Proizvodnja goriva iz emisija CO2 pomoću MIT membrane

Alternativna goriva

Membrana koju su razvili istraživači s Instituta za tehnologiju iz Massachusettsa može izolirati ugljikov monoksid iz ugljikovog dioksida, čime se štetne emisije stakleničkih plinova prevode u korisna alternativna goriva.

Ugljikov dioksid jedan je od prirodnih stakleničkih plinova nužan za regulaciju temperature na Zemlji. S početkom industrijskog razvoja sredinom 19. stoljeća dolazi do neuravnoteženosti, točnije porasta, njegove koncentracije u atmosferi što je dovelo do, svima poznate pojave, globalnog zagrijavanja.

Promet je danas najveći izvor emisija ugljikovog dioksida, a industrija ga slijedi u stopu. Godine 1997. donesen je Protokol iz Kyota kojim se reguliraju emisije stakleničkih plinova u atmosferu, no njime postavljeni ciljevi još uvijek nisu postignuti na globalnoj razini.

Postoji li prihvatljivo i primjenjivo rješenje?

Istraživači MIT-a (Massachusetts Institute of Technology) razvili su novi sustav pretvorbe emisija ugljikovog dioksida u korisna alternativna goriva temeljen na membranama. Simulacija procesa u malom mjerilu pokazala se učinkovitom, tako da se istraživači nadaju da će sustav uskoro prilagoditi konvencionalnim elektranama na bazi fosilnih goriva.

Proces s MIT membranom

Izrađena od lantana, kalcija i željeznog oksida, membrana je dizajnirana kako bi odvojila kisik iz ugljikovog dioksida čime zaostaje ugljikov monoksid koji se zatim može pretvoriti u razna korisna goriva.

Proces zahtjeva unos značajne količine energije kako bi se postigle temperature do 990°C (1,814°F) potrebne za rastavljanje ulaznog ugljikovog dioksida na kisik i ugljikov monoksid. Kako bi postizanje potrebnih visokih temperatura bilo energetski, ali i ekonomski isplativo, istraživači u tu svrhu  predlažu korištenje otpadne solarne ili toplinske energije samog postrojenja.

Najbolji ishod ovoga projekta bio bi uključivanje membrana u elektranu na bazi prirodnog plina dodavanjem u potpunosti novog izlaznog toka goriva u postrojenju. Ugljikov dioksid proizveden generiranjem električne energije iz prirodnog plina tada bi prolazio ovakvim membranskim sustavom koji bi se i sam pokretao malom strujom izvornog prirodnog plina.

Alternativno gorivo

Izlazni tok ugljikovog monoksida može se miješati s vodikom i proizvesti sintezni plin. Njegova primjena je široka, od bitne sirovine za proizvodnju goriva u motorima s unutrašnjim izgaranjem (nakon dorade), preko medija za generiranje električne energije do mogućnosti njegovog dovođenja u već postojeću plinsku distribucijsku mrežu.

Ovakav bi proces stvorio novi komercijalni proizvod u elektranama, a istovremeno smanjio emisije stakleničkih plinova.

Vrijedi napomenuti kako je ovo istraživanje sufinancirala naftna kompanija Shell, što bi moglo ukazivati na nalaženje praktičnih rješenja te njihovu skoru primjenu u praksi. Nadalje, ako velike tvrtke, koje kao izvor energije za svoj rad koriste fosilna goriva, mogu pronaći način kako vlastite emisije ugljikovog dioksida prevesti u pozitivan izvor prihoda, to je pozitivan i koristan scenarij i po ostale korisnike.

Istraživanje je objavljeno na ChemSusChem.

 

B.K.

VEZANE VIJESTI

Istraživači s Yalea razvili su novu vrstu amorfnog metala

Istraživači s Yalea razvili su novu vrstu amorfnog metala (metalnog stakla ili amorfne metalne legure) smanjenjem broja jezgara pri procesu kristalizacije čestica materijala nanodimenzija. Dobiveni materijal zadovoljavajućih je svojstava, a istraživači mu prognoziraju široku primjenu. 

Svjetska banka od 2019. prestaje s financiranjem fosilnih goriva

Obilježavajući dvogodišnjicu usvajanja Pariškog klimatskog sporazuma, Svjetska banka je na ovogodišnjem One Planet Summitu u Parizu objavila novi plan o prestanku financiranja naftnih i plinskih projekata od 2019. godine.

Zagovornici fosilnih goriva lobiraju u Bonnu

Konferencija o klimatskim promjenama UN-a održava se u Bonnu u od 6.-18. studenog 2017. Predstavnici vlada, gradova, nevladinih organizacija i civilnog društva te poslovni ljudi i investitori iz cijelog svijeta okupili su se u Bonnu kako bi uskladili i ubrzali aktivnosti u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama u organizaciji Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER