Dan dobre ekonomije u Pregradi

Projekt kreira javne politike za poboljšanje kvalitete života i upravljanje održivim ekonomskim i društvenim razvojem u lokalnoj zajednici

Na Danu dobre ekonomije u Pregradi bit će predstavljen projekt Zelene mreže aktivističkih grupa (ZMAG) Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju, njegove aktivnosti i ciljevi, rezultati istraživanja Studije o kvaliteti života u Pregradi te razvijeni lokalni model dobre prakse

Dan dobre ekonomije u Pregradi održat će se u petak 9. travnja, od 10 do 12 sati, ispred Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina (Trg Gospe Kunagorske 3), i to u sklopu projekta Zelene mreže aktivističkih grupa (ZMAG) Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju.

Početkom 2020. godine ZMAG je proveo znanstveno istraživanje o stavovima stanovnika Pregrade o kvaliteti života u njihovom gradu, o njihovu doživljaju grada i radu lokalne samouprave, o tome što ih veseli i čini ponosnima, o pozitivnim stvarima koje ih okružuju ili pak izazovima i nedostacima koje smatraju da treba unaprijediti. Na osnovi rezultata istraživanja i razgovora s fokus grupama te s ciljem kreiranja modela dobre prakse društvene i solidarne ekonomije, dizajniran je trening-program koji je sudionicima pružio znanja i alate kako bi vlastitim djelovanjem mogli doprinijeti kvaliteti života sredine u kojoj žive.

Na Danu dobre ekonomije bit će predstavljen projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju, njegove aktivnosti i ciljevi, rezultati istraživanja Studije o kvaliteti života u Pregradi te rezultati trening-programa društvene i solidarne ekonomije na kojem su sudionici razvili svoj model zelene tržnice.

ZMAG-ov projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju promovira i zagovara društvenu i solidarnu ekonomiju u Hrvatskoj te, kroz multisektorsku suradnju, kreira javne politike za poboljšanje kvalitete života i upravljanje održivim ekonomskim i društvenim razvojem u lokalnoj zajednici. Projekt pokazuje kako se suradnjom švicarskih i hrvatskih institucija, jedinica lokalne samouprave i udruga civilnog društva, koristeći principe i vrijednosti društvene i solidarne ekonomije, doprinosi lokalnom ekonomskom razvoju u dva hrvatska grada – Ludbregu i Pregradi.

Kroz ovaj projekt ZMAG nastavlja promovirati i primjenjivati kulturu suradnje i solidarnosti između različitih aktera u lokalnim zajednicama i know-how društvene i solidarne ekonomije. Razvoj javnih politika za društvenu i solidarnu ekonomiju ZMAG će u budućnosti provoditi kroz Centar za podršku razvoju društvene i solidarne ekonomije u Hrvatskoj (DSE Centar) koji će osiguravati podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave i organizacijama civilnog društva u razvoju strategija, planova i projekata u lokalnim zajednicama.

Društvena i solidarna ekonomija (DSE) uključuje širok raspon praksi koje obuhvaćaju ekonomske, društvene, okolišne, političke i komunikacijske dimenzije. DSE je rastući pokret koji želi pokrenuti transformativne promjene kako bi se povećao ukupni društveni razvoj i kvaliteta života ljudi, a predvode ga aktivni građani koji žele sistemske promjene i izgradnju društva koje služi ljudima i planetu. DSE je pokret ukorijenjen u lokalnim inicijativama koje su sve više globalno umrežene i djeluju u širokom političkom okviru koji se temelji na solidarnosti, jednakosti, ljudskim pravima, zajedništvu i suradnji.

Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju projekt je udruge Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) koji se provodi u suradnji sa švicarskim partnerom, Komorom za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeve (APRES-GE), i hrvatskim partnerima – gradovima Ludbregom i Pregradom. Projekt je financiran kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje koji provodi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Poziv Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj.

VEZANE VIJESTI

Dan dobre ekonomije u Ludbregu

Na Danu dobre ekonomije u Ludbregu bit će predstavljen projekt Zelene mreže aktivističkih grupa (ZMAG) Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju, njegove aktivnosti i ciljevi, rezultati istraživanja Studije o kvaliteti života u Ludbregu te razvijeni lokalni model dobre prakse

Grad Pregrada prestaje koristiti plastiku za jednokratnu upotrebu

S ciljem poticanja zaštite okoliša i sprječavanja nastanka otpada, nekoliko jedinica lokalne samouprave odlučilo je iz upotrebe izbaciti plastične boce i druge jednokratne plastične predmete. Takvu su odluku već donijeli u Medulinu, Rovinju, Vrgorcu, Puli i Umagu, a sada je na red došla i Pregrada. S obzirom da je u Republici Hrvatskoj ustrojeno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pred nama je još poprilično dug put...

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER