Kreativna Europa

Programi EU

Novi program EU Kreativna Europa podupire europsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju.

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Adresar svih europskih Deskova Kreativne Europe zaduženih za koordinaciju potprograma Kultura i MEDIA programa Kreativna Europe
MEDIA desk EU
www.ec.europa.eu/media 

Nacionalna kontakt točka

Potprogram Kultura  Ministarstvo kulture, Služba za kulturne i kreativne industrije -  Desk Kreativna Europa
Potprogram MEDIA - Hrvatski audiovizualni centar -Desk Kreativna Europa

 Za više informacija (korisne poveznice)

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://www.culturenet.hr/default2.aspx
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=7597

 

Novi program EU Kreativna Europa podupire europsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju. Predloženi proračun za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 1.8 milijardi EUR-a, što je ujedno i najveća svjetska potpora za kulturnu i kreativnu industriju.
 
 

Ciljevi programa


Kreativna Europa će udružiti do sada razdvojene mehanizme potpore kulturnom i audiovizualnom sektoru u zajednički tzv. 'one stop-shop' otvoren svim kulturnim i kreativnim industrijama, ali će i uz to odgovarati na zasebne potrebe kulturnog i kreativnog sektora preko posebnih programskih aktivnosti, Kultura i MEDIA. Uz to će malim kulturnim operaterima biti otvorena i mogućnost financijskog jamstva s ukupnim fondom od 1 milijarde EUR-a u obliku bankovnih pozajmica.


Potpora će uključiti tisuće umjetnika, kulturnih profesionalaca i organizacija u izvedbenim i ostalim umjetnostima, oglašavanju, filmu, TV-u, glazbi, interdisciplinarnim umjetnostima, baštini i industriji video igara. Procijenjuje se da će u razdoblju od 2014. do 2020. godine najmanje 8 000 kulturnih organizacija, 300 000 umjetnika, kulturnih profesionalaca i njihovih proizvoda primiti potporu za prekograničnu suradnju što će im pomoći u stjecanju iskustva i stvaranju međunarodne karijere. Program će i dalje poticati prijevode europske literature s planiranih više od 5 500 knjiga i ostalih literarnih djela. Programska aktivnost MEDIA će poduprijeti svjetsku distribuciju više od 1 000 europskih filmova te pomoći profesionalcima u audiovizualnom sektoru u njihovoj međunarodnoj karijeri.


 
Potprogram Kultura


Sudjelovanje u potprogramu Kultura je moguće kroz četiri vrste natječaja:


1.    Potpora europskim projektima suradnje
2.    Potpora projektima književnih prijevoda
3.    Potpora europskim mrežama
4.    Potpora europskim platformama 

 


Rokovi za prijavu za sudjelovanje u programu su za sve četiri kategorije unaprijed utvrđeni te će vrijediti kroz sljedećih sedam godina trajanja programa, a možete ih naći u okviru svakog gore navedenog natječaja.  Projekti se prijavljuju i elektroničkim i poštanskim putem i to direktno Europskoj komisiji odnosno Izvršnoj agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.
 
 

Posebne aktivnosti potprograma Kultura:

 

1. Nagrade Europske unije u području kulture


Nagrade Europske unije namijenjene su poticanju veće vidljivosti raznolikosti i bogatstva europske kulture te interkulturnog dijaloga i međusobnog razumijevanja.

 
Postoje četiri vrste nagrada koje se dodjeljuju za postignuća u području glazbe, književnosti, suvremene arhitekture i kulturne baštine.

 
Nagrada EU za glazbu – European Border Breakers Awards

 

  • Dodjeljuje se mladim talentima u pop, rock i dance glazbi koji su uspjeli ostvariti uspjeh sa svojim prvim probojem na europsko tržište.

 

Nagrada EU za književnost – European Prize for Literature

 

  • Dodjeljuje se književnicima u usponu s namjerom promoviranja vrijednosti europske suvremene književnosti, podizanja svijesti o europskoj književnoj raznolikosti, pomoći mladim književnicima u proboju na europsko tržište te poticanju transnacionalne cirkulacije književnosti.

 

Nagrada EU za suvremenu arhitekturu - Mies van der Rohe Awards

 

  • Namijenjena isticanju izvrsnih primjera arhitektonske kreativnosti i važnosti moderne arhitekture za društvo i kulturu europskih gradova.

 

Nagrada EU za kulturnu baštinu – Europa Nostra Awards

 

  • Namijenjena isticanju izvrsnih primjera skrbi o kulturnoj baštini i važnosti truda uloženog u podizanje svijesti građana o vrijednosti kulturne baštine za europsko društvo i gospodarstvo.  

  

2. Europska prijestolnica kulture

    

3. Oznaka europske baštine

European Heritage Label - Oznaka europske baštine namijenjena je isticanju lokaliteta kulturne baštine te upoznavanju građana s europskom povijesti i kulturom. Glavni cilj nagrade je jačanje svijesti građana o njihovoj pripadnosti Europskoj uniji i promoviranje međusobnog razumijevanja.

 
Posebnosti Oznake europske baštine:

  • lokaliteti moraju imati značajnu ulogu u europskoj povijesti i izgradnji EU;
  • izbor lokaliteta na temelju njihove simbolične vrijednosti za Europu više nego na njihovim prirodnim ljepotama i arhitektonskoj vrijednosti;
  • omogućiti građanima upoznavanje s europskom kulturnom baštinom, povijesti te demokratskim vrijednostima;
  • poticanje umrežavanja lokaliteta i stručnjaka u cilju dijeljenja iskustava i najbolje prakse;
  • poticanje kulturnog turizma koji će doprinijeti i razvoju gospodarstva.

 
Potprogram MEDIA


Potprogram MEDIA pruža financijsku podršku razvoju, distribuciji i promidžbi filmske i audiovizualne industrije EU.


Potprogram pomaže lansiranju projekata s europskom dimenzijom i njeguje nove tehnologije, omogućavajući europskom filmu i audiovizualnim projektima poput filma, tele-drama, dokumentaraca i novih medija pronalaženje tržišta izvan nacionalnih granica i granica EU.


Aktivnosti potprograma MEDIA:

 

VEZANE VIJESTI

Stroge mjere borbe protiv koronavirusa smanjile onečišćenje zraka

Podaci Europske agencije za okoliš (European Environment Agency - EEA) potvrđuju velika smanjenja koncentracija onečišćujućih tvari u zraku - posebno koncentracije dušikovog dioksida (NO2) i to uglavnom zbog smanjenog prometa i drugih aktivnosti. To posebno vrijedi za velike europske gradove čije je stanovništvo u karantenama i pod raznim mjerama ograničenja kretanja. EEA podatake prikuplja svakog sata, na oko tri tisuće mjernih postaja širom europskih zemalja.

Europa za građane

Program Europa za građane je jedan od programa Europske unije koji predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje Unija usvaja s ciljem promicanja suradnje među zemljama sudionicama Programa u različitim područjima vezanim zajedničkim politikama.

Programi Europske unije

Programi Europske unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER