CRNO BRDO: Europska komisija danas je odlučila uputiti Sudu predmet protiv Hrvatske

Europska komisija upućuje Sudu predmet protiv Hrvatske zbog toga što nije zaštitila građane od industrijskog otpada na nezakonitom odlagalištu Crno brdo

Europska komisija danas je odlučila Sudu EU uputiti predmet protiv Republike Hrvatske zbog toga što nije osigurala odgovarajuću razinu zaštite zdravlja ljudi i okoliša na lokaciji Crno brdo u Biljanama Donjim, u blizini grada Benkovca, manje od 50 metara od naselja.

Otpadom je najkasnije do kraja 2015. trebalo početi gospodariti u skladu s propisima EU-a o otpadu (Okvirna direktiva EU-a o otpadu, Direktiva 2008/98/EZ). Iako se Hrvatska u nekoliko navrata obvezala riješiti to pitanje, na terenu nije zabilježen nikakav napredak. Već gotovo četiri godine industrijski otpad na nezakonitom odlagalištu Crno brdo nije uklonjen niti se njime gospodari na odgovarajući način te postoji opasnost od onečišćenja zraka i podzemnih voda.

Ta se lokacija trenutačno upotrebljava kao odlagalište velike količine proizvodnih ostataka iz obrade feromangana i silikomangana. S obzirom na to da hrvatska nadležna tijela taj materijal nisu klasificirala kao otpad u skladu s Direktivom, približno 140.000 tona tog potencijalno štetnog kamenog agregata odlaže se izravno na tlo, čime se ugrožavaju lokalno stanovništvo i okoliš. U skladu s pravom EU-a Hrvatska bi trebala uvesti mjere za zaštitu podzemnih voda i sprečavanje širenja štetnih čestica zrakom.

Lokacija Crno brdo / Foto: Portal Novosti

Komisija je u ožujku 2015. protiv Hrvatske pokrenula postupak zbog povrede, nakon čega je u studenome 2016. uslijedilo obrazloženo mišljenje. Budući da nije postignut napredak u osiguravanju odgovarajućeg gospodarenja otpadom u Biljanama Donjim tako da otpad ne ugrožava zdravlje ljudi i ne šteti okolišu, Komisija je danas odlučila Sudu EU-a uputiti predmet protiv Hrvatske.

Cilj je Okvirne direktive o otpadu (Direktiva 2008/98/EZ) zaštititi okoliš i zdravlje ljudi sprečavanjem ili umanjenjem negativnih učinaka proizvodnje otpada i gospodarenja njime, umanjenjem sveukupnih utjecaja uporabe resursa te poboljšanjem učinkovitosti te uporabe. U skladu s tim propisima države članice moraju prikupljati i odlagati otpad na način kojim se ne ugrožavaju zdravlje ljudi i okoliš te zabraniti ostavljanje otpada, divlje odlaganje ili nekontrolirano zbrinjavanje otpada.

 

VEZANE VIJESTI

Simpozij „Voda u urbanom krajobrazu“

Povodom obilježavanja 3. Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe (20. listopada 2019.), Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH kao nacionalna kontakt točka za provedbu Konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe organizira Simpozij „Voda u urbanom krajobrazu“. Simpozij se u suradnji s Hrvatskim vodama i Javnom ustanovom Maksimir održava 18. listopada 2019. godine s početkom u 12 sati, u Hrvatskim vodama.

Crno brdo: Hrvatska nije osigurala zaštitu zdravlja ljudi i okoliša

Sud Europske unije presudio je da Republika Hrvatska nije osigurala zaštitu zdravlja ljudi i okoliša od 140 tisuća tona kamenog agregata - proizvodnih ostataka iz obrade feromangana i silikomangana, na nezakonitom odlagalištu „Crno brdo“ u Biljanima Donjim.

Mikroskopska plastična vlakna pronađena u uzorcima kiše u Koloradu

Kada je Greg Wetherbee nedavno pod mikroskopom tražio tragove metala ili ugljena, čestice koje bi mogle uputiti na onečišćenje zraka dušikom u Nacionalnom parku Rocky Mountains (Stjenjak), nije ni sanjao da će pronaći plastiku.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER