Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod

Kreće realizacija projekta vrijednog 23,3 milijuna kuna

Potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. između Grada Pule i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije započela je provedba strateškog projekta u okviru ITU mehanizma naziva „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“.

„Ugovorom je Gradu Puli osigurano sufinanciranje od 9 milijuna kuna bespovratnih sredstava za projekt vrijedan ukupno 23,3 milijuna kuna”, istaknuo je gradonačelnik Pule Boris Miletić, dodavši kako se Gradu, kao nositelju projekta, omogućuje da zajedno s partnerima - Turističkom zajednicom grada Pule i Povijesnim i pomorskim muzejom Istre, dodatno valorizira bogatu povijest pulskog fortifikacijskog sustava te stvori novu turističku ponudu koja predstavlja sinergiju između nasljeđa vojne baštine i suvremene kulture življenja.

Osigurano je ukupno 9 milijuna kuna bespovratnih sredstava od kojih se 5.552.274,93 kuna odnosi na Grad Pulu (28,88 % prihvatljivih troškova), 849.027,27 kuna na TZG Pule (84,99 % prihvatljivih troškova), a 2.598.697,80 kuna na Povijesni i pomorski muzej Istre (84,99% prihvatljivih troškova).

„Ovim projektom Grad Pula želi pokrenuti kotačiće prošlosti i aktivirati ogroman potencijal kulturne baštine te kroz ulaganje u održivo korištenje kulturnih dobara povećati ponudu kulturnih i edukativnih sadržaja i događanja na dobrobit prvenstveno svih stanovnika urbanog područja Pula, a i šire, a time indirektno utjecati i na održivi razvoj gospodarstva i turizma“ naglasio je gradonačelnik Miletić.

Kroz projektne aktivnosti će se na prostoru obuhvata projekta, koji se odnosi na utvrdu Kaštel te njene podzemne tunele, u dvije razine dogoditi znatna fizička promjena u prostoru i ponudi sadržaja, a novostvoreno okruženje zasigurno će dati dugo čekani vjetar u leđa za kreiranje novih sadržaja kulturne ponude, novih pratećih servisa i potpuno novog potencijala za materijalizaciju brojnih razvojnih mogućnosti u različitim sektorima od značaja za Urbano područje Pule.

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Ingrid Bulian kazala je da su od konkretnih aktivnosti vezanih uz realizaciju projekta upravo u tijeku postupci javne nabave za radove, usluge i ostale projektne aktivnosti s ciljem započinjanja samih radova čiji se završetak u ovom trenutku procjenjuje do studenoga 2022. godine.

„Povijesni i pomorski muzej Istre kroz ovaj projekt vidi mogućnost za rješavanje većeg dijela svojih infrastrukturnih pitanja, budući su na Kaštelu i u tunelskom prostoru Zerostrasse predviđeni građevinski radovi sanacije i zaštite čime će se u značajnoj mjeri poboljšati uvjeti za stručan muzeološki rad, prije svega u segmentu izložbene djelatnosti“, kazao je ravnatelj Povijesnog i pomorskog muzeja Istre Gracijano Kešac.

Izgradnjom novog sanitarnog čvora, ugostiteljskog objekta te, osobito, realizacijom lifta koji će omogućiti vertikalnu povezanost Kaštela sa obje razine tunelskih prostora ispod Kaštela značajno će se podignuti i razina usluge posjetiteljima što je ujedno i pretpostavka za bitno veći broj posjetitelja na ovoj iznimnoj lokaciji. Navedene aktivnosti će od ova dva, trenutno odvojena, punkta stvoriti prostor jedinstvene kulturne destinacije.

Osim kroz infrastrukturne radove na obnovi objekata, Povijesni i pomorski muzej Istre sudjeluje u sklopu ITU mehanizma i produkcijskom realizacijom velike i značajne izložbe o pulskim fortifikacijama, koja će obuhvatiti izložbene prostore Muzeja na Kaštelu, kao i tunelske prostore na obje razine.

Značaj projekta za Turističku zajednicu grada Pule ogleda se u dodatnoj turističkoj ponudi koja će Kaštel, kao povijesnu utvrdu, na zanimljiv i interaktivan način približiti svim turistima koji posjete Pulu. Posebno je važno što će se, kako je već i navedeno, izgradnjom lifta omogućiti lakši pristup Kaštelu i Povijesnom i pomorskom muzeju Istre za turiste treće životne dobi koji čine značajan segment u turističkim dolascima u Puli.

„Spajanje povijesne baštine i modernih tehnologija te omogućavanje turistima da na taj način upoznaju kulturnu baštinu, trend je u svijetu kojega Turistička zajednica isto primjenjuje upravo kroz ovaj projekt“ istaknula je direktorica Turističke zajednice Pula Sanja Cinkopan Korotaj pritom zaključivši kako je primarni cilj povećati posjećenost Kaštelu koji do sada, zbog svoje slabije pristupačnosti, zaostaje u broju posjeta za ostalim atrakcijama Pule.

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ kroz specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ za koji je putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja bio raspisan privremeni Poziv u ograničenom postupku dodjele „Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula“.

Grad Pula / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

MRRFEU najvećim gradovima za održivi razvoj osiguralo 303,4 milijuna eura

Jučer je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije održano potpisivanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u okviru OPKK 2014.-2020. za sedam najvećih urbanih središta. Ukupan iznos bespovratnih sredstava definiran potpisanim Sporazumima je 303,4 milijuna eura.

Grad Pula podiže razinu kvalitete javnog gradskog prijevoza s 12 novih autobusa

Novi autobusi opremljeni EURO 6 motorima koji u Pulu stižu uoči nove turističke sezone značajno će pomladiti i modernizirati vozni park, dodatno povećati sigurnost javnog gradskog prijevoza te ono najvažnije, sukladno europskim preporukama, utjecat će na smanjenje onečišćenja okoliša.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER