Pag bogatiji za poučnu stazu u šumi Dubrava-Hanzina

Cilj projekta bio je zaustavljanje probijanja „divljih puteva“ te edukacija posjetitelja o važnosti funkcija šuma

Uređena je i uspostavljena poučna staza u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“ u Pagu. Lokalitetom upravlja JU Natura Jadera, a uređenje je sufinancirano EU sredstvima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Kako se navodi u priopćenju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije Natura Jadera, koje prenosi Zadarski list, osnovna namjena poučne staze je edukacija i informiranje javnosti o šumi, održivom gospodarenju šuma te zaštiti šuma i prirode. Poučna staza opremljena je klupama za odmor, edukacijsko-informativnim pločama i vidikovcem - platoom koji ima za cilj podizanje svijesti stanovništva o važnosti šuma, održivom načinu gospodarenja te zaštiti šuma i prirode.

  • Foto: Zadarska županija

Projektom će se spriječiti daljnja probijanja puteva i staza, a već postojeće staze označene su kako bi se umanjilo te eventualno zaustavilo daljnje probijanje „divljih puteva“. Posjetitelji poučne staze sada se mogu educirati i informirati o važnosti općekorisnih funkcija šuma u vidu zaštite tla (erozija), zaštite vode i zraka (šumski ekosustavi kao pročišćivači vode i zraka). Na taj način pokušat će se indirektno utjecati na očuvanje i poboljšanje biološke raznolikosti, očuvanje i obnovu posebnih staništa i prirodnih krajobraza uključujući područja Natura 2000 te time dodatno doprinijeti očuvanju i poboljšanju stanja staništa značajnih za ptice, koje proizlazi iz obveza o proglašenju ekološke mreže Natura 2000.

Realizacijom ovog projekata nastojat će se istaknuti specifični dijelovi šumskih ekosustava ili područja od posebnog značaja, u konkretnom slučaju vrijednost posebnog rezervata šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“.

  • Foto: Zadarska županija

JU Natura-Jadera upravlja s ukupno 13 zaštićenih područja u Zadarskoj županiji, od čega s četiri posebna rezervata, tri spomenika prirode, četiri značajna krajobraza i dva spomenika parkovne arhitekture, zaštićenim fosilima dinosaura i njihovim nalazištima te s 86 područja ekološke mreže. Na samom Pagu nalazi se čak šest zaštićenih područja (četiri su u Zadarskoj županiji), od kojih je u dosta visokoj kategoriji zaštićena i šuma hrasta medunca, Dubrava-Hanzine.

Projekt „Uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije Dubrava-Hanzina“ realiziran je u suradnji JU Natura Jadera s Gradom Pagom i TZG Paga. Vrijednost projekta iznosi 656.625,00 kn koje je JU Natura Jadera osigurala kroz Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Više informacija o projektu potražite ovdje.

  • Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Madridska Metropolitanska šuma bit će nova zelena pluća grada

Glavni španjolski grad  se protiv klimatskih promjena i onečišćenja zraka bori sadnjom 75 km dugog „zelenog zida“ s gotovo pola milijuna novih stabala. Golema urbana šuma nazvana Bosque Metropolitano (Metropolitanska šuma) povezat će postojeće šume i zelene površine oko grada te građanima donijeti nove parkove i rekreacijske površine, biciklističke i pješačke staze te dječja igrališta.

Varoški lug: devastacija ili stručno i profesionalno gospodarenje?

Hrvatske šume negiraju optužbe o još jednoj devastaciji šuma, ovaj put u zaštićenom području Posebnog zoološkog rezervata Varoški lug na području Općine Dubrava. Svjesni su kako „prizori šumskih radilišta nisu nimalo privlačni i izazivaju zabrinutost sveopće javnosti“ te tvrde kako su objavljene fotografije „dokaz zahtjevnosti i težine šumarskog posla“. Uistinu, teško je zamisliti da će se ovaj odjel Varoškog luga nakon „radova na obnovi šumskih sastojina“ zazelenjeti već na proljeće.

VIDRA: Hrvatske šume manipuliraju građanima i obmanjuju institucije EU

U povodu Svjetskog dana šuma, Udruga VIDRA – Veterani i društvena akcija i njezin forum Zeleni odred ukazali su na manipulaciju i zlouporabu stanovništva u svrhu nelegalnog obavljanja šumarskih radova, krivotvorenje dokumenata o poslovanju, obmanjivanja institucija Europske unije, ali i stjecanja nepripadne materijalne koristi.

Thomas Waitz objavio izvješće o devastaciji hrvatskih šuma

Izvješće o devastaciji hrvatskih šumskih područja ukazuje na korupciju i loše upravljanje šumama, kao i na kršenje EU direktiva - Direktive o očuvanju divljih ptica i Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore, kao temelja ekološke mreže Natura 2000, ističe austrijski europarlamentarac Thomas Waitz.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER