Litvi odobrene potpore za proizvodnju električne energije iz OIE

Odobrenje Europske komisije

Europska komisija prihvatila je litvanski financijski nacrt prijedloga programa potpore povlaštenih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije te procijenila da su predložene mjere u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama.

Litva je 2012. godine uspostavila financijski nacrt prijedloga programa potpore povlaštenih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije, a Europska komisija je 8. siječnja ove godine odobrila potpore dodijeljene u okviru ovog programa u razdoblju od 2012. - 2015. godine, kada je odabran posljednji korisnik u okviru programa. Tijekom navedenog perioda, korisnici su odabrani putem natječajnih postupaka  te su im potom odobrene potpore u obliku Feed-in premija (FiP) za razdoblje od 12 godina.

Kako bi se izbjegli prekomjerni administrativni troškovi, elektrane male snage ispod 30 kilovata (i od 2013. ispod 10 kilovata) dobivaju potpore u obliku fiksnih Feed-in tarifa (FiT) – zajamčene cijene za proizvedenu električnu energiju, za razdoblje od 12 godina.

Razlika tih dvaju sustava potpore jest taj da se sustav potpore premija navodi kao primjer tržišno orijentiranog sustava potpore. Povlašteni proizvođači u sustavu FiP prodaju svoju električnu energiju izravno na tržištu električne energije. Za tako prodanu električnu energiju povlašteni proizvođači, povrh cijene električne energije postignute na tržištu, dobivaju dodatni iznos, odnosno premiju. Za razliku od sustava potpore FiP, sustav fiksnih tarifa (sustav FiT) navodi se kao primjer netržišno orijentiranog sustava potpore, a povlašteni proizvođači u sustavu fiksnih tarifa u pravilu nisu izloženi tržišnim rizicima jer im se cijena električne energije uglavnom određuje administrativno.

Komisija je predloženi nacrt programa potpore procijenila u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, posebno u skladu sa Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša iz 2008. i Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju iz 2014. Zaključak Komisije jest taj da su litvanske mjere u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama kojima se pomiče proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, kao i u skladu s ekološkim ciljevima EU-a, bez nepotrebnog narušavanja tržišnog natjecanja.

Litvanski program potpore za povlaštene proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora energije financira se iz poreza koji plaćaju krajnji potrošači električne energije. Od 1. siječnja 2019. Litva namjerava odobriti smanjenje tog poreza „energetski intenzivnim“ industrijskim korisnicima. Komisija je zaključila da je litvanska mjera u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, posebno sa Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju 2014.-2020.

Mjera će promicati energetske i klimatske ciljeve EU-a i osigurati globalnu konkurentnost „energetski intenzivnih“ korisnika i industrija, a sve bez nepotrebnog narušavanja tržišnog natjecanja.

Margrethe Vestager, povjerenica Europske komisije zadužena za politiku tržišnog natjecanja, rekla je: „Ove dvije sheme omogućit će Litvi da i dalje podupire razvoj obnovljivih izvora energije i da očuva konkurentnost tvrtki koje intenzivno koriste električnu energiju putem smanjenja njihovih doprinosa za financiranje ove podrške. To će, u skladu s ekološkim ciljevima EU-a i pravilima o državnim potporama, doprinijeti prijelazu Litve na nisko-ugljičnu i ekološki održivu opskrbu energijom.“

Cjelovito priopćenje Europske komisije za tisak dostupno je online.

Klara Perović / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Zelena akcija: Energetska strategija nas vodi u fosilnu budućnost

Strategija energetskog razvoja RH do 2030. godine vodi nas u novo desetljeće ulaganja u fosilnu infrastukturu, poput LNG terminala na Krku, Jadranko-jonskog plinovoda, daljnje eksploatacije nafte i plina u Slavoniji, Lici i Jadranu, dok potpuno ignorira globalnu klimatsku krizu, ističe se u priopćenju Zelene akcije.

EU rekorderi u čistoj energiji

Manje od polovice, točnije 11 od 28 država članica Europske unije već su postigle ili su blizu postizanja ciljeva obnovljive energije za 2020. godinu što pokazuju najnoviji podaci Eurostata. EU je na putu ispunjenja cilja udjela čiste energije unatoč postupnom usporavanju stope korištenja obnovljivih izvora energije, a pojedine zemlje članice EU-a će se tijekom ove godine trebati potruditi kako bi dosegle svoj zadani cilj za 2020. godinu.

Inovacijama i tehnološkim promjenama do bržeg prelaska na niskougljično gospodarstvo

U borbi protiv klimatskih promjena prelazak na gospodarstvo s niskim emisijama ugljika jedna je od najvećih prilika našeg doba. Kao povjereniku za klimatsku politiku i energetiku cilj mi je ubrzavanje prelaska na čistu energiju uvođenjem odgovarajućeg pravnog, političkog i financijskog okvira, koji uključuje suradnju u području tehnologija za čistu energiju putem inovativnog plana za strateške energetske tehnologije (SET).

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER