Istanbulska konvencija: Sve članice EU-a moraju je ratificirati bez odgode!

Zastupnici se zalažu za uvrštavanje nasilja nad ženama u popis teških kaznenih djela na razini EU-a

Zastupnici u Europskom parlamenta su u četvrtak pozivali EU da pristupi Istanbulskoj konvenciji i da je sve države članice ratificiraju.

  • Prvi pravno obvezujući međunarodni instrument za sprječavanje rodno uvjetovanog nasilja 
  • Zastupnici žele da se nasilje nad ženama uvrsti u popis teških kaznenih djela na razini EU-a
  • Svaka treća žena u EU-u doživjela je fizičko i / ili seksualno nasilje 

 

Nezakonodavna rezolucija, usvojena u četvrtak s 500 glasova za, 91 protiv i 50 suzdržanih, poziva Vijeće da hitno zaključi EU ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatu i kao Istanbulska konvencija. U rezoluciji se poziva sedam država članica koje su potpisale, ali još nisu ratificirale Konvenciju da to učine bez odlaganja.

Zastupnici osuđuju napade i kampanje protiv Konvencije u nekim zemljama, koje se temelje na namjernom pogrešnom tumačenju i lažnoj prezentaciji njenog sadržaja u javnosti.

Zastupnici traže da Komisija u sljedećoj Europskoj rodnoj strategiji kao prioritet doda borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja. Također traže od Komisije da podnese zakonski akt koji se bavi svim oblicima rodno uvjetovanog nasilja, uključujući i online zlostavljanje i kibernasilje, te se zalažu za uvrštavanje nasilja nad ženama u popis teških kaznenih djela na razini EU-a.

Sve države članice trebale bi osigurati da se Konvencija pravilno provodi i primjenjuje dodjeljivanjem odgovarajućih financijskih sredstava i ljudskih resursa resornim službama. Od ključne važnosti je i omogućiti odgovarajuću obuku osoblja koje se bavi žrtvama (suci, liječnici, policijski službenici itd.).

Parlament također ponavlja svoje stajalište da podupire izdvajanje 193,6 milijuna eura za mjere sprječavanja i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja u programu Prava i vrijednosti.

>>> Nasilje nad ženama u EU-u: trenutačno stanje (2.09.2019.) (en) <<<

Istanbulska konvencija, koju je Vijeće Europe usvojilo 2011. godine, stupila je na snagu 2014., a EU ju je potpisala u lipnju 2017. godine. To je prvi međunarodni instrument te vrste. Njome se uspostavlja sveobuhvatan okvir mjera za sprečavanje takvog nasilja, pružanje potpore žrtvama i kažnjavanje počinitelja.

Iako je Europska Unija potpisala Konvenciju 13. lipnja 2017., sedam država članica još nije ratificiralo Konvenciju: Bugarska, Češka, Mađarska, Litva, Latvija, Slovačka i Ujedinjena Kraljevina.

Prema istraživanju Agencije za temeljna prava iz 2014. godine, svaka treća žena u EU-u doživjela je fizičko i / ili seksualno nasilje nakon navršene 15. godine. Udio od 55 % žena suočeno je s jednim ili više oblika seksualnog uznemiravanja (11% je bilo podvrgnuto kiber maltretiranju). Jedna od 20 žena je silovana.

Europski parlament / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Ursula von der Leyen nova je čelnica Europske komisije

Europski parlament je u utorak potvrdio njemačku demokršćanku Ursulu von der Leyen za predsjednicu Europske komisije. Von der Leyen će danas odstupiti s mjesta njemačke ministrice obrane te će naslijediti Jeana Claudea Junckera na mjestu čelnika Europske komisije 1. studenog.

Zašto je potrebno uključiti više žena u kreiranje okolišne politike?

Nedavno istraživanje otkrilo je kako se između muškaraca i žena javljaju oprečna mišljenja kad se raspravlja o pitanjima vezanim za zaštitu okoliša. Žene su se, za razliku od svojih muških kolega, pokazale mnogo izglednijima za podupiranje politike zaštite okoliša.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER