U Zagrebu održana tribina o suradničkim vijećima u zaštićenim područjima

Tribina je organizirana u sklopu projekta „Partneri za prirodu“

Važnost uključivanja lokalnih zajednica i drugih zainteresiranih dionika (poljoprivreda, šumarstvo, vodno gospodarstvo, turizam…) za održivo i transparentno upravljanje zaštićenim područjima međunarodno je priznata, a svijest o tome posljednjih 20-ak godina sve više raste i u Hrvatskoj.

Javne ustanove zadužene za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, često u suradnji s okolišnim organizacijama civilnog društva, u tom su periodu iskušavale različite modele uključivanja dionika, pri čemu je jedan od najizravnijih osnivanje suradničkih vijeća. Cilj tribine bio je prikupiti dosadašnja iskustva na tom području, raspraviti probleme u provedbi ovog modela i prepreke njegovom širenju na druga zaštićena područja te sakupiti prijedloge za njihovo nadilaženje.

Pozivu na tribinu odazvalo se 20-ak sudionika, uključujući predstavnike Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva poljoprivrede, šest javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Hrvatskih šuma, okolišnih NVO-a te predstavnika medija.

  • Predsjednica Zelene akcije Željka Leljak Gracin i Hrvoje Radovanović, asistent na Programu zaštite prirodnih resursa / Foto: Zelena akcija

Nakon uvodnih izlaganja koja su predstavila konkretna iskustva sa suradničkim vijećima u značajnom krajobrazu Gajna, NATURA 2000 području Odransko polje – Turopolje te parku prirode Lastovsko otočje, uslijedila je rasprava među sudionicima tribine. Gotovo svi izlagači i diskutanti dotaknuli su se sličnih problema, poput poteškoća s osiguravanjem kontinuiteta u radu vijeća uslijed nedostatka financijskih sredstava (vezanost uz projekte), podkapacitiranosti većine javnih ustanova za osnivanje i koordiniranje rada vijeća u svim zaštićenim područjima u njihovoj nadležnosti, gubitka motivacije pojedinih dionika za sudjelovanje u radu vijeća zbog realno vrlo ograničenog autoriteta koji ta tijela imaju pri provođenju donesenih odluka, ali i zloupotrebe samih vijeća od strane nekih dionika.

No, unatoč svim problemima, većina se sudionika složila da je trud uložen u osnivanje i koordiniranje rada vijeća opravdan, da ona predstavljaju vrijedan izvor informacija s terena i efikasan mehanizam razmjene informacija između različitih sektora, te da se uključivanjem različitih dionika u planiranje mjera zaštite određenog područja povećava vjerojatnost njihovog provođenja čime se osigurava i njegovo dugoročno očuvanje. Osim toga, na tribini je najavljeno i osnivanje novih suradničkih vijeća u nekim zaštićenim područjima koja ih do sada nisu imala.      

  • Tribina je održana 9. srpnja u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu / Foto: Zelena akcija

Tribina je organizirana u sklopu projekta „Partneri za prirodu“ financiranog putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Glavni cilj projekta je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica. Partneri na projektu su Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Javna ustanova park prirode Lastovsko otočje, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode te švicarska nevladina organizacija Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland.

Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

VEZANE VIJESTI

Bicikliraj za prirodu kroz pet zemalja duž Mure, Drave i Dunava

Amazon of Europe Bike Trail ne nudi samo punu uslugu za bicikliste, već u fokus stavlja i zaštitu prirode kroz program „Bicikliraj za prirodu“. Glavni cilj programa je direktno ulaganje dijela prihoda od rezervacija u projekte zaštite prirode diljem regije.

Održana tribina o važnosti očuvanja najveće kolonije crvenokljunih čigri

Područje jezera Rakitje, proglašeno je 2019. godine dijelom Natura 2000 područjem s ciljem očuvanja najveće kolonije crvenokljunih čigri u kontinentalnoj Hrvatskoj. Kako bi upoznali javnost s ciljevima i razlozima zaštite te unaprijedili komunikaciju među dionicima zaštićenog prostora održana je tribina „Natura područje Sava kod Hruščice sa šljunčarom Rakitje –  suradnjom do rezultata“.

Održivo i participativno upravljanje zaštićenim područjima

Zelena akcija poziva vas da se prijavite na dvodnevnu konferenciju „Održivo i participativno upravljanje zaštićenim područjima“ koja će se 11. i 12. srpnja 2019. održati u Samoboru. Konferencija se organizira u sklopu projekta „Partneri za prirodu“ financiranog putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER