Grad Rijeka upozorava na obavezu podrezivanja zelenila koje ometa promet

U slučaju nepridržavanja odredbe Odluke o komunalnom redu Grada Rijeke, propisana je novčana kazna u iznosu od 2.000,00 kuna za pravnu te 500,00 kuna za fizičku osobu

Grad Rijeka obavještava sve građane Rijeke čiji vrtovi i okućnice neposredno graniče s nerazvrstanim cestama na području Rijeke, da su dužni podrezivati zelenilo koje s njihovog privatnog posjeda prelazi na javnu prometnu površinu i ometa odvijanje prometa.

Kako ističu u riječkoj gradskoj upravi, odredbom članka 13. stavka 4. Odluke o komunalnom redu Grada Rijeke („SN Grada Rijeke“ broj 4/19 i 21/19) propisano je da je vlasnik, odnosno korisnik nekretnine dužan podrezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javno prometnu površinu kako bi se omogućio nesmetan prolaz pješaka i vozila te preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Za postupanje protivno navedenoj odredbi propisana je novčana kazna u iznosu od 2.000,00 kuna za pravnu te 500,00 kuna za fizičku osobu. Nadzor nad primjenom ove odredbe provodi Komunalno redarstvo.

Grad Rijeka putem svojih službi uklanja zelenilo s površina koje održava, a građani čije nekretnine graniče s javno prometnim površinama imaju obvezu ukloniti zelenilo koje eventualno s privatnog posjeda prelazi na javnu površinu, osobito u slučajevima gdje preraslo zelenilo ometa normalno odvijanje prometa i preglednost prometne signalizacije, poručuju iz riječke gradske uprave.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Livade i travnjaci Parka Helmuta Zilka važan su izvor bioraznolikosti i izuzetno vrijedna staništa pčela

Projekti planiranja urbanog razvoja u uskoj su vezi sa zaštitom vrsta jer su gradske zelene površine, parkovi i šume vrijedna staništa za biljke, životinje i ljude. Podizanje udjela zelenih površina i uklanjanje asfalta u urbanom okruženju uz sadnju raznolikog drveća i bilja pomaže u rješavanju problema gubitka bioraznolikosti, a pritom je važna i najmanja zelena površina koja potiče suživot ljudi s biljkama i životinjama.

Akcija „Očistimo grad“ provodi se do 15. srpnja

Čistoća d.o.o. i Komunalno redarstvo Grada Splita u narednih mjesec dana provode akciju „Očistimo grad“. Akcija je započela 16. lipnja i trajat će do 15. srpnja, a cilj je dva puta obići sve gradske kotare i mjesne odbore te u dane redovnog odvoza glomaznog otpada odvesti sav zatečeni otpad, kako onaj prijavljen za odvoz, tako i onaj koji je nepropisno ostavljen na javnoj površini, izvijestili su iz Grada Splita.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER