Rijeka širi područje besplatnog bežičnog interneta

Ukupna površina područja pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa internetu, uključujući i područje prošireno u sklopu WiFi4EU inicijative, u Rijeci sada iznosi 250.000 m2

Sutra će se u prostorijama Matice umirovljenika Rijeka (Kružna ulica 5) predstaviti 11 novih pristupnih točaka besplatnom bežičnom internetu Grada Rijeke.

Područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa internetu sada je prošireno, između ostalog, na Kružnu ulicu i prostor Matice umirovljenika, a nove pristupne točke predstavit će Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke, Željko Jurić, pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke i Emil Baumgartner, predsjednik Matice umirovljenika Rijeka.

Sustav proširenja besplatnog bežičnog pristupa internetu Grada Rijeke financiran je sredstvima Europske komisije, u okviru inicijative Europske komisije WiFi4EU Besplatni Wi-Fi za građane Europe.

Cilj WiFi4EU inicijative je osigurati kvalitetan besplatan pristup Internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, objekti javne uprave, knjižnice i zdravstveni centri na cijelom području Europske unije.

Prvo područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog interneta Grada Rijeke postavljeno je 2007. godine u centru grada, a do danas je postavljeno ukupno 136 pristupnih točaka. Ukupna površina područja pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa internetu, uključujući i područje prošireno u sklopu WiFi4EU inicijative je 250.000 m2.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Nove šume posađene u blizini rijeka mogle bi iskoristiti svu vodu

Sadnja novih šuma predstavlja obećavajući način za borbu protiv globalnog zatopljenja budući da stabla apsorbiraju ugljikov dioksid, glavni staklenički plin koji nastaje kao posljedica ljudskog djelovanja. No, neplanirana posljedica sadnje novih šuma mogli bi biti trajno niski protoci rijeka.

Program WiFi4EU

Europska komisija je pokrenula internetski portal WiFi4EU. Pozivaju se općine u cijeloj Europi da se prijave na prvi natječaj za projekte, koji će se otvoriti sredinom svibnja. Općine će se u okviru poziva natjecati za financiranje EU-a za izgradnju pristupnih točaka za besplatan bežični internet na javnim mjestima.

Program WiFi4EU

Europska komisija je pokrenula internetski portal WiFi4EU. Pozivaju se općine u cijeloj Europi da se prijave na prvi natječaj za projekte, koji će se otvoriti sredinom svibnja. Općine će se u okviru poziva natjecati za financiranje EU-a za izgradnju pristupnih točaka za besplatan bežični internet na javnim mjestima.

Novi poziv za natječaj „WIFI4EU”

Europska komisija je ponovno otvorila poziv za natječaj „WIFI4EU”. Prijave će biti otvorene do petka, 9. studenoga 2018. godine do 17 sati.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER