Europska komisija pokrenula kampanju Zdrav način života za sve

#HealthyLifestyle4All

Dvogodišnjom kampanjom „Zdrav način života za sve!" (HealthyLifestyle4All) promicat će se zdrav način života za sve generacije i društvene skupine s ciljem poboljšanja zdravlja i dobrobiti Europljana

Europska komisija pokrenula je kampanju HealthyLifestyle4All kako bi promicala zdrav način života za sve, u svim generacijama i društvenim skupinama, te tako poboljšala zdravlje i dobrobit Europljana. Povezujući sport i aktivan način života sa zdravljem, prehranom i drugim politikama, ova dvogodišnja kampanja uključuje civilno društvo, nevladine organizacije te nacionalna, lokalna, regionalna i međunarodna tijela. Svi uključeni provest će nekoliko mjera kako bi ponukali Europljane da budu aktivniji i više vode brigu o svojem zdravlju, izvijestila je Europska komisija.

Mjerama će se podupirati tri cilja kampanje HealthyLifestyle4All:

  • bolje informiranje svih generacija o zdravu načinu života
  • lakši pristup sportu, tjelesnoj aktivnosti i zdravoj prehrani, s posebnim naglaskom na uključivanju i nediskriminaciji kako bi se motivirale i uključile skupine u nepovoljnom položaju
  • promicanje globalnog pristupa u svim politikama i sektorima povezivanjem hrane, zdravlja i sporta

Sve organizacije koje sudjeluju mogu se obvezati na konkretne mjere na internetskom popisu preuzetih obveza. Nekoliko zemalja i organizacija EU-a, kao što su Međunarodni olimpijski odbor i Europski olimpijski odbor, te Svjetska antidopinška agencija (WADA), Međunarodna federacija školskog sporta, Međunarodna nogometna federacija (FIFA), Unija europskih nogometnih saveza (UEFA) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) već su navele svoje doprinose, a očekuje se još mnogo njih.

Kao koordinator kampanje Komisija će tijekom sljedeće dvije godine provesti nekoliko mjera, primjerice:

  • povećati sredstva za projekte kojima se podupire zdrav način života u okviru programa Erasmus+, Obzor Europa i „EU za zdravlje”; za aktivnosti u području sporta u razdoblju 2021. – 2027. osigurat će se 470 milijuna EUR iz programa Erasmus+, 290 milijuna EUR iz programa Obzor Europa i 4,4 milijuna EUR iz programa „EU za zdravlje”
  • uspostaviti novu međugeneracijsku nagradu #BeActive#BeActive Across Generations, kako bi naglasila važnost sporta u različitim dobnim skupinama
  • pokrenuti mobilnu aplikaciju EU-a za prevenciju raka radi isticanja važnosti zdravog načina života za prevenciju raka, u prilog europskom planu za borbu protiv raka
  • razviti i ažurirati bazu podataka o sastojcima hrane, u kojoj će se nalaziti informacije o nutritivnoj kvaliteti prehrambenih proizvoda koji se prodaju u EU-u, kako bi se promicali zdraviji prehrambeni proizvodi, a smanjila potrošnja onih manje zdravih, s visokim udjelom šećera, masti i soli; tom će cilju pridonijeti i usklađeno obvezno označivanje hranjivih vrijednosti na prednjoj strani pakiranja, a i EU-ov Kodeks ponašanja za odgovorno poslovanje s hranom i postupanje na tržištu, koji je stupio na snagu u srpnju 2021.
  • usredotočiti se na pitanje zdrave i održive prehrane te važnost tjelesne aktivnosti i mentalnog zdravlja u školama; Komisija će preispitati EU-ov program distribucije voća, povrća i mlijeka u školama te bolje integrirati koncept zdravog načina života u svoju preporuku za obrazovanje
  • podupirati donošenje politika za zdrav način života na temelju dokaza svojim Portalom za promicanje zdravlja i sprečavanje bolesti i Centrom znanja o raku

Početak kampanje podudara se s početkom Europskog tjedna sporta 2021., koji se obilježava od 23. do 30. rujna diljem Europe, a pokrovitelji su mu troje velikih europskih sportaša: Beatrice Vio, Jorge Pina i Sergey Bubka. Tisuće događanja, internetskih i uživo, pokazat će nam kako tjelesna aktivnost može donijeti radost, ojačati otpornost i povezati generacije. Od prvog izdanja 2015. Europski tjedan sporta postao je najveća europska kampanja za promicanje sporta i tjelesne aktivnosti. Tako je u izdanju 2020. zabilježeno rekordnih 15,6 milijuna aktivnih sudionika u više od 32 000 događanja diljem Europe.

„Sport i tjelesna aktivnost doprinose fizičkoj i psihičkoj dobrobiti. Manjak tjelesne aktivnosti nosi negativne posljedice za društvo i zdravlje ljudi, ali i troškove u gospodarstvu. Usto, s pomoću sporta možemo poslati snažnije poruke tolerancije i ojačati osjećaj građanstva diljem Europe. Današnja kampanja HealthyLifestyle4All svjedoči o zauzimanju Komisije za zdrav način života svih građana." - izjavio je potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas.

Prilikom pokretanja kampanje i otvaranja Europskog tjedan sporta jučer u Sloveniji povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel rekla je: „​Ljudi su sve svjesniji uloge sporta i tjelesne kondicije u zdravu načinu života, među ostalim i zbog pandemije. Moramo održati taj duh. Europska komisija nastavit će informirati o velikoj važnosti sporta za naša društva, zdravlje, socijalno uključivanje i dobrobit. Inicijativa HealthyLifestyle4All poziva glavne sektore koji promiču sport, tjelesnu aktivnost i zdravu prehranu da se pridruže Komisiji u promicanju mjera za zdravije navike."

„Dobro zdravlje temelj je snažnih društava i snažnih gospodarstava. A bolesti je uvijek bolje spriječiti nego liječiti. Zbog toga su promicanje zdravlja i prevencija bolesti među ključnim elementima našeg rada na zdravlju i glavnim prioritetima europskog plana za borbu protiv raka. Inicijativa HealthyLifestyle4All pomoći će nam da naglasimo važnost zdravog načina života u svim generacijama i društvenim skupinama. Pridonijet će informiranosti o važnosti zdravog načina života, poticati prelazak na održiviju prehranu te promicati odgovorno poslovanje s hranom i postupanje na tržištu." - kazala je povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides.

Gotovo polovina Europljana nikad ne vježba

Prema najnovijem istraživanju Eurobarometra postotak Europljana koji nikad ne vježbaju niti se bave sportom u zadnjih se nekoliko godina postupno povećava te ih je sad gotovo polovina. Samo jedna od sedam osoba u dobi od 15 godina ili više jede najmanje pet porcija voća ili povrća dnevno, dok jedna od tri osobe ne jede voće ili povrće svaki dan. Zdrav način života doprinosi smanjenju učestalosti brojnih nezaraznih bolesti. Na primjer, utvrđeno je da se više od 40 % slučajeva raka može spriječiti, a čimbenici koji uvelike pridonose raku su nezdrava prehrana i sjedilački način života. Djelotvornim strategijama prevencije raka mogu se spriječiti bolesti, spasiti životi i smanjiti patnja. Europski plan za borbu protiv raka usmjeren je na pružanje informacija i alata koji su ljudima potrebni za donošenje zdravijih odluka o prehrani i tjelovježbi.

Poznato je da sport jača imunosni sustav, poboljšava mentalno zdravlje i poučava nas važnim vrijednostima uključivanja i sudjelovanja. Na razini EU-a Komisija financijski podupire promicanje tjelesne aktivnosti u okviru programa Erasmus+, Obzor Europa i „EU za zdravlje”. Od 2014. iz programa Erasmus+ izdvojeno je ukupno 250 milijuna EUR za financiranje 1175 projekata i podupiranje 3700 organizacija. Komisija je uvela i nagrade #BeActive za potporu projektima i pojedincima koji promiču sport i tjelesnu aktivnost u cijeloj Europi.

Komisija podupire države članice i dionike u promicanju zdrave prehrane nizom mjera, kao što su reformulacija prehrambenih proizvoda, smanjenje agresivnog (digitalnog) marketinga hrane s visokim udjelom masti, soli i šećera, javna nabava školske hrane, promicanje tjelesne aktivnosti i informiranje potrošača, među ostalim označivanjem. Pregled inicijativa politike za prehranu i tjelesnu aktivnost pokazuje da one mogu doprinijeti smanjenju tereta nezaraznih bolesti kao što su rak, kardiovaskularne bolesti, pretilost i dijabetes. Strategija „od polja do stola” namijenjena je ubrzanju prelaska na održiv prehrambeni sustav u kojem svi imaju pristup dovoljnim količinama sigurne, hranjive i održive hrane.

Europska komisija / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Borzan: „Reklamiranje nezdrave hrane sve perfidnije, djeca sve deblja“

„Odgovorno" oglašavanje prehrambenih tvrtki očito ne štiti europsku djecu od reklamiranja nezdrave hrane i pića. To je zaključak BEUC-ovog istraživanja provedenog u proljeće 2021. u sklopu projekta Sveučilišta u Liverpoolu. Uz brojne dokaze da samoregulacija oglašavanja hrane za djecu nije polučila očekivane rezultate, europske organizacije za zaštitu potrošača zalažu se za obvezujuće EU propise.

Potrošnja voća i povrća u zemljama EU

Prema podacima Eurostata za 2017. godinu, svega 27 % stanovništva EU-a – ili tek oko jedne od četiri osobe, izjavilo je da voće konzumira najmanje dva puta dnevno. Sljedećih 37 % stanovništva EU-a voće konzumira jednom dnevno, dok ga preostalih 36 % konzumira rjeđe ili ga uopće ne konzumira tijekom tjedna. Situacija s povrćem je slična: u usporedbi s potrošnjom voća, nešto manji udio od 23 % stanovništva EU-a konzumirao je povrće najmanje dva puta dnevno, a nešto veći udio od 40 % jeo je povrće jednom dnevno.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER