Webinar: Potencijal bioplina u energetskoj tranziciji gradova i regija

Razvoj europskog tržišta bioplina

Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors), jedna od najvažnijih inicijativa Europske unije usmjerena na aktivno uključenje lokalne i regionalne uprave u borbu protiv klimatskih promjena, poziva sve zainteresirane da se prijave na webinar kojem je cilj približiti načine korištenja bioplina u gradovima i pojasniti prednosti korištenja energije iz obnovljivih izvora.

BiogasAction

Revidiranom Direktivom o obnovljivim izvorima energije postavljen je cilj od najmanje 32 % udjela energije iz obnovljivih izvora do 2030. godine, a upravo su regije i gradovi predvodnici razvoja novih tehnika za održivo i kružno korištenje resursa na svojim područjima.

Među obnovljivim izvorima energije, za proizvodnju električne i toplinske energije, kao i transportnih goriva, potiče se korištenje bioplina. Projekt BiogasAction usmjeren je na pokretanje razvoja europskog tržišta bioplina te povećanje proizvodnje bioplina i biometana unutar EU. Ovaj Horizon2020 projekt usmjeren je na uklanjanje ne-tehničkih prepreka za stvaranje boljih okriva za širu primjenu bioplina i biometana na području Walesa, Velike Britanije, Hrvatske, Češke, Nizozemske, Danske, Latvije, jugoistočne Švedske i Francuske (sjeverozapadni dio i regija Auvergne-Rhône-Alpes). Voditelj projekta u Republici Hrvatskoj je Energetski institut Hrvoje Požar.

Nadolazećim webinarom pružit će se detaljniji uvid u BiogasAction pristup i postignuća, a također će se dati i odgovarajući primjeri o mogućim integracijama bioplina u europske gradove i regije.

 

Webinar se održava u srijedu 12. prosinca 2018. od 11:00 do 12:30, a registrirati se možete ovdje.

 

  • Program webinara je sljedeći:

EU okvir za proizvodnju energije i bioplina iz otpada

  • Jose-Jorge Diaz Del Castillo, European Commission – DG ENV

Projekt BiogasAction: ciljevi i rezultati

  • Nils Daugaard, EC Network 

Studija slučaja: integracija bioplina u lokalne planske dokumente

  • Anda Jekabsone, Ekodoma [Latvija]

Studija slučaja: postrojenje Solrød Biog

  • Tyge Kjær, Roskilde University [Danska]

Pitanja i odgovori

 

  • BiogasAction / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Njemačka je supersila čiste energije, a imamo i dokaze

Njemački automobilski superbrendovi Audi, BMW i Mercedes-Benz poznati su širom svijeta, a malo tko nije čuo za Oktoberfest, kao i za briljantne njemačke skladatelje Bacha, Wagnera, Beethovena, Brahmsa, Schumanna, Mendelssohna i druge (dobro, možda su nekima poznatije njemačke manekenke). No, jeste li znali da je ova zemlja također i supersila čiste energije?

Usvojen konačni paket mjera „Čista energija za sve“

Zastupnici u Europskom parlamentu danas su na plenarnoj sjednici u Strasbourgu usvojili konačni paket mjera „Čista energija za sve“ o novim ciljevima EU-a za korištenje obnovljivih izvora energije i veću energetsku učinkovitost te pravno obvezujuće smjernice za ispunjenje ciljeva Pariškog klimatskog sporazuma. Energetski paket sadrži dvije direktive i Uredbu o upravljanju energetskom unijom.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER