Predstavljen projekt Izrada studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju CGO Zagreb

CGO Zagreb u Resniku partneri će započeti graditi najranije 2022. godine

Jučer je u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma predstavljen projekt „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb“.

Ukupna vrijednost projekta je 30 milijuna kuna, od čega je osigurano 85 posto, odnosno, 25,5 milijuna kuna iz EU fondova, a rok provedbe je 48 mjeseci – do 23. srpnja 2022. Zagrebački centar za gospodarenje otpadom osigurao je dodatnih 5 posto (1,5 milijuna kuna) od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te se prijavio na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dodjelu sredstava u iznosu još 1,5 milijuna kuna. Preostalih 5 posto vrijednosti Projekta osigurat će Grad Zagreba i Zagrebačka županija.

Navedena bespovratna sredstva utrošit će se za izradu studijsko-projektne dokumentacije za potrebe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije potrebne za sufinanciranje sredstvima EU‑a.

Izrada studijsko–projektne dokumentacije za izgradnju CGO Zagreb uključuje Studiju izvodljivosti s analizom troškova i koristi i s analizom poslovnog modela, uključivo najmanje tri obrađena varijantna idejna rješenja, te odabirom najboljeg rješenja za centar za gospodarenje otpadom i maksimalno osam pretovarnih stanica, idejnog rješenja centra za gospodarenje otpadom, dokumentacije za postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i postupak prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu (Studija utjecaja na okoliš), geodetskih i drugih podloga te parcelacijskih elaborata za izradu idejnog projekta, idejnog projekta, ishođenje uvjeta i ishođenje lokacijske dozvole, projektne prijave za EU financiranje (Aplikacijski paket) sa svim potrebnim dodacima i popratnim dokumentima za sufinanciranje sredstvima EU.

Pored toga, potrebno je izraditi i projektno–tehničku dokumentacije za pretovarne stanice, kao i izradu tehničkih podloga i dokumentacije o nabavi za radove, opremu i usluge CGO Zagreb, potrebne za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

S jučerašnjeg predstavljanja projekta / Fotografija: Grad Zagreb

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić istaknuo je kako zagrebački otpad nije samo zagrebački već i državni, zahvalivši se Ministarstvu zaštite okoliša i Zagrebačkoj županiji što se konačno krenulo zajednički raditi na zbrinjavanju otpada. „Bez recikliranja i odvojenog prikupljanja otpada nema rješenja i što prije to shvatimo prije ćemo riješiti ovaj problem“, rekao je Milan Bandić.

„Otpad s kojim se ne postupa onako kako treba može biti opasan za okoliš i zdravlje ljudi“, istaknula je predsjednica Hrvatske udruge za gospodarenje otpadom Aleksandra Anić Vučinić, dodavši da priča o gospodarenju otpadom počinje tek nakon prikupljanja. „U otpadu ima dosta korisnih stvari i zato ga moramo odvajati, kako bi nakon obrade ostao samo manji dio za odlaganje. Ovaj projekt o kojem govorimo samo je mali dio cjelokupnog sustava koji moramo osigurati.“

Direktor Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom Igor Zgomba, između ostalog, je napomenuo da sustav gospodarenja otpadom više nije opcija već obaveza svih nas. „Lokacija za gradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb je definirana prostornim planom i nalazit će se na lokaciji Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba na Resniku,“ rekao je Igor Zgomba.

„Zagrebačka županija će i dalje aktivno sudjelovati u procesu realizacije Projekta i želja nam je da se Centar u što kraćem roku izgradi“, istaknula je zamjenica župana Nadica Žužak. „Svi zajedno moramo osvijestiti činjenicu da nije svaki otpad smeće, a mi smo se kroz pilot-projekte koje smo provodili u gradovima Županije uvjerili da se odvojenim prikupljanjem količina otpada može smanjiti.“

Centar za gospodarenje otpadom Zagreb će se nalaziti na lokaciji Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba na Resniku, u istočnom produžetku te lokacije (do granica obuhvata Prostornog plana Grada Zagreba), kao i sjeverno od glavnog odvodnog kanala do granice Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba.

Grad Zagreb / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Međunarodna konferencija „Dobra energija i ekonomija”

U fokusu ovogodišnje konferencije su novi ekonomski modeli i prakse iz desetak država EU koji pokazuju na koje načine energetske zadruge i druge građanske inicijative surađuju s lokalnim vlastima u realizaciji projekata obnovljivih izvora energije i koje to benefite donosi lokalnoj zajednici.

Zagreb se priprema za gradnju Centra za gospodarenje otpadom

Nakon sklapanja sporazuma Zagrebački centar za gospodarenje otpadom treba pokrenuti aktivnosti za izradu projekta koji će se dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike nakon objave poziva za EU sufinanciranje.

Predviđa se da će izrada projektne dokumentacije stajati oko 25 milijuna kuna, a računa se da bi 85 posto tih sredstava došlo iz fondova EU

Odvojeno prikupljanje otpada u Zagrebu tek 2020. godine

Iako zakonska obveza odvojenog prikupljanja otpada stupa na snagu 1. veljače ove godine, Grad Zagreb će to svojim građanima omogućiti tek za dvije godine. Zagreb će prema tvrdnjama gradonačelnika Milana Bandića ipak biti prvi koji će odvojeno sakupljati otpad, a ostatku Hrvatske će za prilagodbu Uredbi o gospodarenju otpadom trebati dvostruko više vremena.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER