XV. Međunarodni znanstveno-stručni simpozij gospodarenje otpadom Zagreb 2018

Simpozij se održava od 3.-5. prosinca 2018.

Organizatori ovog tradicionalnog međunarodnog znanstveno-stručnog simpozija su Grad Zagreb, International Solid Waste Association (ISWA), Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom (HUGO) i Sveučilište u Zagrebu - Geotehnički fakultet Varaždin

Još davne 1990. godine održan je prvi Međunarodni simpozij gospodarenja otpadom Zagreb, čime je organizacijom ovog XV. Međunarodnog znanstveno–stručnog simpozija zaokružen ciklus od 30 godina tradicije održavanja ovakve manifestacije na kojoj se okupljaju eminentni stručnjaci i znastvenici u području gospodarenja otpadom iz cijele regije.

Kružno gospodarstvo stavlja naglaske na novi pristup cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, a time i dodatne izazove svim dionicima sustava. Od donošenja Plan gospodarenja otpadom za Republiku Hrvatsku 2017-2022. godine, aktivnosti za uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom sve su intenzivnije. Međutim, još uvijek se 85 % prikupljenog otpada u Republici Hrvatskoj odlaže na odlagališta bez prethodne obrade. Velika odgovornost je na jedinicama lokalne samouprave koje moraju izgraditi infrastrukturu za odvajanje na kućnom pragu, izgraditi reciklažna dvorišta te informirati i educirati javnost.

Odvojeno sakupljena plastika teško se plasira na tržište kao vrijedna sirovina. Centri za gospodarenje otpadom trebali bi u konačnici biti zadnja faza sustava, ali do sada su uspješno realizirana samo dva projekta. Međutim, uspostavljanjem sustava evidentno je da je bez energetske oporabe otpada koji se više ne može reciklirati, uspostava cjelovitog sustava nije moguća. Dodatno, gradnjom sustava gospodarenja otpadnih voda, gospodarenje otpadnim muljem postaje sve veći problem jer ne postoji sustavno rješavanje ovog problema na razini države. Morski otpad i mikroplastika detektirani su kao novi rastući problem u gospodarenju otpadom.

Stoga će ovogodišnji znanstveno–stručni simpozij analizirati velike promjene u cjelokupnom sustavu gospodarenja otpada u svim segmentima, s posebnim naglaskom na energetsku oporabu, gospodarenje otpadnim muljem te otpadom od plastike.

Cilj ovog simpozija je da se suradnjom znanstvenog i stručnog sektora te drugih dionika u sustavu gospodarenja otpadom, za ove goruće probleme iznađu kvalitetna rješenja koja će problematiku cjelokupnog gospodarenja svim kategorijama otpada sagledati sa aspekta načela gospodarenja otpadom, hijerarhije gospodarenja otpadom i kružnog gospodarstva.

 

Teme simpozija:

  • Izazovi kružnog gospodarstva
  • Mogućnosti energetske oporabe otpada
  • Gospodarenje otpadnim muljem
  • Izazovi gospodarenja otpadom od plastike
  • Morski otpad i mikroplastika
  • Gospodarenje otpadom kao gospodarska aktivnost
  • Suradnja znanosti i gospodarstva u službi gospodarenja otpadom

 

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Sirote ptice pojedu stotine fragmenata plastike na dan

Grozni prizori kitova, morskih kornjača i drugih životinja koje stradavaju zbog našeg plastičnog otpada na najtužniji način ukazuju na razmjere plastične krize. Odavno znamo da plastični otpad ugrožava i velik broj morskih i kopnenih ptica, no nova istraživanja otkrivaju koliko fragmenata plastike svakodnevno progutaju ta divna stvorenja kroz hranu koju jedu.

Varaždin dobiva Fakultet inženjerstva okoliša

Bez obzira koji smjer završe studenti dobivaju zvanje magistra inženjera inženjerstva okoliša, s određenom subspecijalnošću, bilo prema geoinženjerstvu, upravljanju vodama ili upravljanju okolišem. Završetkom diplomskog studija student je osposobljen upravljati okolišem na održiv način i preuzeti osobnu i timsku odgovornost za strateško odlučivanje i uspješno provođenje i izvršenje zadataka pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša te primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša i preuzeti društvenu i etičku odgovornost za posljedice. 

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER