Pulski projekt „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“

Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Provedbom projekta se građanima Pule-Pola prenose ključne poruke kojima se upoznaju s važnostima i koristima održivog gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Grad Pula-Pola je u sklopu otvorenog Poziva za dostavu projektnih prijedloga Provedbe Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za svoj projekt „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“ ispunio sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje sredstvima Kohezijskog fonda te je u rujnju 2018. godine donesena Odluka o financiranju projekta, a odmah potom, u  listopadu 2018. godine, potpisan Ugovor o sufinanciranju između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Grada Pula-Pola.

Ukupna vrijednost projekta „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“ iznosi 1.197.845,49 kuna, od čega prihvatljivih troškova 1.173.470,49 kuna.  Sufinanciranje  projekta od 84,99 % iznosi 997.449,81 kuna, dok Grad Pula -Pola sredstvima iz Proračuna osigurava  preostalih  15,01 % ukupno prihvatljivih troškova. Razdoblje provedbe projekta je 20 mjeseci, sa završetkom u svibnju 2020. godine.

  • Izvor: Grad Pula-Pola

Projektom „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“ informira se i educira cjelokupno stanovništvo grada Pule o održivom gospodarenju otpadom, kroz provedbu petnaest aktivnosti, od kojih sedam obaveznih i osam preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Građanima se prenose  ključne poruke kojima se upoznaju s važnostima i koristima održivog gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Projektom su obuhvaćene sve skupine javnosti, s posebnim naglaskom na djecu predškolske dobi, djecu osnovnih i srednjih škola, građane svih dobnih skupina, građane koji žive u samostojećim obiteljskim kućama s okućnicom, turiste, umirovljenike, edukatore, odgojno-obrazovne institucije, milenijsku generaciju, pripadnike nacionalnih manjina te osobe s posebnim potrebama.

Od obaveznih aktivnosti provodi se izrada i distribucija više vrsta letaka, kao primjerice dvojezičnih letaka „Pametna kupovina“, „Ponovna uporaba“, bookmarka za djecu i odrasle, izrada i distribucija  brošura o postupanju s otpadom i kompostiranju,  izrada i postavljenje jumbo plakata i kaširanih plakata za škole s vremenom razgradnje otpada, emitiranje radio i tv emisija o načinima sprječavanja nastanka, postupanja s otpadom  i zbrinjavanju otpada, nadogradnja mrežne stranice te provedba  javnih edukacijskih tribina  za građane po mjesnim odborima.

U preporučene aktivnosti ubrajaju se održavanja predavanja, predstave za djecu i natjecanja u školama uz izradu i podjelu edukativnih materijala (bojanki, radnih listića, memory kartica), emitiranje radio i tv spotova kao i obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša.

  • Izvor: Grad Pula-Pola

Tiskani materijali su dvojezični – brošure, letci i bookmarci su na hrvatskom i talijanskom jeziku, na temu su sprječavanja nastanka otpada, ponovna uporaba, odvajanje stakla, plastike i papira. Različiti jumbo plakati, namijenjeni građanima i turistima, koji se postavljaju na najfrekventnija mjesta u gradu, također su dvojezični (hrvatski i engleski jezik),  a  trajni kaširani plakat veličine B1 namijenjen  djeci od 7-15 godina na temu „Ne bacaj u prirodu – vrijeme biološke razgradnje otpada u prirodi“ ostaje u trajnoj postavi osnovnih škola.

Produkcija, emitiranje i sudjelovanje u specijaliziranim radijskim i TV emisijama, prilagođenih osobama s posebnim potrebama uz primjenu znakovnog jezik za gluhonijeme, raspoređeni su tijekom cijelog perioda provedbe projekta.

Očekuje se kako će višejezični spotovi, kalendari, blokovi i sav ostali promotivni materijal s logom projekta izazvati sinergijski učinak svih planiranih i provedenih aktivnosti.

U prilogu možete preuzeti letak „Pametna kupovina“, a svi ostali materijali dostupni su na sljedećoj poveznici.

Grad Pula / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Zagreb: Apel za pridržavanje termina odvoza otpada

Zagrebački holding je građankama i građanima Zagreba u nedjelju 5. travnja ponovno uputio apel za pridržavanje termina odvoza otpada i povećanu svjesnost tijekom trenutne epidemiološke situacije.

Grad Zagreb: „Stavi pravu stvar na pravo mjesto!“

U srijedu su u Zagrebačkom holdingu predstavljene edukativno-informativne aktivnosti koje će se, s ciljem edukacije građanki i građana Zagreba o važnosti i načinima odvojenog sakupljanja otpada te povećanja razine svjesnosti o potrebi njihovog osobnog doprinosa, provoditi u sklopu projekta „Stavi pravu stvar na pravo mjesto!“.

U Parizu se uvodi prva zero waste ulica

Pariška gradska uprava odlučna je u borbi protiv otpada te godišnju količinu otpada od 410 kg po stanovniku nastoji smanjiti brojnim mjerama u sklopu provođenja svog novog klimatskog plana. Uvođenjem eksperimentalne zero waste ulice količina otpada se planira smanjiti za 10 % ili oko 50 kg godišnje po stanovniku Pariza.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER