Ublažavajući utjecaji projekata obnovljive energije

Lokacija projekata obnovljivih izvora energije ključna je za zaštitu biološke raznolikosti

Međunarodni savez za očuvanje prirode i prirodnih bogatstava (IUCN) objavio je Smjernice za ublažavanje utjecaja vjetroelektrana i solarnih elektrana na bioraznolikost

IUCN se udružio se s francuskom elektroenergetskom tvrtkom Électricité de France (EDF), portugalskom Energias de Portugal (EDP) i anglo-nizozemskom multinacionalnom naftnom kompanijom Shell kako bi promovirao primjenu mjera ublažavanja i smanjenja utjecaja projekata povezanih s energijom sunca i vjetra na biološku raznolikost – kako na kopnu, tako i na moru.

 

Postizanje klimatski otporne budućnosti zahtijeva brze, održive i dalekosežne transformacije u energetici, korištenju zemljišta, infrastrukturi i industrijskim sustavima, navodi se u izvješću IUCN-a, a projekti obnovljive energije mogu odigrati presudnu ulogu u zadovoljavanju rastućih svjetskih zahtjeva za energijom i u borbi protiv klimatskih promjena. Međutim, čak i „čisti“ izvori energije mogu imati značajne i neželjene utjecaje na okoliš, a objavljene Smjernice imaju za cilj pružiti praktičnu potporu razvoju projekata povezanih s energijom sunca i vjetra u učinkovitom upravljanju i smanjenju rizika povezanih s biološkom raznolikošću i uslugama ekosustava.

Smjernice su usmjerene na industriju i mogu se primijeniti tijekom cijelog životnog ciklusa razvoja projekata, od ranog planiranja do razgradnje i ponovnog pokretanja, koristeći hijerarhiju ublažavanja kao jasan okvir za planiranje i provedbu. Hijerarhija ublažavanja se primjenjuje na izravne, neizravne i kumulativne utjecaje, a dodatak dokumentu je i poseban katalog resursa relevantnih za ublažavanje utjecaja na biološku raznolikost povezan s razvojem energije sunca i vjetra.

„Čisti izvori energije“ ipak utječu na biološku raznolikost

Procjenjuje se kako bi se kapacitet obnovljive energije u razdoblju 2019.-2024. trebao povećati za 50 %, uz posebno velik porast ulaganja u solarne elektrane.  Prema Međunarodnoj energetskoj agenciji (IEA), ovaj porast od 1.200 GW ekvivalentan je trenutnom ukupnom instaliranom energetskom kapacitetu SAD-a, navodi IUCN. Pritom novi projekti solarne energije čine gotovo 60 % očekivanog rasta, dok kapaciteti kopnenih vjetroelektrana predstavljaju jednu četvrtinu ovog rasta. Također, tijekom navedenog petogodišnjeg razdoblja predviđa se da će obnovljivi izvori - predvođeni solarnom energijom, doseći više od 70 % globalnog rasta proizvodnje električne energije.

Međutim, „čisti izvori energije“ poput sunca i vjetra također mogu utjecati na biološku raznolikost, ponajviše kroz poremećaje i gubitke prirodnih staništa, onečišćenje bukom, kao i stradavanjem ptica zbog fatalnih sudaranja s lopaticama vjetroturbina. Stoga se, unatoč prijeko potrebnom pozitivnom doprinosu obnovljivih tehnologija u budućnosti čiste energije, razvoj obnovljivih izvora energije mora baviti povezanim rizicima za biološku raznolikost, i to tijekom cijelog životnog ciklusa projekata - od dizajniranja i izdavanja dozvola do operativnih faza i njihove razgradnje.

Zbog navedenih je razloga IUCN 2019. godine započeo suradnju s tvrtkama EDF, EDP i Shell te konzultantskom tvrtkom The Biodiversity Consultancy i krajem veljače konačno objavio Smjernice za ublažavanje utjecaja vjetroelektrana i solarnih elektrana na bioraznolikost. Ovo se izvješće temelji na stručnosti triju energetskih kompanija, kao i iskustva organizacija BirdLife International, Fauna & Flora International i The Nature Conservancy and Wildlife Conservation Society.

Preporuke svjetskim vladama, investitorima i energetskim kompanijama

IUCN u svom izvješću navodi kako svjetske vlade i investitori projekata obnovljivih izvora energije moraju čim prije prepoznati potencijalne rizike za biološku raznolikost te utjecati na njihovo maksimalno smanjenje, uz poseban naglasak na očuvanje netaknutih i zaštićenih područja. Primjerice, ukopavanje električnih vodova i privremeno obustavljanje rada vjetroturbina smanjuje opasnost za ptice i šišmiše. Gubitak staništa te sudaranje ptica i šišmiša s lopaticama vjetroturbina glavne su štetne posljedice razvoja, izgradnje i rada postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, upozorava se u Smjernicama te ukazuje na načine ublažavanja njihovog utjecaja na bioraznolikost.

„Golema ekspanzija projekata obnovljive energije neophodna je za održivu i klimatski otpornu budućnost. Ipak, investitori se moraju pobrinuti da tim tehnologijama ne izazivaju rizike za bioraznolikost i ne degradiraju okoliš. Naše nove Smjernice stoga donose potrebne savjete i preporuke za ublažavanje potencijalnih utjecaja projekata obnovljive energije na bioraznolikost i lokalne zajednice“, kazao je generalni direktor IUCN-a dr. Bruno Oberle.

U izvješću se također navodi preporuka financijskim institucijama da pri odobravanju kreditiranja novih projekata postavljaju stroge uvjete očuvanja okoliša, dok bi energetske kompanije trebale izbjegavati potencijalne štetne utjecaje, a počinjenu štetu poništiti provođenjem mjera korisnih za zaštitu i obnovu okoliša. Velik broj vjetroelektrana ili solarnih elektrana na malom području u kombinaciji s drugim faktorima može povećati gubitak prirodnih staništa i spriječiti migracije životinjskih vrsta, dok potrebe solarnih elektrana za vodom mogu dovesti do pojačanog pritiska na lokalne vodne resurse, ističe IUCN.

  • Tisuće ptica koje stradavaju zbog fatalnih sudaranja s lopaticama vjetroturbina mogle bi se spasiti učinkovitim i vrlo jednostavnim rješenjem i to ako bi se samo jedna od tri lopatice obojala crnom bojom. Znanstvenici Norveškog instituta za istraživanje prirode (NINA) otkrili su kako se na taj način broj stradalih ptica može smanjiti za više od 70 posto.

Morski sisavci su posebno ugrožene vrste kada je riječ o projektima priobalnih vjetroelektrana – posebice kad su tijekom izgradnje izloženi visokoj razini buke, a u istu se kategoriju ubrajaju i morske kornjače te neke vrste riba. Osim toga, morski sisavci i kornjače su posebno izloženi riziku sudaranja s plovilima koja se koriste tijekom izgradnje, a promjene staništa mogu utjecati na cjelokupan morski ekosustav. Također, jedna od preporuka su i umjetni grebeni za zaštitu temelja tornjeva vjetroturbina koji mogu potaknuti bioraznolikost te zaštiti i povećati riblji fond.

Autori izvješća preporučuju da se rizici izbjegavaju i umanjuju još tijekom planiranja i projektiranja, primjerice, tako što će se odrediti odgovarajuća alternativna lokacija ili izvršiti prilagodba projekta, a preporuka je da se mjere stalno unapređuju.

„BirdLife International inzistira da se naša ovisnost o fosilnim gorivima hitno smanji te da se tijekom energetske tranzicije osiguraju mjere za tehnologije obnovljivih izvora energije kojima će se izbjeći negativan utjecaj na područja koja su od ključne važnosti za zaštitu bioraznolikosti i ugrožene vrste. Imamo jedinstvenu priliku naš svijet učiniti boljim i trebamo je iskoristi na način da napredak koji postižemo s jedne strane ne poništimo štetom koju ćemo izazvati na drugoj”, izjavila je glavna direktorica BirdLife Internationala Patricia Zurita.

S.F. / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Novo LIFE programsko razdoblje (LIFE 2021.-2027.)

Program LIFE jedini je financijski instrument Europske unije namijenjen isključivo financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime s ciljem provedbe, poboljšanja i razvoja EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata s europskom dodanom vrijednošću.

Portugal bez ugljena do kraja godine

Ovogodišnjim zatvaranjem dviju termoelektrana na ugljen, Sines i Pego, Portugal će se pridružiti Belgiji, Švedskoj i Austriji u potpunom napuštanju ugljena u proizvodnji električne energije.

Vrataruša II zaustavljena na Visokom upravnom sudu

Nakon gotovo tri godine spora Udruga BIOM uspjela je sudski poništiti rješenje kojim je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike htjelo osloboditi investitora obveze izrade studije utjecaja na okoliš u projektu vjetroelektrane Vrataruša II kod Senja.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER