U Splitu predstavljena nacionalna kampanja „Poslušaj glas prirode“

U povodu Svjetskog dana zaštite mora i oceana na Prokurativama predstavljena kampanja „Poslušaj glas prirode“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja održalo je javno događanje u Splitu, kao dio kampanje „Poslušaj glas prirode“, čiji je cilj promijeniti svijest javnosti te potaknuti pozitivnu promjenu stavova i navika u pogledu zaštite prirode i očuvanja bioraznolikosti

U povodu Svjetskog dana zaštite mora i oceana na splitskim je Prokurativama održano prvo veliko događanje u sklopu nacionalne kampanje „Poslušaj glas prirode“, čiji je cilj potaknuti pozitivnu promjenu stavova i navika stanovništva u cilju zaštite prirode i očuvanja bioraznolikosti.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), devet javnih ustanova koje upravljaju ekološkom mrežom Natura 2000 s područja Dalmacije, Istre, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije te nevladina udruga Sunce iz Splita predstavili su posjetiteljima događanja svoje aktivnosti i akcije koje provode u svrhu očuvanja prirode i bioraznolikosti te ukazali na međusobnu  povezanost divljih vrsta i ljudi.

Sudjelovanjem u prigodnim nagradnim kvizovima, posjetitelji su mogli provjeriti svoje znanje o bogatoj bioraznolikosti Hrvatske, a u sklopu događanja predstavila se i mobilna izložba Infocentra Diverterra, koja korištenjem multimedijalnih sadržaja u proširenoj stvarnosti promiče teme zaštite okoliša i prirode, klimatskih promjena i bioraznolikosti.

Za najmlađe je bio organiziran i dječji kutak u kojem su imali priliku upoznati se s ugroženim životinjama, naučiti više o povezanosti različitih organizama i njihovoj ulozi u ekosustavu, a najvještiji su se mogli okušati i u izradi hranilica za ptice.

 • Split, 8. lipnja 2022. – Na splitskim Prokurativama održan je i koncert grupe Meritas i Jelene Radan. / Foto: Poslušaj glas prirode / MINGOR

Kampanja „Poslušaj glas prirode“ jedan je od ključnih komunikacijskih elemenata projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, najvećeg projekta osnaživanja sustava zaštite prirode u Hrvatskoj. Vrijednost ovog projekta iznosi 186.497.150 kuna, a Europska unija ga sufinancira s 85 % sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

„Ovakvim aktivnostima želimo dodatno ukazati na činjenicu da nas priroda sve povezuje. U sklopu kampanje „Poslušaj glas prirode“ dajemo glas divljim vrstama, kao važnim stanovnicima Hrvatske i potičemo građane da preispitaju vlastite stavove i postupke te na taj način uvide kako jednostavni koraci, koje mogu poduzeti i sami, doprinose zaštiti prirode i bioraznolikosti u lokalnom okruženju. Time ujedno poboljšavaju kvalitetu svoga života“, izjavio je Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

Kampanja s ciljem zaštite prirode i bioraznolikosti poziva na aktivno uključivanje stanovništva kroz promjenu životnih navika i volontiranje za prirodu te dodatno informiranje o odgovornom ponašanju prema invazivnim vrstama i držanju egzotičnih ljubimaca, smanjenju potrošnje prirodnih resursa i slično.

S obzirom na povod, naglasak događanja stavljen je i na Jadransko more i njegovu zaštitu. U usporedbi sa Sredozemljem, Jadransko se more može smatrati malenim ekosustavom, ali je po svojoj bioraznolikosti jedan od najbogatijih ekosustava Hrvatske u kojem živi ili se razmnožava desetak tisuća morskih vrsta i podvrsta. Jadransko more karakterizira i velika raznolikost obalnih i morskih staništa, od kojih su neka karakteristična samo za Hrvatsku.

Posljednjih dvadesetak godina povećavaju se negativni utjecaji na morski ekosustav koji se očituju kroz pretjerani izlov, ubrzano starenje i degradaciju obalnih i morskih staništa, klimatske promjene, iznimne količine otpada u moru (posebice plastike) te sve učestaliju prisutnost stranih vrsta od kojih su neke i invazivne.

Navedene promjene sve više pogađaju i sektor morskog ribarstva koji izravno ovisi o očuvanju prirodnih resursa. Uloga zaštićenih područja na moru nadilazi samo očuvanje prirode jer ona donose i gospodarsku korist društvu te su temelj plavog gospodarstva.

 • Split, 8. lipnja 2022. – U povodu Svjetskog dana zaštite mora i oceana na splitskim je Prokurativama održano prvo veliko događanje u sklopu nacionalne kampanje „Poslušaj glas prirode“, čiji je cilj potaknuti pozitivnu promjenu stavova i navika stanovništva u cilju zaštite prirode i očuvanja bioraznolikosti. / Foto: Poslušaj glas prirode / MINGOR

Ekološka mreža Natura 2000

Ekološka mreža Natura 2000 trenutačno je najveća mreža zaštićenih područja na svijetu i temelj sustava zaštite prirode u Europskoj uniji. Ova mreža u Hrvatskoj, s obzirom na ukupni teritorij, među najvećima je u EU i obuhvaća 25.956 km2. Pokriva 36,8 % kopnenog teritorija te 9,3 % mora, a sastoji se od 745 područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove te 38 područja očuvanja značajnih za ptice.

Natura 2000 podržava načelo održivog razvoja i cilj joj nije zaustaviti sveukupne razvojne aktivnosti, nego postaviti mjerila prema kojima će se one moći odvijati, a da pritom očuvaju biološku raznolikost. Ova ekološka mreža ima i izuzetno važnu ulogu u očuvanju ribljeg fonda jer su zaštićena morska područja ekosustavi koji su utočište ugroženim i rijetkim vrstama, čuvaju ugrožena staništa i potiču obnavljanje ribljih zaliha.

Ustanove i udruge koje su sudjelovale na događanju u Splitu su:

 • JU Splitsko-dalmatinske županije
 • JU Šibensko-kninske županije
 • JU Karlovačke županije NATURA VIVA
 • JU Dubrovačko-neretvanske županije 
 • JU PP Vransko jezero
 • JU PP Lonjsko polje
 • JU PP Lastovsko otočje
 • JU NP Krka
 • JU NP Brijuni
 • Udruga „Sunce“

U okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ predviđa se izrada planova upravljanja za najmanje 40 % područja ekološke mreže Natura 2000. Radi učinkovitog upravljanja šumskim ekosustavima, projektom će se izraditi programi zaštite šuma. Projekt obuhvaća i praćenje učinkovitosti mjera očuvanja slatkovodnih ekosustava (pilot aktivnost). Kapaciteti upravljača ključni su za učinkovitost upravljanja te projekt predviđa niz edukacijskih aktivnosti. Unaprijedit će se i postojeće informacijsko komunikacijske tehnologije, alat u sklopu Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP-Bioportal), te nabaviti oprema neophodna za izradu planova upravljanja te samo upravljanje. Za određeni broj područja ekološke mreže podaci o nekim manje poznatim ili rijetkim stanišnim tipovima i vrstama su nedostatni pa projekt obuhvaća i terensko prikupljanje podataka u svrhu određivanja stanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova, kako bi se definirali ciljevi očuvanja i prijedlozi mjera, odnosno aktivnosti za njihovo očuvanje i/ili poboljšanje stanja. U cilju osiguranja financijske održivosti upravljanja ekološkom mrežom, projekt obuhvaća izradu tzv. „Okvira za prioritetne aktivnosti (engl. PAF)“.

„Glas prirode“ možete „slušati“ putem nove mrežne stranice glasprirode.hr te Facebook stranice Glas prirode HR.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Zašto su u dva zadarska parka namjerno ostavljene nepokošene površine?

Javna ustanova Natura Jadera i komunalna tvrtka Nasadi d.o.o. Zadar provode aktivnost „Neka parkovi zazuje“ s ciljem podizanja svijesti o važnosti oprašivača. U Perivoju Vladimira Nazora i Perivoju Vrulje namjerno su ostavljene manje nepokošene površine čime je osigurana cvatnja divljeg cvijeća potrebnog za prehranu raznolikih „zujalica“, vrijednih oprašivača.

Promocija kampanje „Poslušaj glas prirode“ u Lici

Tradicionalna manifestacija „Jesen u Lici“  koja se 24. put održava u Gospiću, ove godine ugostila je i kampanju „Poslušaj glas prirode“, koju s ciljem poticanja pozitivne promjene stavova i navika stanovništva, a u svrhu zaštite prirode i očuvanja bioraznolikosti, provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER