnica, s posebnim naglaskom na posidoniju (Posidonia oceanica).

Projektom SASPAS nastoje se zaštititi morsko dno i morske cvjetnice, a posebno posidonija

Udruga Sunce želi istaknuti značaj i svrhu ekološki prihvatljivog sidrenja te potaknuti nautičare na promišljanje o sidrenju i lokacijama sidrenja. Putem kampanje „Postani čuvar posidonije“ namjerava se stvoriti mreža društveno odgovornih tvrtki koji će kao 'ambasadori posidonije' pomoći u ostvarenju cilja te stvoriti mrežu nautičara koji svojim ponašanjem i djelovanjem izravno pomažu u zaštiti morskih cvjetnica.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER