Rezultati i dobrobiti LIFE projekata

Održana LIFE konferencija

U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike održana je druga po redu LIFE konferencija na kojoj su predstavljeni uspješni hrvatski i inozemni projekti sufinancirani u okviru Programa LIFE.

Cilj konferencije bio je kroz konkretne primjere uspješnih projekata predstaviti na koji način LIFE projekti pridonose rješavanju okolišnih i klimatskih problema te potaknuti hrvatske prijavitelje na prijavu ili preuzimanje i primjenu LIFE rezultata.

U Hrvatskoj se od 2013. provodi 20 projekata na kojima hrvatske organizacije sudjeluju kao koordinatori i partneri, a ukupna vrijednost projekata koji se provode u Hrvatskoj iznosi više od 14 milijuna eura, od čega je više od 9 milijuna eura EU sredstava.

U okviru konferencije održana je panel diskusija na temu integracije LIFE projekata u javne politike i zakonodavstvo, a sudjelovali su predstavnici projekata: LIFE Euroturtles, LIFE Artina, LIFE SU.SA.FRUIT, LIFE LINX, LIFE DINALP BEAR, DRAVA LIFE. Naglašeno je kako Program LIFE potiče organizacije na suradnju s lokalnim i državnim institucijama, ali i na suradnju s organizacijama iz drugih država članica kako bi se projektni rezultati primjenjivali na što širem području.

Uz hrvatske projekte, predstavljena su i četiri inozemna projekta čiji su predstavnici podijelili svoja iskustva s provođenjem LIFE projekata. Riječ je o projektima: LIFE MATHER, LIVEDRAVA, LIFE FOODWASTEPREV, LIFE ECOLEX.

Na konferenciji je sudjelovalo preko 160 sudionika iz javnih i privatnih institucija te nevladinih organizacija koji su imali priliku posjetiti i sajam LIFE projekata koji se provode u Hrvatskoj. Na sajmu je sudjelovalo 14 projekata koji su izložili svoje informativne i promotivne materijale te je to bila prilika za razmjenu iskustava između korisnika projekata i potencijalnih prijavitelja.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Hoćemo li uskoro usisavati plastični otpad iz oceana?

Možda zvuči krajnje neobično i gotovo nemoguće, ali američka neprofitna organizacija Clear Blue Sea sagradila je poluautonomni robot katamaran s kojim iz oceana namjerava usisati što više otpada. Priču o tome objavio je Washington Post.

Otvoren LIFE natječaj za 2019. godinu

Europska komisija otvorila je natječaj za program LIFE za 2019. godinu. Natječaj je otvoren do lipnja za konceptne sažetke koji se prijavljuju na potprogram Okoliš, odnosno do rujna za projektne prijedloge koji se prijavljuju na Klimatske aktivnosti.

Objavljen javni poziv na nacionalno sufinanciranje LIFE projekata

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2019. godini.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER