U Zagrebu održana tribina o suradničkim vijećima u zaštićenim područjima

Tribina je organizirana u sklopu projekta „Partneri za prirodu“

Važnost uključivanja lokalnih zajednica i drugih zainteresiranih dionika (poljoprivreda, šumarstvo, vodno gospodarstvo, turizam…) za održivo i transparentno upravljanje zaštićenim područjima međunarodno je priznata, a svijest o tome posljednjih 20-ak godina sve više raste i u Hrvatskoj.

Javne ustanove zadužene za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, često u suradnji s okolišnim organizacijama civilnog društva, u tom su periodu iskušavale različite modele uključivanja dionika, pri čemu je jedan od najizravnijih osnivanje suradničkih vijeća. Cilj tribine bio je prikupiti dosadašnja iskustva na tom području, raspraviti probleme u provedbi ovog modela i prepreke njegovom širenju na druga zaštićena područja te sakupiti prijedloge za njihovo nadilaženje.

Pozivu na tribinu odazvalo se 20-ak sudionika, uključujući predstavnike Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva poljoprivrede, šest javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Hrvatskih šuma, okolišnih NVO-a te predstavnika medija.

  • Predsjednica Zelene akcije Željka Leljak Gracin i Hrvoje Radovanović, asistent na Programu zaštite prirodnih resursa / Foto: Zelena akcija

Nakon uvodnih izlaganja koja su predstavila konkretna iskustva sa suradničkim vijećima u značajnom krajobrazu Gajna, NATURA 2000 području Odransko polje – Turopolje te parku prirode Lastovsko otočje, uslijedila je rasprava među sudionicima tribine. Gotovo svi izlagači i diskutanti dotaknuli su se sličnih problema, poput poteškoća s osiguravanjem kontinuiteta u radu vijeća uslijed nedostatka financijskih sredstava (vezanost uz projekte), podkapacitiranosti većine javnih ustanova za osnivanje i koordiniranje rada vijeća u svim zaštićenim područjima u njihovoj nadležnosti, gubitka motivacije pojedinih dionika za sudjelovanje u radu vijeća zbog realno vrlo ograničenog autoriteta koji ta tijela imaju pri provođenju donesenih odluka, ali i zloupotrebe samih vijeća od strane nekih dionika.

No, unatoč svim problemima, većina se sudionika složila da je trud uložen u osnivanje i koordiniranje rada vijeća opravdan, da ona predstavljaju vrijedan izvor informacija s terena i efikasan mehanizam razmjene informacija između različitih sektora, te da se uključivanjem različitih dionika u planiranje mjera zaštite određenog područja povećava vjerojatnost njihovog provođenja čime se osigurava i njegovo dugoročno očuvanje. Osim toga, na tribini je najavljeno i osnivanje novih suradničkih vijeća u nekim zaštićenim područjima koja ih do sada nisu imala.      

  • Tribina je održana 9. srpnja u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu / Foto: Zelena akcija

Tribina je organizirana u sklopu projekta „Partneri za prirodu“ financiranog putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Glavni cilj projekta je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica. Partneri na projektu su Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Javna ustanova park prirode Lastovsko otočje, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode te švicarska nevladina organizacija Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland.

Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

VEZANE VIJESTI

Mali pojas je najbolje čuvana zelena tajna grada

Nekadašnja pariška željeznička pruga namijenjena za prijevoz robe i putnika, poznata pod imenom Mali pojas, prestala se koristiti 1934. godine i od tada je prepuštena bujanju divljeg života. Dijelovi stare željeznice postupno se otvaraju za javnost od 2007. godine i danas predstavljaju pravo utočište biološke raznolikosti. Trenutno je za šetače i rekreativce otvoreno nekoliko dionica u ukupnoj dužini od sedam kilometara.

Održana tribina o važnosti očuvanja najveće kolonije crvenokljunih čigri

Područje jezera Rakitje, proglašeno je 2019. godine dijelom Natura 2000 područjem s ciljem očuvanja najveće kolonije crvenokljunih čigri u kontinentalnoj Hrvatskoj. Kako bi upoznali javnost s ciljevima i razlozima zaštite te unaprijedili komunikaciju među dionicima zaštićenog prostora održana je tribina „Natura područje Sava kod Hruščice sa šljunčarom Rakitje –  suradnjom do rezultata“.

Održivo i participativno upravljanje zaštićenim područjima

Zelena akcija poziva vas da se prijavite na dvodnevnu konferenciju „Održivo i participativno upravljanje zaštićenim područjima“ koja će se 11. i 12. srpnja 2019. održati u Samoboru. Konferencija se organizira u sklopu projekta „Partneri za prirodu“ financiranog putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER