Zeleni forum poziva MZOE i FZOEU na raspisivanje natječaja za udruge

Zeleni forum, nacionalna mreža udruga za zaštitu okoliša: „Bez razvoja civilnog društva, nema ni razvoja društva u cjelini!“

Organizacije civilnog društva (OCD) okupljene u Zelenom forumu, nacionalnoj mreži udruga za zaštitu okoliša i prirode te energetike i klime, uputile su otvoreno pismo nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (MZOE) i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Pismo je vezano za dugogodišnji izostanak osiguranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva te financiranje i sufinanciranje okolišnih projekata koje provode OCD-i te ga u nastavku prenosimo u cijelosti:

„Dok je Hrvatska kao zemlja članica trenutačno među zadnjima u povlačenju dostupnih sredstava iz EU fondova, organizacije civilnog društva koje djeluju u području zaštite okoliša i prirode, te energetike i klime svojim radom i projektima koje provode ispunjavaju ciljeve na koje se Republika Hrvatska obavezala putem nacionalnog zakonodavstva, kao članica Europske unije, ali i putem brojnih međunarodnih sporazuma. Brojna tijela koriste rezultate rada različitih OCD-a prilikom izvještavanja prema Europskoj uniji i drugim međunarodnim tijelima. Udruge između ostalog upozoravaju na zagađenje i štetne projekte, educiraju javnost, pripremaju i provode projekte u kojima lokalnim zajednicama osiguravaju infrastrukturu, opremu, rade s ranjivim skupinama, čuvaju bioraznolikost i sudjeluju u aktivnostima u zaštićenim područjima prirode, osiguravanju čiste vode, tla i zraka, obnovljivih izvora energije te pomažu u boljem gospodarenju otpadom. Često nadoknađuju nepokrivenost teritorija RH inspekcijskim službama i stvaraju nova radna mjesta. MZOE pak ne osigurava siguran i stabilan sustav financiranja OCD-a na tom polju i podršku razvoju malih i srednjih udruga skoro cijelo desetljeće, što dovodi do urušavanja mnogih civilnih inicijativa i organizacija na terenu.

MZOE je ulaskom u Europsku uniju ukinulo razvijeni sustav financiranja projekata iz svoje nadležnosti koji je bio sličan po uvjetima onima iz ostalih ministarstava. Dok ostala ministarstva i danas prepoznaju važnost i ulogu civilnog društva i raspisuju natječaje, MZOE udruge iz svog djelokruga ne prepoznaje kao partnere te već dugi niz godina ne osigurava financiranje projekata iz nacionalnih izvora. Time manje udruge koje djeluju na lokalnoj razini i koje provode konkretne akcije u svojim zajednicama nemaju pristup financiranju.

Oni OCD-i koji imaju kapacitet provoditi veće projekte suočavaju se s nedostatkom institucionalne i financijske potpore prilikom provedbe projekata koji se financiraju iz različitih fondova i programa Europske unije, a za koje nije osigurano financiranje u 100%-tnom iznosu. Kako MZOE ne osigurava potporu, OCD-i su u pojedinim slučajevima prisiljeni odustajati od potpisivanja ugovora za pozitivno evaluirane projekte zbog nemogućnosti osiguravanja vlastitog sufinanciranja ili predfinanciranja projekata.

Dok MZOE šuti, Ministarstvo financija putem Savjeta za razvoj civilnog društva ističe da je moguće osigurati proračunska sredstva za pružanje podrške radu udruga u pojedinim sektorima, ako nadležno ministarstvo iskaže potrebu za time.  Na sredstva iz EU programa i fondova udruge plaćaju poreze, prireze i doprinose u iznosima koji često nadmašuju sufinanciranje, i u takvim slučajevima OCD-i predstavljaju de facto neto uplatitelje u državni proračun.

Zbog svega navedenog Zeleni forum je prisiljen ukazati na ovu ozbiljnu krizu, te poziva MZOE da iznađe rješenje za financijske izazove s kojima se udruge iz područja zaštite okoliša i prirode te energetike i klime suočavaju. Bez poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva nema ni razvoja društva u cjelini. Novi Europski zeleni plan opisuje kako će do 2050. Europa postati prvi klimatski neutralan kontinent te kako potaknuti gospodarstvo, poboljšati zdravlje i kvalitetu života, zaštititi prirodu i pritom nikoga ne zapostaviti. Želimo u partnerstvu s MZOE zajednički djelovati u stvaranju, provođenju i nadzoru politika koje su od izravnoga interesa za građane na tom polju, kako bi zajedno osigurali zaštitu okoliša i prirode koju zaslužuju građani RH, a isto tako i priroda koja nas okružuje.

Zeleni forum – Mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske“

  • Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Vlasnici kuća u Italiji sada mogu besplatno instalirati fotonaponske sustave

Talijanska vlada je povećala potpore za energetsku obnovu zgrada i projekte nadogradnje obnovljivih izvora energije, uključujući fotonaponske sustave i sustave za pohranu energije za koje će se umjesto dosadašnjih 50 od sada financirati 110 posto troškova! To je tek dio nove uredbe talijanske vlade koja je prošlog tjedna izglasala paket mjera za oživljavanje gospodarstva kao odgovor na krizu COVID-19.

Deklaracija 2020 - Održiva Europa za sve!

Okolišne udruge okupljene u nacionalnu mrežu Zeleni Forum pozivaju nadležne institucije Vlade RH da odlučnije iskoriste svoju ulogu predsjedatelja Vijećem EU-a, potaknu ambicioznu provedbu pravednog „Zelenog plana za Europu“ i konačno uspostave dijalog s civilnim društvom na nacionalnoj razini o navedenim temama.

Deklaracija za održivu Europu za sve njene građanke i građane

Udruge Zelena akcija i BIOM, u suradnji s Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, organizirali su 17. travnja u Kući Europe tribinu pod nazivom „Važnost europskih izbora za okoliš i društvo“ na kojoj je predstavljena „Deklaracija za održivu Europu za sve njene građane i građanke“.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER