Predstavljanje 10 novih autobusa Autotroleja

„Jačanje sustava javnog prijevoza“

U ponedjeljak 29. ožujka, u 12 sati na Trgu 128. brigade HV-a bit će predstavljeno 10 od ukupno 32 nova autobusa KD Autotrolej nabavljenih u sklopu projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza“ za koji su sredstva osigurana putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka.

Riječ je o 10 novih dizel minibus vozila Otokar Navigo c, kapaciteta 47 putnika, s 21 sjedećim mjestom, vrijednih ukupno 10.058.125,00 kn s PDV-om. Ova vozila koristit će se na lokalnim i županijskim linijama koje imaju manji broj putnika.

Predstavljanju će prisustvovati zamjenik gradonačelnika Rijeke Marko Filipović, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke Irena Miličević, direktor KD Autotrolej Alberto Kontuš i Mario Fabek, direktor tvrtke Auto Hrvatska - Prodajno servisni centri d.o.o sa suradnicima.

Projekt Jačanje sustava javnog prijevozaobuhvaća modernizaciju postojećeg voznog parka, odnosno nabavku i stavljanje u funkciju 32 nova autobusa te uvođenje informativnih displeja na autobusnim stajalištima, postavu pametnih semafora na raskrižjima te izradu mobilne i web aplikacije najave dolaska autobusa.

Za realizaciju projekta sredstva su osigurana iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta je 81.003.357,91 kuna dok su odobrena EU bespovratna sredstva unutar ovog iznosa 54.563.477,00 kuna. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 65.602.795,91 kuna, a ostatak sredstava osigurali su KD Autotrolej d.o.o. te projektni partneri Grad Rijeka i Rijeka promet d.o.o.

Nabavka ovih novih 32 autobusa nastavak je procesa modernizacije voznog parka Autotroleja u sklopu koje su prošle godine EU sredstvima kupljena 22 nova autobusa i to putem projekta „No regret“ iz Kohezijskog fonda EU, kada je osigurano 38 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Grad Pula podiže razinu kvalitete javnog gradskog prijevoza s 12 novih autobusa

Novi autobusi opremljeni EURO 6 motorima koji u Pulu stižu uoči nove turističke sezone značajno će pomladiti i modernizirati vozni park, dodatno povećati sigurnost javnog gradskog prijevoza te ono najvažnije, sukladno europskim preporukama, utjecat će na smanjenje onečišćenja okoliša.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER