Prijelaz na bezugljično gospodarstvo treba unaprijediti skladištenje energije

Kako je energija iz obnovljivih izvora sve zastupljenija u Europi, Parlament predlaže nova rješenja za njezino skladištenje, poput vodika i kućanskih baterija.

Za sigurnu opskrbu potrebni su veći skladišni kapaciteti jer izvori energije poput vjetra ili sunca nisu uvijek na raspolaganju. Eurozastupnici stoga predlažu rješenja za razvoj baterija i tehnologija temeljenih na vodiku te traže promicanje decentraliziranog skladištenja energije pomoću kućanskih i automobilskih baterija.

U izvješću usvojenom u srijedu 8. srpnja s 556 glasova za, 22 protiv i 110 suzdržanih, zastupnici u Europskom parlamentu su iznijeli strategiju za skladištenje energije, koje bi trebalo biti presudno za postizanje ciljeva Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

„Skladištenje energije bit će ključno za prijelaz na bezugljično gospodarstvo koje se temelji na energiji iz obnovljivih izvora. Budući da struja proizvedena s pomoću energije vjetra ili solarne energije nije uvijek dostupna u potrebnim količinama, morat ćemo je više skladištiti. Osim dokazanih tehnologija poput reverzibilnih hidroelektrana, u budućnosti će važnu ulogu imati tehnologije poput novih baterija, skladištenja toplinske energije i zelenog vodika. Tim tehnologijama treba osigurati pristup tržištu kako bismo europskim građanima zajamčili neprekinutu opskrbu energijom.” - izjavila je austrijska zastupnica Claudia Gamon (Renew Europe).

Zeleni vodik

Parlament poziva Komisiju i države članice da uklone regulatorne prepreke za razvoj projekata za skladištenje energije, poput dvostrukog oporezivanja i nedostataka u propisima o energetskoj mreži. Zastupnici smatraju i da treba izmijeniti Uredbu o transeuropskoj energetskoj mreži i uvesti bolje kriterije prihvatljivosti za sve koji žele graditi postrojenja za skladištenje energije.

Istaknuli su potencijal vodika iz obnovljivih izvora (tzv. „zeleni vodik”) i pozvali Komisiju da nastavi podupirati istraživanja i razvoj gospodarstva temeljenog na vodiku. Tvrde i da bi mjere potpore mogle pomoći u smanjenju troškova zelenog vodika, koji bi tako postao ekonomski održiv. Komisija bi pak trebala ocijeniti mogućnost prenamjene plinske infrastrukture za transport vodika, jer je prirodni plin resurs ograničenog vijeka i njegova bi se potrošnja trebala postupno smanjivati.

Proizvodnja baterija u EU-u i nove mogućnosti skladištenja

Parlament podupire Komisiju u izradi europskih normi za baterije, čime će se smanjiti ovisnost o baterijama proizvedenima izvan Europe. Unija se uvelike oslanja na uvoz sirovina pri čijem se vađenju uništava okoliš, što bi se trebalo promijeniti poboljšanjem sustava recikliranja i održivom nabavom sirovina, po mogućnosti iz EU-a.

Zaključno, zastupnici predlažu da se potiču drugi načini skladištenja energije, primjerice mehaničko skladištenje i skladištenje toplinske energije, kao i decentralizirano skladištenje s pomoću kućanskih baterija, kućanskog skladištenja toplinske energije, povezivanja električnih vozila s električnom mrežom i pametnih kućanskih energetskih sustava.

Da bi Europa ostvarila ciljeve Europskog zelenog plana i Pariškog sporazuma, njezin energetski sustav do 2050. mora postati ugljično neutralan. Iako su ključ za to obnovljivi izvori energije, neki od najvažnijih izvora nisu uvijek pouzdani: proizvodnja struje s pomoću energije vjetra ili solarne energije ovisi o dobu dana, vremenskim prilikama i godišnjem dobu. Kako zastupljenost energije iz obnovljivih izvora raste, njezino skladištenje ima sve važniju ulogu u premošćivanju vremenskog razmaka od proizvodnje do potrošnje energije.

Prema procjenama Komisije, Unija će morati ušesterostručiti kapacitete za skladištenje energije da bi do 2050. postigla nultu neto stopu emisija stakleničkih plinova.

Europski parlament / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Recikliranjem otpada do zelenog plina

Na Tehničkom sveučilištu u Beču (TU Wien) razvijen je novi tehnološki proces kojim se biogeni otpadni materijal pretvara u vrijedne te ekološki prihvatljive i ugljično neutralne izvore energije

Brz razvoj baterija pomaže u borbi protiv klimatskih promjena

Skladištenje električne energije je industrijski sektor koji se danas najbrže širi i najviše napreduje, a brz razvoj baterija itekako pridonosi smanjenju potreba za fosilnim gorivima. Kombinacijom obnovljivih izvora i tehnologija pohrane električne energije postiže se učinkovitija, jeftinija i ekološki prihvatljiva proizvodnja, ali i distribucija.

U Arapskoj pustinji nalazi se najveće svjetsko „virtualno baterijsko skladište“

Ujedinjeni Arapski Emirati vole rušiti svjetske rekorde, što im, naravno, omogućuje obilje nafte. Zemlja s najvišom zgradom, najvećim spremištem za desaliniziranu vodu i jednom od najvećih solarnih farmi na svijetu, sada na svoj popis svjetskih rekorda može dodati i najveće svjetsko virtualno baterijsko skladište.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER