U Kaliforniji otvorena prva kompostana na solarni pogon

Prilagodba novom zakonu koji stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Američka tvrtka Republic Services je početkom listopada otvorila prvo postrojenje za kompostiranje u kalifornijskom gradu Chula Vista u blizini San Diega koje se u potpunosti napaja solarnom energijom. Postrojenje će lokalnim zajednicama pomoći u ispunjavanju zahtjeva novog državnog zakona koji nalaže obvezu odvojenog prikupljanja i prerade organskog otpada.

Novim zakonom američke savezne države Kalifornije (Senate Bill No. 1383) uvodi se obveza odvojenog prikupljanja i prerade organskog otpada. Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine čime će se uvelike promijeniti način zbrinjavanja otpada u toj američkoj saveznoj državi. Naime, kalifornijska kućanstava i tvrtke morat će odlagati i reciklirati sav otpad od hrane, kao i otpad iz svojih dvorišta i vrtova, i to u posebnim spremnicima za biootpad.

Glavni cilj provedbe novog zakona je smanjenje emisija stakleničkih plinova koji imaju štetan učinak na kvalitetu zraka, javno zdravlje i klimatske promjene, a to se planira postići smanjenjem količine organskog otpada u cijeloj državi za 75 % do 1. siječnja 2025. te smanjenjem količine bačene hrane za najmanje 20 % do 2025. U tu svrhu osnovana je i posebna državna agencija CalRecycle koja je od 1. siječnja 2022. odgovorna za ispunjavanje zahtjeva za smanjenje količina organskog otpada i bacanja hrane, kao i za provedbu zakona koji će od 1. siječnja 2024. lokalnim samoupravama omogućiti naplatu novčanih kazni za nepoštivanje odredbi zakona na njihovom području.

Također, novi zakon predviđa edukaciju i informiranje stanovništva o recikliranju organskog otpada, ali i tvrtki iz sektora prehrambene industrije - posebno s ciljem poticanja sustava doniranja hrane, prijevoznika, tvrtki za gospodarenje otpadom, kao i lokalnih banaka hrane i drugih organizacija koje se bave sprječavanjem bacanja hrane.

Kao odgovor na povećane zahtjeve za preradom organskog otpada, tvrtka Republic Services, jedna od najvećih američkih tvrtki za gospodarenje otpadom čije usluge uključuju prikupljanje neopasnog krutog otpada, prijevoz i zbrinjavanje otpada, recikliranje i energetske usluge, protekle je tri godine gradila i opremala novo postrojenje za kompostiranje Otay u kalifornijskom gradu Chula Vista u blizini San Diega. Postrojenje je početkom listopada ove godine i službeno otvoreno, no pravi razlog zbog kojeg je ono posebno zanimljivo je taj što je riječ o prvom takvom objektu u Kaliforniji koji se u potpunosti napaja solarnom energijom.

Otay Compost Facility - Chula Vista / Foto: Republic Services

Tijekom prve godine poslovanja, ova bi kompostana svakog dana trebala preraditi 100 tona organskog otpada iz Chula Viste i obližnjih naselja u okolici San Diega i pretvoriti ga u kompost bogat hranjivim tvarima. U tvrtki Republic Services navode kako će proizvodnju komposta do kraja sljedeće godine udvostručiti na 200 tona dnevno. Tako velike količine organskog otpada (stručnjaci procjenjuju njegov udio na 40 posto otpada na odlagalištima) više neće zauzimati prostor na odlagalištima i pridonositi emisijama metana, već će se kamionima odvoziti u novo postrojenje gdje će se korištenjem čiste energije pretvarati u koristan kompost. Nakon osam tjedana, dobiveni materijal se razdvaja na proizvode različitih veličina, kao što su kompost i malč, koji će lokalne zajednice koristiti u poljoprivredi i vrtlarstvu.

„Proces kompostiranja traje osam tjedana, tijekom kojih se ispituje razina vlage i kisika, kao i temperatura materijala. Ventilatori i senzori napajaju se energijom iz solarnih panela te tako reguliraju razinu kisika i temperaturu kako bi se ubrzao proces kompostiranja.“ – kazao je Chris Seney iz tvrtke Republic Services. „Naše postrojenje ne ovisi o lokalnoj mreži, a energija iz solarnih panela koristi se i u uredskom poslovanju“, dodao je Seney.

U tvrtki Republic Services procjenjuju kako se u gradu Chula Vista dnevno proizvede od 120 do 140 tona organskog otpada dnevno.

„Kaliforniji će za postizanje cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova trebati još oko 100 do 150 postrojenja za anaerobnu razgradnju organskog otpada kao što je naša kompostana u Chula Visti“, rekao je Chris Seney. No, dodaje kako je recikliranje organskog otpada samo jedan od načina za smanjenje emisije metana.

Tvrtka Republic Services je 2020. godine upravljala s 12 kompostana u pet američkih saveznih država, od toga šest u Kaliforniji, i reciklirala više od 975 tisuća tona organskog otpada.

S.F. / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

20 milijuna kuna za proizvodnju energije na krovovima kuća

FZOEU je objavio Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama. Programom su obuhvaćeni sustavi priključeni na mrežu, ali i „off grid“ sustavi, a ovisno o lokaciji se za sustav i stručni nadzor može dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

20 milijuna kuna za proizvodnju energije na krovovima kuća

FZOEU je objavio Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama. Programom su obuhvaćeni sustavi priključeni na mrežu, ali i „off grid“ sustavi, a ovisno o lokaciji se za sustav i stručni nadzor može dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER